Zřícenina hradu Choustník

Foto: Bilboq, wikimedia

Zřícenina hradu Choustník

Na jihu Čech se nachází celá řada zajímavých historických pamětihodností. Mnoho z nich je v perfektně zachovalém stavu, ale další spousta se dochovala pouze jako zřícenina. Druhý případ platí třeba pro hrad Choustník.

Budování Choustníku

Choustník najdete přibližně kilometr od obce se stejným názvem. Obec se nachází v okrese Tábor. Zřícenina hradu stojí na vrcholu dominantního kopce v nadmořské výšce 660 metrů. Zříceninu obklopuje přírodní rezervace Choustník. Choustník je u nás velice vzácnou ukázkou tzv. ganerbenburgu, což je hrad tvořený více jádry, kde současně sídlilo několik různých majitelů.


Výstavba gotického hradu začala po roce 1262, kdy ho založil Beneš z Choustníka. Benešovi synové Beneš mladší a Jan společně žili na hradě a rozdělili hradní jádro na dvě oddělené části. Podobného rozdělení se v Čechách dočkal pouze hrad Skála nacházející se na západě Čech v Plzeňském kraji. I ze Skály je však již pouze zřícenina.

Foto:SimcaCZE [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Na Choustníku došlo v roce 1322 ke změně majitele, když Páni z Choustníka hrad vyměnili s Petrem I. z Rožmberka a získali od něho Chlumec nad Cidlinou a Choustníkovo Hradiště. V době vlády Oldřicha II. z Rožmberka byla posílena obranná funkce hradu. V návaznosti na to se Choustník stal opěrným bodem hranice rožmberského panství.

Historie hradu pokračuje                

Význam hradu Choustník ještě vzrostl v roce 1420, kdy došlo k zboření hradu Příběnice. Během husitských válek byli na Choustníku vězněni husitští kněží. Během poděbradských válek pak byl Jan II. z Rožmberka spojencem krále Jiřího z Poděbrad a Choustník se stal jakýmsi centrem válečným příprav proti Zdeňkovi ze Šternberka. Jenže Jan II. z Rožmberka později uzavřel příměří s jednotou zelenohorskou a postavil se na její stranu proti Jiřímu z Poděbrad. Velmi brzy však musel s králem uzavřít příměří a vydat hrad Zdeňkovi ze Šternberka, jenž ho vrátil teprve na nátlak šlechty v roce 1476.

Foto:Bilboq , Wikimedia

Slavný poslední Rožmberk Petr Vok hrad prodal s pivovarem, chmelnicemi, mlýnem, pilou, poplužním dvorem, štěpnicemi, zahradami, ovčínem a osmi vesnice Jiříku Homutovi z Harasova v roce 1596. Ovšem již o osmnáct let později je hrad uváděn jako pustý. Svá mladá léta v okolí hradu strávila hraběnka Eleonora Kounicová, což byla příznivkyně známé spisovatelky Boženy Němcové. V roce 1948 byl hrad Choustník vyvlastněn Raolu Benjaminu Rohanovi.

K názvu hradu se váže pověst

Podoba původního předhradí se do dnešní doby nedochovala, avšak v současnosti je opevněné hradbou bez známek ochozu. Hradní jádro bylo v první stavební fázi obklopeno hradbou, k níž byla na severní straně přiložena obytná věž – tzv. donjon. Obytná věž však stejně jako menší věž plnila též funkci bergfritu. Jádro bylo rozděleno na dvě samostatné části nejpozději za bratrů Beneše a Jana z Choustníka.

Původní palác se navíc rozšířil o jižní křídlo s místností osvětlovanou kružbovými okny. Hrad měl předsunuté bašty, které se podle významného historika Augusta Sedláčka jmenovaly Sichrov a Kokot.

Foto:Bilboq , Wikimedia

Název Choustník je poměrně zvláštní a k jeho původu se váže pověst o statečném panoši, který se zamiloval do dcery císaře Bedřicha Rudobradého. Císař lásce nepřál, takže milenci uprchli a po dlouhé cestě se usadili na Táborsku, kde založili hrad. Když císaře přešla zloba, začal po dceři pátrat, ale aby nebyl snadno k poznání, nechal si ostříhat charakteristický vous. Místo rezavých vousů si nechal přidělat falešné vousy.

Po příchodu k hradu, kde sídlila dcera s panošem, ihned poznal svou dceru. Sám se však nechal rozpoznat teprve ve chvíli, kdy pochopil, že je dcera šťastná. Od toho, že měl falešné vousy, byl hrad pojmenován fousáč – foustník, z čehož vzniklo pojmenování Choustník.

Na Choustník se můžete dostat po zeleně značené turistické stezce z vesnice pod hradem do Černovic. Choustník je pro veřejnost otevřen v dubnu, květnu, září a říjnu o sobotách, nedělích a ve svátky. V sezóně (od června do srpna) je hrad otevřen každý den, přičemž běžná otevírací doba je od 9 do 17 hodin. Hrad se každoročně otevírá o Velikonocích. Na hradě si můžete pořídit různé upomínkové předměty a občerstvení. Po dohodě s obecním úřadem se na Choustníku dokonce pořádají svatby.