Půvabné sídlo na Dobříši

Půvabné sídlo na Dobříši

Středočeská Dobříš má jednu velkou turistickou zajímavost. Ve městě se nachází velice pěkný rokokový zámek s výraznou fasádou, která upoutá každého. V současné době se zámek Dobříš nachází v soukromých rukou, ale přesto je celoročně otevřený široké veřejnosti.

Zámek v držení Colloredo-Mannsfeldů

Rozsáhlá trojkřídlá stavba s takřka čtvercovým dvorem a zajímavým francouzským a rozsáhlým anglickým parkem při jižní straně se nachází ve východní části města. Na místě dnešního rokokového zámku stálo původně barokní sídlo, které však bylo poničeno požárem. Nynější podoba zámku pochází z období mezi lety 1745-1765. V této době byla provedena rokoková přestavba, kterou má na svědomí Jindřich Pavel Mansfeld. Jeho dcera Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda, čímž vznikl známý rod.


Šlechtický rod Colloredo-Mannsfeldů zámek vlastnil až do druhé světové války. V jejím průběhu však zámek vyvlastnili nacisté a následně sloužil jako sídlo říšského protektora. Po skončení druhé světové války zámek získal československý stát a od té doby až do devadesátých let sloužil zámek Svazu českých spisovatelů jako Domov spisovatelů. Rok 1998 znamenal další milník v historii zámku, kdy byl navrácen potomkům bývalých vlastníků – rodině Colloredo-Mannsfeldů. Současným vlastníkem zámku je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld z Rakouska.

Foto:Jiří Malý [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Několik zámeckých okruhů

Na zámku si můžete vybrat z několika okruhů. V Zámecké expozici se nachází jedenáct místností ve stylu rokoka a klasicismu. Prohlídka trvá přibližně padesát minut a skládá se ze dvou částí – dámských a pánských pokojů a reprezentačních sálů. Navštívit se dá, ale i pouze jedna část, která trvá zhruba půl hodiny. Druhým okruhem jsou Dobříšské přízraky, kde se podíváte na čtyři místnosti, v nichž jsou figury přízraků a zvuková a světelná kulisa. Jedná se o strašidelnou podívanou inspirovanou dobříšskými pověstmi. Tento okruh zabere cca 20 minut.

Foto:Pcnavod [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Třetí okruh představuje Galerie JCM, v níž si můžete prohlédnout obrazy ve vlastnictví šlechtické rodiny Colloredo-Mannsfeldů. Nechybí díla italských mistrů osmnáctého a devatenáctého století. Většinou se konají i další doprovodné výstavy. Prohlídka trvá přibližně půl hodiny. Zámek je poměrně fotogenický, takže se celkem často objevuje v různých filmech. V minulosti hrál zámek roli ve filmech jako Rytíři ze Šanghaje, Jack Rozparovač nebo Princ a já 2.

Pověst o černém rytíři hlídajícím poklad

K dobříšskému zámku se vážou i různé pověsti. Jedna z nich hovoří o tom, že současná zámecká sýpka vznikla okolo roku 1720 přestavbou královského hradu Vargače nad rybníkem. Na hradě se v rodině starého klíčníka narodila dcera Judita. V okamžiku, kdy trochu vyrostla, slyšela vyprávění o černém rytíři, který o půlnoci vyhrává na loutnu. Jako zvědavá dívka se vplížila do sklepení, kde skutečně rytíře našla.

Foto:Tango5 Jiri Kotrbacek  [GFDL or CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Rytíř dívce pověděl, že musí dávat pozor na královský poklad do chvíle, kdy se objeví poctivý člověk, který spravedlivě rozdělí poklad mezi ostatní. Odvážná dívka následně od rytíře dostala trochu peněz a drahokamů. Když se s takovými poklady vrátila zpět, všichni samozřejmě začali pátrat po černém rytíři, leč nikomu se ho už najít nepovedlo. Pro ostatní pak zbyl pouze zámek se sýpkou, pověst a Vargačská skála.

Dobříšský zámek i parky jsou přístupné veřejnosti. Anglický park je celoročně přístupný bez nutnosti platit vstupné. V zámku lze navštívit muzeum města Dobříše a část sbírek městského muzea. Konírna se poměrně často využívá ke konání svateb. Honosnější svatby se pak konají v zrcadlovém sále, kde se také konají rozmanité hudební koncerty. Na zámku se odehrává spousta zajímavých akcí, takže se vyplatí podívat na harmonogram.