Zajímavé přírodní Mšenské pokličky

Zajímavé přírodní Mšenské pokličky

Česká republika je doslova prošpikovaná různými přírodními památkami, takže je možné toho využít a podívat se na místa, kde se příroda pořádně ukázala. Jednou ze zajímavých přírodních památek jsou Mšenské pokličky.

Nejvyšší kolem dvanácti metrů


Mšenské pokličky najdeme nad Kokořínským dolem při vyústění rokle, která se nazývá Močidla. Pokličky jsou skalním útvarem v katastrálním území Mšeno mezi osadou Vojtěchov a samotou Hlušov. Pokličky neboli vrchní desky jsou tvořeny železitými hrubozrnnými pískovci až slepenci, které jsou místy až více než metr silné. Kryjí nepravidelné komolé kužele z měkčích pískovců spojovaných kaolinickým tmelem.

Nejmohutnější poklička dosahuje rozměrů zhruba 6x5x1,5 metru, přičemž do výšky dosahuje přibližně dvanáct metrů. V blízkém okolí také najdeme útvary, jež dosud pokličky příliš neevokují, nicméně představují tzv. zárodečné tvary, z nichž se postupem času pokličky vyvinou. Mšenské pokličky najdeme na modré turistické stezce vedoucí ze Mšena do Jestřebic.

Zákaz horolezení

Při návštěvě hradu Kokořín se rozhodně vyplatí podívat se i na Mšenské a Jestřebické pokličky. Pískovcové útvary vzhledově připomínají přerostlé houby a nachází se zhruba pět kilometrů na sever od hradu Kokořín. Na pohled by se mohlo zdát, že Mšenské pokličky představují výzvu pro horolezce, nicméně těm jsou tyto skály přísně zakázány. Důvodem zákazu je fakt, že pískovec je velice křehký, takže není ani trochu bezpečné po zdejších skalních útvarech lézt. Kromě toho je zákazem zajištěno zachování výjimečných skalních útvarů pro budoucí generace. Mšenské pokličky jsou již teď typickým znakem chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Vliv deště, teplot a větru

Pokud přemýšlíte, proč dostaly Pokličky svůj název, pak vězte, že vrcholy tvarem skutečně připomínají jakési poklice. A jak vlastně pokličky vznikly? V dávných dobách se vytvořily díky sopečné činnosti tvrdé železité slepencové vrstvy v horní části rokle Močidla. Tyhle vrstvy byly velice odolné vůči změnám počasí, ale pod tvrdými vrstvami se nachází měkké vrstvy pískovce, jež velmi jednoduše podléhají erozi. Právě na ně působil déšť, výkyvy teplot a vítr. Veškeré vlivy pískovec rozrušily a skály se postupem času zužovaly stále víc, zatímco tvrdé vrstvy nahoře ne. Tím vznikly pokličky, jež připomínají úroveň terénu dávno před vznikem současné rokle.

Od hradu Kokořína vede k Mšenským pokličkám červená turistická stezka podél potoka Pšovky. Cesta je dlouhá zhruba pět kilometrů. K Pokličkám se však dá dopravit i vozidlem, protože v nedaleké blízkosti se nachází i parkoviště. Kokořínsko je krásný kraj a Mšenské pokličky představují trochu jiné skalní město, než jak jsou běžně známá.