Opuštěný hrad Valdek

Opuštěný hrad Valdek

Brdy se staly v poslední době terčem řady cestovatelů. Po otevření bývalého vojenského prostoru je možné navštívit spoustu zajímavých míst. V Brdech se také nachází zřícenina raně gotického hradu Valdek, kterou najdete na katastrálním území obce Chaloupky. Od roku 1958 se Valdek chrání jako kulturní památka.

Hrad rodu Zajíců z Valdeka

Gotický hrad Valdek byl postaven ve třináctém století, ale má také mladší dostavby. Od roku 2016 patří k obci Chaloupky v okrese Beroun. Také jde o součást chráněné krajinné oblasti Brdy. Hradní zříceninu najdeme na kopci Beranci. První důležitá písemná zmínka o hradu pochází z roku 1263, kdy je poprvé zmiňováno v predikátu Oldřicha Zajíce z Valdeka. Šlo o královského číšníka a purkrabího na hradu Loket. Rod Zajíců z Valdeka je poměrně známý a jako o nejvýznamnějším členovi rodu lze hovořit o Vilému Zajíci z Valdeka, což byl nejvyšší maršálek a královský podkomoří.


Ostatně Vilém Zajíc z Valdeka byl držitelem celé řady hradů a ve své době mu patřila i Přimda. Ovšem rod Zajíců z Valdeka neměl hrad donekonečna. Později totiž Valdek přešel do rukou Běškovců z Běškova. Během vlády Běškovců z Běškova byl hrad obléhán Děpoltem z Rýzmberka. Od půlky čtrnáctého století hrad poměrně často střídal majitele, kteří se ve většině případů rekrutovali z řad nižší šlechty a z historického hlediska nebyli příliš podstatní. Od roku 1623 je pak hrad Valdek uváděn jako pustý.

Foto:Brdy-res public, Wikimedia

Zajícové si postavili dva ochranné hrady

Pod hradem směrem k potoku najdete kamenné moře. Do dnešní doby zůstala dochována gotická věž, palác a mladší opevnění s předhradím. Hrad byl postaven na ochranu majetku Zajíců z Valdeka. Ti si na ochranu postavili dokonce hrady dva – mladší z nich byl Žebrák, který byl postaven po roce 1280 a ovládal důležitou mezinárodní komunikaci vedoucí z Prahy přes Plzeň do Norimberku a Řezna.

Foto:Adam4939 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Starším z hradů byl právě Valdek, který byl mnohem rozsáhlejší a stal se rodinným sídlem rodu Zajíců. Postaven byl však u méně důležité cesty vedoucí z Hořovic brdskými lesy do Příbrami. Název hradu se vykládá jako „v lesním rohu“ nebo „lesní hrad“. Šlo o typický hrad klasické gotiky a řadí se mezi nejsložitější hrady sasko-hessenského typu s okrouhlou obrannou věží stojící volně za hradební zdí.

O hradu psala celá řada lidí

Z předhradí se vstupovalo do vlastního hradu po dřevěném mostě, jehož závěrečná část byla padací. Most vedl přes hluboký příkop vylámaný ve skále a na východní straně uzavřený hradbou. Na západní straně pak hrad chránil příkop navazující na západní část valu v předhradí. Do prvního hradního nádvoří se vstupovalo branou v severovýchodním rohu hradu s brankou pro pěší. Na levé straně za branou byla studna. Nádvoří mělo podobu nepravidelného obdélníku a bylo obehnáno hradbou, kde se nacházely hospodářské budovy. U jižní hradební zdi poté stálo dvoupatrové stavení se stájemi a místnostmi pro čeleď.

Foto:Gortyna, Wikimedia

Hrad stál v hlubokých lesích, díky čemuž mohla vzniknout celá řada pověstí a pozornosti neušel ani u kronikáře Václava Hájka z Libočan, jenž v Kronice české datoval vznik hradu do roku 920 a za zakladatele považoval jednoho z vrahů kněžny Ludmily – Kumána. V devatenáctém století zase s příchodem romantismu hrad zaujal Karla Hynka Máchu, který plánoval napsat čtyřdílný román z doby Václava IV., jehož jedna část se měla nazývat Valdek. Ovšem z románu zůstaly dochovány pouze úryvky. Hradu byla věnována také jedna hra Václava Klimenta Klicpery.

Valdek se za minulého režimu i po převratu nacházel v okrajové části vojenského újezdu Brdy. Kvůli tomu byla hradní zřícenina dlouhá léta nepřístupná veřejnosti. Po zpřístupnění částí prostoru byl v dubnu 2007 povolen vstup o víkendech. Z vesnice Neřežín vede na Valdek žlutá turistická značka.