Rabí – hrad, u kterého přišel Jan Žižka o druhé oko

Rabí – hrad, u kterého přišel Jan Žižka o druhé oko

Hrad Rabí je jedním z těch, které jsou v povědomí široké veřejnosti. Je to způsobeno tím, že je poměrně populární osobnost husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, který právě u hradu Rabí přišel o své druhé oko. V dnešní době už je však z kdysi slavného hradu pouhá zřícenina, avšak i přesto stojí za návštěvu.

Hrad založil německý rod Wittelsbachů

Zřícenina hradu Rabí se nachází ve stejnojmenném městě v okrese Klatovy v předhůří Šumavy. Rabí najdeme nedaleko města Sušice, přičemž historické jádro Rabí je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Nad obcí se tyčí zřícenina hradu Rabí, která stojí na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou v nadmořské výšce 540 metrů.


Areál hradu se ochraňuje jakožto kulturní památka České republiky. Od roku 1978 je Rabí zapsáno na seznam národních kulturních památek ČR. Zřícenina je v současné době ve správě Národního památkového ústavu. V rekonstruovaných prostorách hradu je umístěno malé muzeum. Založení hradu se datuje do první poloviny třináctého století, kdy vznikl na popud starého šlechtického rodu německých knížat Wittelsbachů.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Počátky hradu jsou ovšem nejasné a za stavitele byli původně považováni páni z Velhartic. Ovšem s ohledem na dochované části románského zdiva je pravděpodobnější založení Wittelsbachy. Po roce 1273 však Rabí přešlo do držení pánů z Budětic a po nich se k hradu dostali Švihovští z Rýzmberka. V jejich majetku pak Rabí zůstalo až do roku 1549. Během husitských válek Rabí patřilo Janu Rabskému.

V letech 1420-1421 hrad obléhalo vojsko vedené samotným Janem Žižkou z Trocnova. Při prvním obléhání se ještě posádka bez boje vzdala, nicméně podruhé už se bránila a během obléhání tu v červenci 1421 přišel Jan Žižka o druhé oko. Husité hrad dobyli, zajali Menharta z Hradce a napáchali velké škody na okolních panstvích. Jan Rabský však nechal hrad do roku 1427 opravit.

Rabí postupem času zchátralo

Původně šlo o malý románský hrad, který byl v průběhu staletí několikrát rozšířen. Velmi důležitou byla hlavně pozdně gotická přestavba, během které získal rozsáhlé, leč nedokončené opevnění. Ve druhé polovině šestnáctého století však hrad přestal být udržován a postupem času začal chátrat. K chátrání Rabí velmi přispělo jeho vyplenění vojskem během třicetileté války.

Foto:Zdeněk Fiedler [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Opuštěný hrad byl v roce 1708 prodán pasovskému kardinálovi Janu Filipovi z Lamberka, leč ani on nedokázal zabránit dalšímu chátrání Rabí. V dobách největší slávy patřilo Rabí k nejrozsáhlejším a nejkvalitnějším českým hradům. Po zvýšení nejstaršího paláce se hradní jádro řadí k hradům donjonového typu. Hrad se řadil k nejvyspělejším soudobým rezidencím a pevnostem ve střední Evropě.

Užitečné informace

Fotografovat se na hradě dá bez omezení ve všech běžně přístupných částech hradního areálu. Fotografování zde není nikterak zpoplatněno. Určitě stojí za zmínku, že toalety nejsou součástí hradní areálu a od hradu jsou vzdáleny zhruba sto metrů. Záchody se nachází v domě č. p. 50, což je velký bílý dům, jenž minete cestou z nebo na náměstí. Na stejném místě si lze zakoupit suvenýry a upomínkové předměty. I pamětní razítko je k dispozici v Hradním krámu u Marušky v bílém domě č. p. 50.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Když se na zříceninu hradu vypravíte, můžete zaparkovat na náměstí, které je vzdálené přibližně 150 metrů od hradního areálu. Parkoviště je provozováno Městským úřadem v Rabí, který stanovil poplatek 40 Kč na den za osobní automobil. S sebou si na hrad můžete vzít i domácí mazlíčky, nicméně ti se musí pohybovat na vodítku. Zvíře může s majitelem vstoupit do míst, kam si majitel zakoupil řádnou vstupenku. V tomto případě je vstup zvířete zdarma.

Pokud se odhodláte k návštěvě hradu, můžete se podívat do věže, což je první prohlídkový okruh spojený s procházkou hradním areálem. Prohlídka trvá 45 minut a zaplatíte za ni 90 Kč. Druhý okruh je palác, kde se dozvíte více o historii hradu a jeho stavebním vývoji. Doba prohlídky i její cena je stejná jako v případě věže. Pakliže chcete navštívit oba okruhy, můžete si pořídit zvýhodněnou vstupenku za 150 Kč. Dalším okruhem je hradní nádvoří, ale prohlédnout si můžete i podzemí kostela.