Kulturní památka ČR – zámek Trnová

Foto: ŠJů, wikimedia

Kulturní památka ČR – zámek Trnová

Praha a její okolí lákají návštěvníky na spoustu pamětihodností. Jednou z nich je i kulturní památka České republiky zámek Trnová. Najdete ho v okrese Praha-západ, nicméně slouží pouze ke komerčním akcím a prohlídky se zde nepořádají. I tak jde o zajímavou památku, kterou si můžete prohlédnout alespoň zvenku.


Zámek ze sedmnáctého století

Zámek byl v malé obci nedaleko Prahy založen v sedmnáctém století. Nejstarší část zámku pochází z roku 1688 – jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou s vikýři bylo místem ubytování pro dominikány od svatého Jiljí z Prahy. Z této stavby zůstaly zachovány klenuté prostory v přízemí. Ve dvacátých letech osmnáctého století vznikl v areálu zámku panský velkostatek. Roku 1759 koupil Trnovou rytíř Kristián Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích, absolvent filosofických a právnických studií.

Trnová byla prodána za 20 300 zlatých a Kristán zde spolu s manželkou zplodil a vychoval několik dětí. Během jeho třicetiletého vlastnictví začalo být panské sídlo označováno za zámek a také bylo zásadně rozšířeno – klasicistní zámek z této doby byl dvoupatrový. Po třiceti letech – v roce 1789 koupil zámek v Trnové Jan Ferdinand ze Schönfeldu. O dva roky později tu byla založena triviální obecná škola a také první rolnická škola v Čechách – pro chlapce ve věku 12 až 18 roků. Kamenná budova se dochovala do současné doby. Studenti vykonávali praxi na vrchnostenském statku.

Foto: ŠJů Wikimedia

Spjato i s Františkem Škroupem

V roce 1838 statek přešel do rukou Václava Škroupa. Pokud vám přijde příjmení povědomé, pak vězte, že se jedná o bratra slavného Františka Škroupa – autora nápěvu české hymny. Sám František Škroup v Trnové celkem často pobýval. Nejprve u místního faráře a v padesátých letech na bratrově velkostatku. František Škroup často chodil na vyhlídku na vltavské údolí zvanou Kazatelna, které se dnes říká Škroupova vyhlídka. Podle místní tradice právě tady vznikl nápěv písně Kde domov můj. Škroupova rodina má hrobku v kostele svatého Ducha.

V roce 1860 Trnovou odkoupil Čeněk Daněk, který šest let předtím založil v Karlíně strojírenskou továrnu, jež se stala základem pozdějšího koncernu ČKD. Daněk vlastnil zámek po dobu pouhých čtyř let, ale stačil ho rekonstruovat v romantickém slohu. Nechal postavit hodinovou věž, po stranách původního barokního objektu přistavěl krajní rizality, v patře vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm a zařídil i plastové rámování oken. Místo trnovského zámku si následně Čeněk Daněk koupil větší zámek Tloskov nacházející se v okrese Benešov.

Na zámku pobývala Ema Destinnová

Dalším z řady majitelů byl Maximilán svobodný pán Scharchmied z Adlerstreu, který na zámku až do roku 1895 provozoval pivovar. Na začátku dvacátého století zámek v Trnové vlastnil Karel Košťál. Ve stejné době byla v Trnové četnická stanice a dvoutřídní škola. Velkostatek byl roku 1907 zakoupen Václavem Schlogerem, jenž se zaměřil na pěstování obilí, chov skotu a dodávky mléka do Prahy. Na zámku také s oblibou pobývala pěvkyně Ema Destinnová, pro niž majitel vyhradil celé jedno křídlo zámku. Destinnová zde lovila zvěř, ryby, projížděla se na koni, ale také přijímala návštěvy a zástupce mladočeské strany, kteří se sdružovali kolem Karla Kramáře.

V pozdější době – v roce 1950 tu vzniklo první jednotné zemědělské družstvo v celém okrese. Schlogerův majetek byl znárodněn a budova zámku sloužila nejdříve jako archiv, načež musela vzít zavděk funkcí skladiště. Zámek byl upraven pro potřeby Učňovské školy zemědělské pro chovatele koní a jezdce z povolání. V roce 1967 přešel zámek do soukromého vlastnictví. Po změně režimu byl zámek i se statkem a pozemky v dezolátním stavu vrácen v restituci rodině Schlogerů.

Foto: ŠJů Wikimedia

Od roku 1995 je zámek Trnová kulturní památkou České republiky. V roce 2006 byl zámek odkoupen politikem a ekonomem Ivanem Pilipem, který ho během dvou let zrekonstruoval. V červenci 2017 se však Pilip spolu s manželkou dostali do insolvence a je tedy uvažováno i o prodeji zámku. Jeho vlastníkem je firma RPDV CZ, kde má Pilip takřka absolutní podíl.