Zámek ve Lnářích

Zámek ve Lnářích

Na jihu Čech se nachází barokní zámek uprostřed malebné krajiny plné rybníků a lesů, který má jedinečnou freskovou výzdobu, jež je velice zachovalá. Zámek Lnáře se nachází ve stejnojmenné obci nacházející se na severozápadním okraji okresu Strakonice. Lnáře byly sídlem vrchnosti více než čtyři staletí.

Zámek pochází ze 17. století        

Vrchnost ve Lnářích sídlila původně na místní Staré Tvrzi, ale později po roce 1670 už se vrchnost přesunula na honosnější a mnohem pohodlnější nový zámek. Název Lnáře má svůj původ v tom, že se zde pěstoval len, což byla poměrně běžná plodina. Stavební práce na zámku začaly probíhat ve druhé půlce šedesátých let sedmnáctého století na příkaz hraběte Alexe Ferdinanda Vratislava z Mitrovic. Zámek byl ve Lnářích dostavěn v roce 1686 za Tomáše Zachea, syna hraběte Černína z Chudenic.


Dříve zde bylo centrum rozsáhlé hospodářské jednotky, což je dobře znát na monumentalitě objektu. Ostatně rod Černínů z Chudenic byl velmi úspěšný a bohatý, což dával rád najevo. Architektem stavby byl v první fázi nejspíš italský barokní architekt a sochař Carlo Lurago, který je jedním z nejvýznamnějších architektů českého a pražského baroka.

Lurago zřejmě postavil větší část zámku a po něm se dal do práce další Ital Francesco Caratti, na něhož po jeho smrti navázal učeň Giovanni Battista Maderna. Stavba měla celkem dost potíží se statikou, takže se dokončení protahovalo na tři desetiletí.

Foto:Sovicka169 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Okolo zámku se rozkládá rozlehlá zahrada

Zdejší exteriéry jsou skutečně skvostné díky barokním a rokokovým nástěnným malbám s motivy antických bájí a mytologie. Ty naštěstí nemohly být ukradeny, což se v éře komunismu stalo s veškerým movitým vybavením zámku. Autorem zámeckých fresek byl italsko-švýcarský malíř Carpoforo Tencalla, který je známý výmalbou přízemí Trojského zámku.

Velice zajímavá je i pěkně zdobená barokní kaple sv. Josefa, která byla vysvěcena biskupem Brixenu Kašparem Ignácem, hrabětem z Küniglu na kostel v roce 1727. Do současné doby se zachovaly fresky s biblickou tematikou od Johanna Franze Hoffmanna.

Foto:Chmee2 [CC-BY-SA-3.0], Wikimedia

Bohaté zdobení freskami má i Apollónův sál nebo rokokový tzv. svatební sál. Nejrozlehlejší je dvoupatrový Velký sál. Na nádvoří zámku se nachází kašna Neptuna. Kromě toho je zámek obklopen rozlehlou romantickou anglickou zahradou. Ta je doplněna o 11 vzácných soch, kterých bylo původně 12.

Jde o znamení zvěrokruhu ztvárněné významným sochařem Ignazem Michaelem Platzerem. Kromě soch znamení zvěrokruhu se však v zahradě nachází i celá řada dalších zajímavých soch. V rohu zahrady stojí dnes nevyužívaný objekt romantické mešity s dvěma minarety z první půlky devatenáctého století.

V držení rodiny Vaníčků

Zámek byl v průběhu dvacátého století v rukách soukromníků. Jmenujme Karla Bondyho, který zámek vlastnil od roku 1927 a nechal přistavět bazén či tenisový kurt. Ovšem Bondy také zámek nechal elektrifikovat a dovedl sem vodovod. V roce 1936 zámek koupil advokát Jindřich Anastáz Vaníček. Během druhé světové války zámek zkonfiskovali nacisté a využívali ho jakožto výcvikové středisko Hitlerjugend.

Foto:Chmee2 [CC-BY-SA-3.0], Wikimedia

Poslední konfiskace zámku proběhla v roce 1948 po komunistickém uchopení moci. Rodina Vaníčků tím o zámek na 45 let přišla, takže Lnáře chátraly, a část se dokonce stala ovčínem. V šedesátých letech se na zámku konaly taneční plesy, školka i kino. Od roku 1972 byla na řadě rekonstrukce, ve které se pokračovalo i v dalších letech, až mohlo být ze zámku od roku 1985 luxusní reprezentační a rekreační středisko. Během rekonstrukce byl doplněn výtah, sauna, bar, jídelna a garáže. Potomci původního majitele dostali zámek zpátky v roce 1993. Ti zámek po čase zpřístupnili pro veřejnost.

Historické prostory zámku jsou často navštěvovány turisty. V nabídce je základní prohlídková trasa zámku, prodloužená prohlídková trasa zámku, parkový okruh a mimořádné prohlídky běžně nepřístupných prostor, které je možné navštívit pouze ve chvíli, kdy je jejich konání zveřejněno. V prázdninových měsících je zámek otevřen od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Zámek je vhodný i pro vozíčkáře či hůře chodící návštěvníky, protože mezi jednotlivými patry funguje výtah. Pro předem objednané lze navíc prohlídkovou trasu přizpůsobit individuálně.