Hrad Zvíkov nad vodní nádrží Orlík

Hrad Zvíkov nad vodní nádrží Orlík

Vodní nádrž Orlík je nechvalně proslulá orlickými vraždami. Ovšem kromě toho se zde nachází krásný hrad i zámek. Zámek nese název Orlík, zatímco hrad se jmenuje Zvíkov. Zvíkov stojí na skalnaté ostrožně přibližně jeden kilometr na sever od obce Zvíkovské Podhradí. Hrad najdete v nadmořské výšce 370 metrů. Významný profesor August Sedláček Zvíkov nazval ve svém díle „králem českých hradů“.

Hrad založil zřejmě Přemysl Otakar I.

Ostrožna, kde se v současné době nachází hrad, byla osídlena již v době pravěku. V této době tu stávalo hradiště Zvíkov, za jehož pozůstatky se považují valy a příkopy nacházející se v předpolí hradu. Podle předpokladů vzniklo hradiště už na konci starší doby bronzové a předpokládá se jeho existence již během mladší doby bronzové – doby halštatské. Pozdně laténská podoba se občas považuje za oppidum, avšak s ohledem na malou rozlohu by se mělo řadit spíše k menším opevněným objektům, které se označují jako castellum.


Hrad Zvíkov byl založen s největší pravděpodobností již králem Přemyslem Otakarem I. Jeho potomkům pak hrad patřil až do vymření rodu v roce 1306. První písemná zmínka pochází teprve z roku 1234, kdy je zde zmiňován purkrabí Konrád z Janovic a je tedy jasné, že minimálně část hradu v tuto dobu již musela stát. Během vlády krále Václava I. se rozšířilo hradní jádro o dvě palácová křídla a také zde byl vězněn Václavův syn Přemysl a příslušníci šlechty včetně pražského biskupa Mikuláše. V období vlády Václava II. pak byl hrad obléhán vojskem Záviše z Falkenštejna.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Důležitý pro Zvíkov byl rod Rožmberků

Následně hrad přešel do držení rodu Rožmberků, kteří projevovali snahu o získání Zvíkova již v době vlády posledních Přemyslovců. Jihočeští Rožmberkové hrad vnímali jako ohrožení vlastních zájmů. Záměr se povedlo naplnit v roce 1307, kdy král Rudolf Habsburský hrad zastavil Jindřichu z Rožmberka. Hrad zůstal Rožmberkům v zástavním držení až do roku 1335, kdy ho ze zástavy vykoupil král Karel IV. Zvíkov se pak rozhodl zařadit mezi hrady, které by král nemohl zastavit.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Během období husitských válek se v roce 1424 zvíkovskému purkrabímu Janu Hájkovi z Hodětína podařilo jednáním odvrátit hrozbu obléhání husitským vojskem. Ovšem husité se nakonec vrátili a v roce 1429 hrad oblehli. V okolí byly zachovány stopy obléhacích prací a na hradě samotném je sbírka dělostřeleckých koulí. Roku 1431 hrad získal Oldřich II. z Rožmberka. Ten nechal na základě padělané listiny vylepšit systém opevnění. V roce 1473 pak Jindřich V. z Rožmberka přenechal hrad Zvíkov svému strýci Bohuslavu ze Švamberka.

Hrad vlastnili i Švamberkové, Eggenberkové a Schwarzenbergové

Během vlády Švamberků byly zahájeny renesanční úpravy hradu. Také zde v roce 1550 vznikl pivovar a fasády jádra byly vyzdobeny sgrafitovými omítkami. V roce 1554 byla zvýšena věž Hláska. Petr II. ze Švamberka se účastnil stavovského povstání a posádka se po porážce stavů odmítala vzdát a ve svém vzdoru pokračovala až do roku 1622, kdy byl hrad dobyt, obležen a vyrabován. Novým majitelem hradu se stal Jan Oldřich z Eggenberka. Ten sice hrad nechal opravit, nicméně sídlo si zde nevytvořil a začal ho využívat hlavně k vojenským a hospodářským účelům.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

V období třicetileté války byl hrad Zvíkov obsazen vojenskou posádkou. Roku 1719 hrad přešel do rukou Schwarzenbergů, kteří měli sídlo v nedalekém Orlíku, a Zvíkov přestal být správním centrem panství. V roce 1741 hrad na krátkou dobu osídlilo francouzské vojsko. O deset let později velkou část hradu zlikvidoval velký požár a postupně se hrad měnil ve zříceninu. Chátrání zastavil až Karel III. Schwarzenberg mezi lety 1840-1844. Rodu Schwarzenbergů hrad patřil až do roku 1948, kdy jim byl zabaven a od roku 1950 se stal hradem státním.

V současné době je Zvíkov ve správě Národního památkového ústavu a je přístupný veřejnosti, takže ho klidně můžete vyrazit navštívit. Od roku 1958 je Zvíkov chráněn jakožto kulturní památka a od roku 1978 patří na seznam národních kulturních památek. Hrad Zvíkov je devátým nejnavštěvovanějším objektem ze třinácti kulturních památek ve správě Národního památkového ústavu v Jihočeském kraji.