Hrad Kotnov i další zajímavosti města Tábor

Hrad Kotnov i další zajímavosti města Tábor

Město Tábor sice nemá zrovna nejdelší historii, ale přesto v něm najdeme celou řádku zajímavých budov. Jednou z nich je samozřejmě i hrad Kotnov, ale tím výčet rozhodně nekončí.

Hrad Kotnov

Hrad Kotnov se také označuje jako Hradiště. Jde o hrad, který byl později přestavěn na pivovar. Najít ho můžete na výběžku ostrožny v jihozápadní části historického jádra. Nejlépe dochovanou částí hradu Kotnov je okrouhlá bateriová věž. Areál se od roku 1958 chrání jako kulturní památka a od roku 1962 jde společně s Bechyňskou bránou o národní kulturní památku. Bechyňská brána je jedinou dochovanou branou středověkého opevnění města Tábor. Hrad byl založen králem Přemyslem Otakarem II. na ochranu města Hradiště jako městský hrad, který ovšem stál mimo plochu vlastního města.


První písemná zmínka pak spadá do roku 1370, kdy město už neexistovalo a místo patřilo pánům z Ústí. Poté, co bylo založeno město Tábor, byl hrad Kotnov zapojen do jeho hradebního systému a ve třicátých letech patnáctého století bylo vylepšeno opevnění. Po požáru v roce 1532 začal být Kotnov využíván k hospodářským účelům pivovaru, k jehož potřebám byla postupně zbourána řada hradních staveb.

Stará radnice

Ovšem hrad Kotnov není jedinou zajímavou pamětihodností, kterou v Táboře najdeme. Dále je unikátní Stará radnice. Ta leží na západní straně náměstí a řadí se k nejvýznamnějším památkám pozdní gotiky v českých městech. Stavba byla zahájena už okolo roku 1441, nicméně dokončena byla teprve roku 1521. Radnice má čtyři křídla, jež obklopují malé nádvoří.

Foto:H2k4 [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Nejdůležitější částí radnice je Velký sál s perfektně zvládnutou síťovou klenbou. Ve druhé půlce sedmnáctého století byla budova radnice přestavěna do barokního stylu, ovšem mezi lety 1876-1878 došlo k obnovení gotického rázu. Nyní radnice slouží jako vstup do podzemních chodeb, k expozicím Husitského muzea i k pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

Vodní nádrž Jordán či botanická zahrada

V okolí města Tábor najdeme i vodní nádrž Jordán, která je nejstarší ve střední Evropě. Založena byla již roku 1492 a vznikla přehrazením Košínského potoka. Nádrž má rozlohu kolem padesáti hektarů a dosahuje hloubky až 18 metrů. Prapůvodně měla nádrž sloužit k chovu ryb, jenže později se ukázalo, že je k tomuto účelu příliš velká. Kromě toho je přímo ve městě Kostnický dům, který je pro svůj historický význam prohlášen za národní kulturní památku.

Foto:Jitka Erbenová [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

V Táboře najdeme i druhou nejstarší botanickou zahradu v České republice. Botanická zahrada byla v Táboře založena roku 1866 a patří ke střední zemědělské škole. Návštěvníci botanické zahrady mohou vidět více než čtyři tisíce druhů rostlin. V Táboře u Lužnice se nachází zajímavý geologický útvar – Granátová skála. Tato přírodní památka je klínovitým skalním výchozem v centrální části města v parku pod Kotnovem.

Kostel v Klokotech a zámek Měšice

Naproti Kotnovu se rozprostírá poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Klokoty bývaly samostatnou obcí, avšak v současné době už jde o místní část města Tábor. Stavba poutního kostela začala roku 1700 a trvala třicet let. Stavbu financovali známí šlechtici a bohaté měšťanské rodiny. Kostel patří k nejvýznamnějším památkám v okolí.

Foto:Cheva, Wikimedia

Na katastrálním území města Tábor se nachází také barokní zámek Měšice. Jde o budovu s empírovou fasádou, kterou najdete ve východní části Tábora. Původní renesanční tvrz byla roku 1699 přestavěna Janem Josefem Carettem hrabětem z Millesima na barokní zámek. Současný majitel zámku Jan Berwid-Buquoy zpřístupnil objekt pro veřejnost.

Kromě výše zmíněných památek najdeme v Táboře i další zajímavé objekty. Řada měšťanských domů patří na seznam kulturních památek. Na stejný seznam patří i místní židovský hřbitov, který určitě též stojí za zmínku. Kromě toho najdeme mezi kulturními památkami města i divadlo, děkanství či špitál.