Zámek na skále Hrubá Skála

Zámek na skále Hrubá Skála

Hradů a zámků se v naší vlasti nachází celá řada. Hrubá Skála za sebou má nesmírně zajímavou historii a již na první pohled člověka upoutá.

Původně hrad

Zámek Hrubá Skála je zajímavý už tím, kde je umístěn. Vypíná se totiž na skupině skalních pískovcových věží. Hrubou Skálu najdeme zhruba šest kilometrů na jihovýchod od Turnova. Skaliska, která sahají až do výšky šedesáti metrů, najdeme nad údolím říčky Libuňky, jež leží v krajině mezi hradem Trosky a hradem Valdštejn.


Na začátku čtrnáctého století založil Hynek z Valdštejna hrad zvaný Skála, nicméně tomu se později začalo říkat Hrubá Skála, aby se odlišil od poměrně blízké Malé Skály nad Jizerou. Skalní hrad byl postaven takovým způsobem, aby se dalo využít přírodních podmínek k obraně. Místo bylo zvoleno perfektně, protože hrad se dal bránit velmi dobře. Umístění hradu umožňovalo vynikající výhled na severní část od Ještědu na Kozákov a dále do krajiny.

Zámek Hrubá Skála

Romantika v Českém ráji

Romantický zámek Hrubá Skála stojí uprostřed oblasti Český ráj. V současné době je zámek stylovým hotelem s restaurací. Během letního období je možné se přijít podívat na nádvoří zámku a též do věže s krásným výhledem do okolní krajiny.

Když se vám podaří navštívit sklepení staré budovy, uvidíte na skále zavěšené vrápence malé, což je druh netopýrů. Místní sklepení jsou v podstatě jeskyně vydlabané do pískovcové skály. Na mostě jsou k vidění dvě cenné barokní sochy svatého Vavřince a svatého Floriana z doby okolo roku 1730.

Na zámku Hrubá Skála nejsou výjimkou ani svatební obřady, protože zdejší prostory působí celkem romanticky. Na zdejším zámku se také natáčela pohádka Princ Bajaja.

Zámek Hrubá Skála

Loupeživí Švédové

Hrubá Skála byla původně založena jako gotický hrad Hynkem z Valdštejna, který však brzy panství předal bratrovi Jaroslavovi z Valdštejna, na Chlumu, Skále a Lomnici. Předhradí mělo dostatečný prostor a hrad byl přístupný jenom z jihu po mostě nad téměř šedesátimetrovou propastí.

To, jak hrad původně vypadal, není známo, nicméně dochovaly se některé známky původní výstavby jako otvory pro trámy. Po smrti Jaroslava není dostupných mnoho zpráv o zdejších majitelích, nicméně figurují mezi nimi jména jako Petr z Vartemberka na Veliši, páni z Jenštejna či Zajícové z Házmburka. Důležitou osobu je Zikmund ze Smiřic, protože za Smiřických se hrad přeměnil v renesanční zámek. Po smrti Zikmunda získal Skálu v dědictví jeho syn Jindřich, který rozšiřoval panství a zakoupil i nedaleké Trosky. Po jeho smrti opět dědili synové, které měl tři.

Skálu později vlastnil významný muž – Albrecht z Valdštejna, který se dostal k zámku po dlouhém handrkování. Po Albrechtově smrti hrad získal Maxmilián z Valdštejna, ale Hrubá Skála neměla příliš štěstí, protože během třicetileté války byla několikrát vyloupena Sasy i císařskými vojsky a neubránila se ani Švédům. V roce 1643 Švédové vypálili Turnov a zámek se jim stal útočištěm pro jejich posádku. S ohledem na císařský rozkaz z roku 1658 bylo rozhodnuto o zboření Hrubé Skály i okolních hradů. Nakonec však došlo pouze k částečnému zasypání příkopu a komise rozhodla od upuštění od likvidace.

Dlouho se nic významného nedělo, až v roce 1821 panství koupil Jan Lexa z Aehrenthalu a založil novou šlechtickou linii, jelikož šlechtický titul si koupil z peněz dobyvatele za napoleonských válek. Aehrenthalové prosluli jako skvělí hospodáři a upravovali zámek a okolí. V roce 1859 byl zámek i okolí upraven v novogotickém slohu a došlo ke stavbě brány v předhradí s kamenným mostem, zřízení parku a svatbě kamenného mostu z nádvoří do dvora zámku. Po roce 1945 získal zámek československý stát díky konfiskaci majetku.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné výlety

Trosky a tajemné podzemí

Hrad Trosky je symbolem celého Českého ráje. Nachází se na severu Čech, kde přitahuje pozornost turistů nejen svými typickými věžemi Babou a Pannou, ale také řadou pověstí, ...

Prachovské skály v Českém ráji

Český ráj představuje jednu z nejkrásnějších oblastí celé naší vlasti. Nachází se v ní celá řada překrásných památek, mezi něž patří také Prachovské skály vytvářející nádher...

Skalní pevnost v Českém ráji – Drábské světničky

Český ráj patří k nejzajímavějším oblastem České republiky. Nachází se v něm celá řada pozoruhodných památek, mezi něž můžeme zařadit i Drábské světničky, které rozhodně sto...

Zámek Hrubý Rohozec

V Českém ráji se nachází řada nesmírně zajímavých pamětihodností. Mezi velice pěkné památky patří zámek Hrubý Rohozec. Předchůdcem gotický hrad Předchůdcem zámku...

Zámek Humprecht skrytý v lesích

V lesích může být skryto ledacos. Zámky se však v lesích příliš často neskrývají, ale to neplatí v případě zámku zvaného Humprecht. Pojďme se na tuto zajímavou památku české...

Sídlo rodu Rohanů Sychrov

Původem francouzský rod Rohanů si za svou rezidenci vybral zámek Sychrov. Ten se nachází na severu Čech a v současné době se řadí k poměrně často navštěvovaným památkám Če...

Bozkovské dolomitové jeskyně

Česká republika má celou řadu zajímavých jeskyní. Mezi velice pěkný exemplář se řadí i Bozkovské dolomitové jeskyně, které jsou zároveň národní přírodní památkou. Náro...