Plzeň – město piva plné kulturních památek

Plzeň – město piva plné kulturních památek

Když se řekne název Plzeň, spousta lidí si okamžitě vybaví kvalitní pivo. Ovšem řada sportovních nadšenců jistě vzpomene i místní kvalitní fotbalový či hokejový celek. Plzeň je známá jako město, kde se daří technickým povoláním. Ale také je nutno připomenout, že jde o historické město, v němž najdeme spoustu pamětihodností.

Řada církevních pamětihodností

Západočeská metropole leží na soutoku čtveřice řek – Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Mže. Dle počtu obyvatel se jedná o čtvrté největší město celé České republiky. Současné historické jádro města má pravidelnou síť ulic s obdélníkovým náměstím Republiky uprostřed, kterému vévodí katedrála svatého Bartoloměje. Katedrála je gotickým trojlodním chrámem, přičemž stavba původního kostela začala společně s městem okolo roku 1295. Stavba současného chrámu byla započata po roce 1342.


Katedrála byla zařazena na seznam národních kulturních památek teprve v roce 1995. Má nejvyšší kostelní věž v České republice s výškou 102,26 metru. Na vyhlídku ve výšce 62 metrů vede 301 schodů.

Foto:Michal Ritter [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

K další zajímavým církevním památkám se řadí bývalý františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie nebo barokní budova kláštera dominikánek s kostelem svaté Anny. V bývalém klášteře dominikánek je v současné době umístěna Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. K nejstarším kostelům v celých Čechách pak patří kostel svatého Jiří na soutoku řek Úslavy a Berounky v Plzni-Doubravce. Před druhou světovou válkou pak v Plzni žila významná židovská komunita, s čímž je spojena Velká synagoga, která je druhou největší židovskou synagogou v Evropě.

Divadlo J. K. Tyla má i novou budovu

V Plzni se do dnešní doby dochoval cenný soubor měšťanských domů, přičemž ozdobou náměstí Republiky je renesanční plzeňská radnice pocházející ze šestnáctého století. Ovšem za zmínku stojí i Měšťanská beseda v Kopeckého sadech, která byla dokončena roku 1901 stavitelem Františkem Kotkem. Dodnes jde o jedno z nejvýznačnějších společensko-kulturních center celého města.

Foto:Ondrej.konicek [GFDL or CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Často navštěvované je i divadlo Josefa Kajetána Tyla. Jde o hlavní divadlo celého Plzeňského kraje. DJKT má tři scény – Velké divadlo, Nové divadlo a Malou scénu. Secesní divadlo patří k významným nemovitým kulturním památkám. Velké divadlo bylo postaveno již v roce 1902. Město má i zajímavé historické podzemí, které tvoří složitý systém chodeb. Tento systém byl pod městem budován už od čtrnáctého století. Rozsah chodeb je přibližně osmnáct kilometrů a patří k největším historickým podzemním systémům střední Evropy.

Unikátní Kolomazná pec                           

Řada domů je v Plzni zdobena freskami a sgrafity slavného malíře Mikoláše Alše. Poměrně známé jsou i interiéry Adolfa Loose. K technickým památkám patří třeba Tyršův most, což je první úplně svařovaný obloukový most v České republice. Zajímavá je i Vodárenská věž v Pražské ulici se zbytky původního zařízení. Po obvodu historického jádra se nachází zbytky městského opevnění.

Foto:Radek Linner [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Naprosto unikátní památkou je také Kolomazná pec v lese na katastrálním území Bolevce, kdy jde o jednu z nejvíce zachovalých pecí tohoto druhu v celé střední Evropě. Unikátní je Techmania Science Center, což je vědecké centrum, kde si zájemci mohou osahat vědu a techniku. Ve městě se často konají významné kulturní akce jako Smetanovské dny, Finále Plzeň, Plzeňská Majáles či Slavnosti svobody. Ostatně v roce 2015 byla Plzeň společně s belgickým Monsem Evropským hlavním městem kultury.

Plzeň nabízí zájemcům skutečně obrovský rozsah možností, co navštívit. Vybrat si můžete i několik památných stromů a menší chráněné území. Příjemná může být i návštěva zoologické zahrady. Ve městě najdete Západočeské muzeum, ale zajímavé jsou i pobočky jako Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze ve františkánském klášteře a Muzeum loutek. Plzeňský prazdroj pak provozuje vlastní Pivovarské muzeum.