Americká zahrada u Chudenic

Americká zahrada u Chudenic

V České republice najdeme celou řadu chráněných území. Některá chráněná území jsou známější, zatímco jiná vůbec nejsou v povědomí, přitom jsou nesmírně zajímavé. Jednou z těch méně proslavených je Americká zahrada, kterou najdeme u Chudenic v okrese Klatovy.

Založeno rodem Černínů

Americká zahrada u Chudenic je Národní přírodní památkou, která se nachází na rozloze 1,68 hektaru. Najdeme ji pouhých několik kilometrů na severozápad od Klatov v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek. Ve své podstatě jde o arboretum, kde najdeme více než dvě stovky druhů a kultivarů listnatných a a jehličnatých dřevin severoamerického, asijského i evropského původu. Celkové množství dřevin je více než tři sta kusů, přičemž unikátní jsou douglaska tisolistá a dřín květnatý. Poměrně významný je též liliovník tulipánokvětý.


Americká zahrada byla založena již v roce 1842, o což se postaral bývalý majitel velkostatku Chudenice Evžen Černín. Zahrada měla původně za účel pěstování a množení domácích a dovezených rostlin, přičemž zde vypěstované rostliny se následně sázely v zámeckém parku ležícím v okolí zámku Lázeň, který byl letním sídlem rodu Černínů. V současné době je vlastníkem Americké zahrady stát a hospodaří tu Lesy ČR, přičemž správu vykonává Spárva Chráněné krajinné oblasti Český les.

Trocha historie

Zahrada se rozkládá v nadmořské výšce kolem pěti set metrů v lesní oblasti Západočeská pahorkatina. Úplně původně zde byla založena okrasná školka cizokrajných rostlin v roce 1828. Od roku 1832 pak byla využívána jako zásobní zahrada a teprve od roku 1842 funguje jako sbírka cizokrajných dřevin. Zahrada zažila největší rozkvět kolem roku 1874. V roce 1969 zde byl vyhlášen chráněný park a národní přírodní památkou se Americká zahrada stala v roce 1992.

Ze zahrady jsou odstraňovány invazivní druhy a ošetřování stromů zahrnuje zdravotní a bezpečnostní řezy. Americkou zahradu však ohrožuje několik faktorů - snížení druhové variability cílových dřevin, nedostatečná výsadba mladších dřevin a konkurence dřevin z lesního porostu. Kromě toho je problémové i nevhodné umístění dřevin vedle sebe a nevhodné dosadby stromů do zahrady s ohledem na jejich ekologické nároky.

Významnější exempláře

K nejvýznamnějším dřevinám Americké zahrady se řadí douglaska tisolistá, což je severoamerický druh považovaný za národní stát v Oregonu. Dále to je Černínova douglaska, unikátní exemplář s úctyhodnými rozměry - výška 39 metrů a obvod kmene více než pět metrů. Černínova douglaska byla dovezena již v roce 1842 a řadí se k nejstarším jedincům tohoto druhu v celé Evropě.

Podívat se můžete i na dřín květnatý, což je národní strom ve Virginii a Missouri. Z původní výsadby v roce 1842 se v Americké zahradě nachází třeba ještě zeravinec japonský, což je poměrně choulostivá dřevina, jež se pouze ojediněle dokáže uchytit ve středoevropských klimatických poměrech.

Americkou zahradu můžete navštívit v jakémkoliv ročním období, jelikož je přístupná celoročně. Při vstupu nemusíte zaplatit žádné vstupné. Při návštěvě uvidíte skutečně velký soubor druhů, které jsou jedinečné v Evropě i ve světě. Množství exemplářů zde zůstalo ještě od dob založení původní zahrady. Do Americké zahrady se dá dostat z parkoviště u zámku Lázeň příjemnou procházkou lesním komplexem Žďár, nebo z parkoviště u Sv. Anny u chudenického hřbitova.