Vildštejn na kamenném ostrohu u Chebu

Vildštejn na kamenném ostrohu u Chebu

Západní Čechy skrývají spoustu zajímavých pamětihodností. Jednou z nich je i románský hrad Vildštejn nacházející se na kamenném ostrohu u Chebu. Původní hrad byl však přestavěn na zámek. Vildštejn najdete nad potokem Sázek ve městě Skalná. Budování hradu probíhalo ve dvanáctém a třináctém století.

Dlouhá historie Vildštejna

Hrad Vildštejn byl budován v letech 1166-1225 a v současné době je chráněn jako kulturní památka České republiky. Vzhledem k době vzniku se jedná o jeden z nejstarších českých hradů. Prvním známým majitelem byl Gerold, který je zde uváděn k roku 1224. Ovšem již následující rok byl pánem hradu Vojtěch Nothaft. Rod Nothaftů pak hrad držel až do roku 1299, kdy ho prodal Janovi Rabovi z Mechelsgrünu.


Potomci Jana měli celé panství v držení až do roku 1349, kdy ho prodali rodu Frankengrünerů z Chebu. Počátkem patnáctého století byl hrad poprvé zásadně rozšířen. Frankengrünerové z Chebu na panství působili téměř sto let, než je v roce 1439 vystřídali Gumerauerové. Od těch posléze hrad i s panstvím odkoupili Šlikové, kteří ostatně hrad vlastnili již v době husitských válek.

Foto: Dirillo [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Po dalších deseti letech již byli majiteli Wirspergové a v roce 1596 Trautenbergové, jimž panství zůstalo v držení více než dvě stě let. Další rozšíření hradu se odehrálo v šestnáctém století, kdy bylo částečně zastavěno nádvoří. Kolem roku 1783 byl v předhradí postaven dvoukřídlý zámek. Mezi lety 1799 až 1884 na panství hospodařili Wilhelmové. Po nich měli hrad v držení až do první světové války Wolkenstein-Trostburgové.

Do druhé světové války pak hrad vlastnila továrnická rodina Geipelů. V roce 1945 byl hrad Fridrichu Adamovi Geipelovi zkonfiskován státem. Roku 1950 byl zrušen okresní soud, na zámku se usadili rumunští reemigranti, kteří spálili veškeré dřevěné části a oba objekty úplně zdevastovali. Od roku 1951 byl objekt v držení státních statků a následně města Skalná.

Vypáleno vojsky krále Jiřího z Poděbrad

Hrad byl původně vystavěn v románském slohu s prvky štaufské hradní architektury jako vodní hrad. Od okolí Vildštejn oddělovalo umělé jezero. Ovšem později byl hrad goticky a částečně i renesančně přestavěn, nicméně románské prvky zůstaly zachovány. V předhradí vznikl zámeček ve slohu barokního klasicismu. Hrad byl v roce 1452 vypálen vojskem Jiřího z Poděbrad pro odboj proti českému králi.

Foto: Zipacna1 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Velice dlouhou dobu nebyl hrad přístupný veřejnosti, což se změnilo až v roce 2001. Předtím byl Vildštejn kompletně zrekonstruován Miroslavem Pumrem. Rod Nothaftů za toto úsilí povýšil Miroslava Pumra do šlechtického stavu s právem používat titul rytíř.

Ruiny hradu objevil v osmdesátých letech Zdeněk Buchtele, který dal dohromady skupinu nadšenců a s finanční podporou státu chátrání hradu zastavil. V přízemí hradu najdete malý a velký rytířský sál, kde je zařízena restaurace. Ve druhém poschodí se nachází hasičské muzeum s velkým množstvím zajímavých historických exponátů.

Oblíbené místo pro svatby

Vildštejn najdete šest kilometrů od lázeňského města Františkovy Lázně. Každý den je zde otevřeno od 11 do 22 hodin. Středověká hodovna v historickém stylu je velmi oblíbená. V královském sálu si můžete prohlédnout obrazy všech panovníků českých zemí, přičemž sál slouží k pořádání slavnostních hostin, konferencí a seminářů.

Foto: Zipacna1 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Poměrně častou záležitostí jsou zde svatební obřady. V hradu se nachází i muzeum se stálou expozicí předmětů objevených při rekonstrukci hradu a s dary od dřívějších vlastníků. V muzeu hasičské techniky můžete obdivovat i dary od hasičů z New Yorku. Pro malé návštěvníky je zde dětský hrad a malá ZOO s domácími i divokými zvířaty.

Prohlídky hradu Vildštejn probíhají od dubna do konce října, přičemž návštěvníci se pohybují samostatně bez průvodce. Základní vstupné činí 90 Kč pro dospělé, zatímco zlevněné vstupné pro děti, důchodce, invalidy a skupiny činí 60 Kč. Na hradě se každoročně v únoru koná ples upírů. Kromě toho se zde dá oslavit konec roku a přivítat rok nový.