Velmi starý hrad Bítov

Velmi starý hrad Bítov

V okrese Znojmo se nachází řada zajímavých historických památek, které jsou často navštěvované spoustou turistů. Mezi takové pamětihodnosti patří i velmi starý hrad Bítov, který najdete přibližně devět kilometrů na severozápad od města Vranov nad Dyjí. Hrad je v současné době v majetku státu, je spravován Národním památkovým ústavem a je přístupný veřejnosti.

Hrad založen v jedenáctém století

Výstavba hradu Bítov započala již v jedenáctém století na místě dřívějšího velkomoravského hradiště. Šlo o první z řetězce hradů, který zde vznikl. Tento řetězec hradů měl ochraňovat jižní hranici přemyslovského státu. Bítov založil český kníže Břetislav I. Úplně první písemná zmínka o hradu Bítov se datuje k roku 1061.


Hrad byl založen na ostrožně na levém břehu říčky Želetavky. Členěn byl na tři části, které byly vzájemně oddělené valy. Svým vzhledem se Bítov o mnoho nelišil od starších hradišť. Hrad Bítov zaujal velice důležité místo ve znojemském údělném knížectví a při zastavování postupu německé kolonizace směrem na sever.

Zdroj:Tombo from cs [GFDL or CC-BY-SA-3.0], Wikimedia

Další písemné zprávy o zdejším hradu máme z osmdesátých let dvanáctého stolí, kdy se český kníže Bedřich rozhodl zaútočit na svého soka – znojemského knížete Konráda II. Otu. Podle zprávy kronikáře Jarlocha v roce 1185 vyplenil znojemskou provincii. Při tažení hrad Bítov nebyl dobyt. Přibližně kolem roku 1200 byl původní hradský systém nahrazen novým rozdělením kraje. S tím souvisí početná řada zeměpanských správců hradu Bítov.

Sbírka obrazů i zoologické sbírky

Před půlkou třináctého století započala velké přestavba Bítova, z níž zůstalo zachováno torzo válcové věže s břitem a torzo hradního paláce skryté v hmotě pozdně gotických budov kolem nepravidelného nádvoří. Na počátku čtrnáctého století se hrad Bítov dostal do rukou rodu Lichtenburků z Bítova, kteří provedli přestavbu hradu a začali s budováním jádra hradu na východní straně v místech, kde stojí dnešní palác. Z rukou Lichtenberků se hrad dostal do rukou rodu Jankovských z Vlašimi. V této době byl Bítov přestavěn na barokní opevněný zámek. Další romantická gotizující přestavba se odehrála mezi lety 1811 až 1863 za Daunů.

Zdroj:Puczmeloun [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

V hradní kapli zůstala zachována gotická dřevořezba Madony s dítětem z počátku čtrnáctého století. V současné době zdobí hradní interiéry hodnotná sbírka obrazů německých a rakouských romantických malířů. Kromě toho se tu nachází početné zoologické sbírky posledního majitele hradu barona Jiřího Haase, pro něhož hrad v roce 1912 zakoupil jeho otec – velkovýrobce porcelánu Georg Haas z Hasenfelsu. Osudy hradu jsou spjaty s nedalekou zříceninou hradu Cornštejn, jelikož oba hrady měly často stejného majitele.

Čtyři návštěvnické okruhy

Návštěvníci hradu se v současné době mohou těšit na čtveřici okruhů. Základním okruhem je palác, kdy si turisté prohlédnou rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbu jednotlivých sálů a salonků. V interiérech hradu je prezentován život hrabat Daunů a rodiny barona Haase. Výmalba skvěle napodobuje obklady stěn dřevem, kamenem či štukem. Prohlídka končí v hradní panské kuchyni provozované od roku 1811 v severním křídle hradu.

Zdroj:Petr Kaštánek [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Druhý okruh je vstup do hradu bez průvodce. V rámci třetího okruhu navštívíte speciální okruh s průvodcem – Zbrojnice. Ta se nachází v původních prostorách z osmnáctého století. Jádro sbírky tvoří zbraně nashromážděné v době, kdy Bítov patřil rodině Jankovských z Vlašimi. Čtvrtým okruhem je hladomorna, mučírna a vězení. Během července a srpna je okruh přístupný jen s průvodcem, zatímco v květnu, červnu a září je okruh přístupný samostatně bez průvodce v ceně druhého okruhu.

Hrad Bítov je od roku 1958 chráněn jakožto kulturní památka České republiky a v roce 2001 se dočkal zapsání na seznam národních kulturních památek. Kromě klasických prohlídkových okruhů se také návštěvníci dočkali expozice hradního pivovaru, což je prohlídka bez průvodce a je začleněna do druhého okruhu. Určitě není bez zajímavosti, že na hradě se natáčela pohádka Tajemství staré bambitky z roku 2011.