Barokní zámek v Náměšti na Hané

Barokní zámek v Náměšti na Hané

Morava skýtá spoustu zajímavých míst k navštívení. Pokud máte v oblibě hrady a zámky, pak byste si určitě neměli nechat ujít krásný barokní zámek v Náměšti na Hané. Ten vypadá skutečně nádherně a uvnitř se dozvíte spoustu zajímavých informací o jeho historii, která je zajímavá.

Původně v obci stála tvrz

Zámek najdeme na území stejnojmenného městyse, který leží přibližně třináct kilometrů na jih od Litovle. Zhruba uprostřed městyse stojí tzv. „dolní zámek“, který se nachází na místě původní tvrze. Na jihovýchodním okraji městyse pak najdeme tzv. „horní zámek“, jenž je ochraňován jakožto kulturní památka České republiky. Obec byla ve třináctém a čtrnáctém století v držení zemanského rodu, který měl po Náměšti jméno.


Na žádost Milíče z Náměšti povýšil král Jan Lucemburský vesnici na městečko s jarmarečním právem. Ve stejné době je doložena existence tvrze. Ta byla velmi pravděpodobně starší než nedaleký hrad a sloužila jako rodové sídlo zemanů z Náměště. Tvrz byla v polovině šestnáctého století přebudována do podoby menšího renesančního zámku.

Foto:Pernak [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], Wikimedia

Během třicetileté války však byl zámek i se statkem vypleněn a zpustošen švédským vojskem. Obnoven byl v roce 1665 a na počátku osmnáctého století byl přestavěn do barokní podoby. Postaveno bylo třeba i nové schodiště s barokním portálem a upraveny byly zámecké interiéry. V sedmnáctém století k zámku patřily i rozsáhlé ovocnářské zahrady.

Barokní zámek z osmnáctého století                                 

Roku 1740 se panství dostalo do rukou hraběte Ferdinanda Harracha, který v šedesátých letech osmnáctého století nechal vybudovat tzv. „horní zámek“, protože prostý a relativně málo prostorný „dolní zámek“ jeho potřebám a vkusu nestačil. Objekt „dolního zámku“ pak hrabě nechal přebudovat na textilní manufakturu, po jejímž zániku byla zřízena sladovna, jež sloužila i dalším majitelům – hrabatům a knížatům Kinským a Ottahalům. V současné době je „dolní zámek“ jednopatrovou budovou obdélníkového půdorysu.

Foto:Palickap [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Jak již bylo zmíněno, za stavbou novějšího zámku stojí hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach, který si místní krajinu velice oblíbil. Nové barokní zámecké sídlo se bez zásadnějších úprav dochovalo do dnešní doby. Zámek má čtyři křídla okolo nádvoří. Na venkovním průčelí je k vidění erb budovatele zámku společně s erbem jeho druhé manželky Marie Rosy.

Foto:Palickap [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Ferdinand také nechal okolo zámku vybudovat park a v něm byl na přelomu osmnáctého a devatenáctého století vybudován velký skleník. V roce 1780 zámek získala v dědictví Ferdinandova dcera Marie Rosa Harrachová, provdaná kněžna Kinská. Tento rod měl následně náměšťské panství v držení až do roku 1916, kdy byl prodán Františku Ottahalovi.

Foto:Palickap [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Manželé Ottahalovi nechali zámek zmodernizovat a po Františkově smrti roku 1943 zámek zdědila manželka a děti. Ottahalové pak panství ztratili roku 1945 na základě Benešových dekretů. Šlo o jednu z prvních konfiskací v poválečném Československu. Do konce roku 1999 pak zámek spravovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, které na půl roku předalo zámek pod Správu státních hradů, zámků a zahrad Severní Moravy, načež je zámek od července 2000 ve správě městyse Náměšť na Hané.

V náměšťském zámku je umístěna stálá expozice. Většinu návštěvníků zaujme rozsáhlá sbírka slavnostních kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů. V období od listopadu do března je zámek otevřen jenom pro předem objednané výpravy. V dubnu a říjnu je zámek otevřen o víkendech a ve svátky od 9 do 16 hodin a v květnu až září je Náměšť na Hané otevřena mimo pondělky od 9 do 17 hodin. Na zámku jsou přichystány čtyři prohlídkové okruhy. Existuje i možnost večerních prohlídek, to však pouze na rezervaci v rámci akcí. Na zámku se také poměrně často konají svatební obřady, protože prostory zámku a jeho okolí jsou perfektním místem pro svatbu.