Nejstarší šlechtický hrad Žebrák

Nejstarší šlechtický hrad Žebrák

Na jižním okraji Křivoklátských lesů se nachází zřícenina gotického hradu Žebrák. Najdete ji v obci Točník a z kdysi slavného hradu se do dnešní doby dochovala vysoká okrouhlá věž, která se využívá hlavně jako rozhledna. Zřícenina nejstaršího šlechtického hradu je přístupná veřejnosti.

Historie hradu sahá do 13. století

Na konci skalního žebra nad Stroupinským potokem narazíte na starší z dvojice místních hradů. Žebrák byl založen ve druhé půlce třináctého století pány Zajíci, kteří pocházeli z nedalekého hradu Valdek. Původní určení Žebráku bylo strážní hrad na křižovatce cest ke Křivoklátu a Zbirohu. Postupem času v okolí silnice procházející hradní skalou vznikla mýtní stanice.


Hrad byl zakoupen českým králem Janem Lucemburským a na Žebráku žil sedm let jeho syn Jan Jindřich, což byl mladší bratr Karla IV. Na hradě v roce 1351 zemřel prvorozený syn Karla IV. Václav, takže Karel na hrad zanevřel, načež se zde ukázal již pouze jednou, když zde vydal v červnu 1360 majestát.

Foto:Jiří Kadlec, Wikimedia

Sláva hradu byla obnovena teprve za Václava IV., který Žebrák přestavěl. Ovšem po požáru hradu v roce 1526 královská komora na jeho opravu úplně rezignovala a předala ho zástavním držitelům. Na Žebráku se měl údajně ukrývat poklad, ale snaha najít ho vedla pouze ke zboření zdí starého paláce a z hradu zůstala pouze zřícenina.

Život se následně přesunul do podhradí k pivovaru. Hrad býval obklopen rybníky, ale to pouze do povodně z roku 1872. Do roku 1926 na Žebráku žila místní rodina Kundrátova. Rozsáhlá rekonstrukce zříceniny hradu proběhla v osmdesátých letech dvacátého století, kdy byla zachráněna a zpřístupněna hlavní kruhová věž.

Kulturní památka ČR

Zřícenina se nachází na úzkém, protáhlém křemencovém skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran Stroupinským potokem. Na východní straně byl v křemencovém valu proražen příkop. Zmíněná soustava rybníků v okolí hradu byla vlastně součástí obranného systému. Do dnešní doby se tedy zachovala hlavně vysoká okrouhlá věž – tzv. bergfrit. Tato věž je přístupná ze starého hradního paláce po padacím mostíku.

Foto:Lukáš Kalista [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Kromě věže se zachovala menší západní válcová věž, palác Václava IV., severovýchodní okrouhlá věž a rozsáhlé opevnění v předhradí. Nad východním příkopem hradu pak stojí zbytky hradní kaple svatého Apolináře a svaté Markéty. Od roku 1958 je Žebrák chráněn jako kulturní památka České republiky. V současné době je hrad ve vlastnictví státu, když správu zajišťuje Národní památkový ústav.

Necitlivá rekonstrukce

Během husitského obléhání v květnu 1425 se vojskům táboritů a sirotků nepodařilo Žebrák dobýt, tak alespoň vypálili městečko Žebrák, Hořovice a táhli na Plzeň. V roce 1460 ještě nechal tehdejší záložní majitel panství Hanuš z Kolowrat opravit hradní kapli, která potřebovala nové vysvěcení. Oprava kaple však znamenala poslední větší záchrannou stavební akci. Velký požár z roku 1532, kdy měl problém Ferdinand I. s doprovodem uniknout, znamenal předzvěst zkázy hradu.

Foto:ŠJů  [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

I přes výstavbu hrad Točník si Žebrák ještě sto let podržel přednost jako hlava panství, ale později přeci jen musel Točníku ustoupit. Zvýšený zájem o rekonstrukci v osmdesátých letech zachránil hlavní věž před sesunutím, nicméně rekonstrukce přinesla i necitlivé užití betonových překladů u bývalé pece centrálního vytápění, zadní místnosti paláce a svrchního patra věže. Všechno dovršilo užití kamenné a betonové oblázkové dlažby.

Žebrák je přístupný v letní turistické sezóně od dubna do září, přičemž sem vede modře značená turistická stezka z města Žebrák. Pokud zvolíte cestu autem, pak můžete zaparkovat na parkovišti, které je ve správě obce Točník a platí se zde 50 Kč za osobní auto na den. Pro lidi se sníženou pohyblivostí je na hrad velice složitý přístup a pro vozíčkáře je kompletně nepřístupný. Na Žebráku se platí 60 Kč vstupné a následně můžete zůstat, jak dlouho chcete v rámci otevíracích hodin.