Zřícenina hradu Přimda

Foto: Petr Kinšt (Own work) [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons

Zřícenina hradu Přimda

Nejstarší známý kamenný hrad na území České republiky se jmenuje Přimda a do dnešních časů se dochoval pouze jako zřícenina. Přimdu najdete nad stejnojmenným městem, které se rozkládá v okrese Tachov na západě Čech. V současné době je zřícenina hradu Přimda chráněna jako národní kulturní památka ČR.

Hrad na důležité obchodní trase

Hrad Přimda vznikl v první polovině dvanáctého století v románském slohu a jako stavitel se označuje Děpold II. z Vohburku. Nejstarší písemný doklad o hradu se pak nachází v Kosmově kronice. Zřejmě poměrně brzy po dokončení hradu byla Přimda dobyta Vladislavem I. Ten totiž její výstavbu za hranicemi pohraničního hvozdu považoval za porušení vlastních svrchovaných práv. Přimda se tedy stala knížecím majetkem a následně sloužila jako strážní místo na norimberské cestě u jednoho z pohraničních přechodů do říše. Kromě toho se Přimda využívala jako vězení.


Postupem času narůstala důležitost norimberské cesty, takže Přimda doznala přestavby a byla zesílena za vlády Soběslava I. Během vlády Jana Lucemburského byl hrad zastaven Vilému Zajícovi z Valdeka a následně rychtáři Jakubu Frenclínovi. Karel IV. pak Přimdu získal zpátky, ale za jeho syna Václava IV. byl hrad opět zastavován a panovník nad Přimdou získal kontrolu opět až v roce 1418, protože v tu dobu Přimdu držel loupeživý rytíř Boreš z Rýzmburka, takže hrad dobylo královské vojsko, aby zamezilo jeho rejdům.

Hrad se stal zříceninou již v 17. století

Během husitských válek se Přimdu pokusili husité dobýt neúspěšně. V průběhu patnáctého a šestnáctého století byl hrad opět velice často v zástavě. Neudržovaný hrad pustl a v sedmnáctém století již byl neobývanou zříceninou. Z první poloviny dvanáctého století zůstala zachována pouze mohutná hranolová věž z lomového kamene, která byla obložena žulovými kvádry. První opravy zříceniny se datují k roku 1879 či 1880 a na svědomí je měl Filip hrabě z Kolovrat.

Foto: Pastorius (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia Commons

Další opravné práce většího rozsahu proběhly v letech 1919-1923 a týkaly se hlavně věže, která byla na mnoha místech upravena do dnešní podoby. Důležitým mezníkem v historii hradu je rok 1989, kdy se na hradě po otřesu půdy sesunula část zdi, pod níž byli zasypáni tři chlapci, z nichž jeden na následky zranění zemřel. Mezi lety 2001 až 2010 tedy byla zřícenina staticky zajištěna a restaurována.

Státní hrad je v současné době ve správě Národního památkového a je volně přístupný veřejnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout spodní a horní nádvoří, přístavek s prevétem ze dvanáctého století a interiér obytné věže s průvodcem. Cena plného vstupného je v současné době 40 Kč a prohlídka trvá okolo jedné hodiny. Mimo návštěvní dobu je možné si areál částečně volně prohlédnout i bez průvodce.