Zvláštní kočkovitá šelma jaguarundi

Foto: Lukáš Mižoch (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zvláštní kočkovitá šelma jaguarundi

Kočkovité šelmy se těší poměrně velkému zájmu široké veřejnosti, nicméně pozornost je směřována hlavně na velké kočky. Ovšem i mezi menšími kočkovitými šelmami najdeme celou řadu pozoruhodných druhů, mezi něž každopádně patří i jaguarundi. O této kočkovité šelmě však jistě mnoho lidí neslyšelo, takže je pravý čas si ji trochu představit.

Kočka podobná lasici

Jaguarundi je zvíře dorůstající délky 55 až 77 centimetrů s ocasem dlouhým 30 až 60 centimetrů. Hmotnost se pohybuje zhruba od čtyř do devíti kilogramů. Zvíře se vyskytuje na jihu Spojených států amerických a v Jižní Americe. Malá, uměle vysazená populace žije na Floridě. Z hlediska tělesných proporcí se jaguarundi podobá spíše lasicovitým šelmám, protože má zaostřený čenich, dlouhé tělo a relativně krátké končetiny.


S jaguarundi se můžeme setkat v různých barevných variacích. Hlavně v lesích žijí černá zvířata, zatímco světle šedohnědou nebo rudou barvu mají zvířata pohybující se v suchých křovinatých oblastech. Jaguarundi loví ve dne, často na zemi a žije v různých prostředích od polosuché křovinaté krajiny po deštné lesy a bažiny. Hlavní kořistí této kočkovité šelmy jsou hlodavci, ptáci, králíci, plazi a bezobratlí.

Foto: Alena Houšková (ZOO Děčín) [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons

Zatím nepatří k ohroženým šelmám

Latinské pojmenování zvířete zní Herpailurus yagouaroundi. Jaguarundi se někdy řadí do rodu Felis (kočka), nicméně je příbuzná pumě, a proto je k ní správněji řazena do rodu Puma. Někdy se však řadí do zcela specifického rodu Herpailurus. Celkově existuje osm poddruhů jaguarundi, přičemž polovina z nich je zapsána v seznamu CITES 1 a zbytek v CITES 2.

Vzhledem k netradičnímu vzezření se pro jaguarundi vžilo anglické pojmenování „otter cat“, což znamená „vydří kočka“. Setkat se můžete i s označením „weasel cat“, což se překládá jako „kočka-lasice“. Mláďata jsou skvrnitá. Jaguarundi se často vyskytuje v blízkosti vod. Jejich způsob života znemožňuje důkladné zjištění stavu populace, nicméně za ohrožený druh se nepovažuje. Ovšem přirozené životní prostředí jaguarundi je likvidováno člověkem a na řadě míst již bylo toto krásné zvíře vyhubeno.

FOTO: UrLunkwill [GFDL or CC BY-SA 3.0 de], Wikimedia Commons

Samotářský způsob života

Kromě období páření žijí jaguarundi samotářským způsobem života. Ovšem populace v tropických oblastech se mohou pářit v podstatě celoročně, ale jinak je doba páření v březnu a v srpnu. Březost trvá zhruba 60 až 75 dní, načež se narodí dvě až čtyři koťata.

Samice mláďata kojí dva měsíce. Mláďata se osamostatní zhruba v deseti měsících. Pohlavní dospělost nastává kolem 22 až 24 měsíců. Jaguarundí kocouři vydávají v blízkosti koček v říji podivné zvuky, které se poměrně podobají ptačímu pískání. Doba dožití je okolo dvaceti roků. Jídelníček si občas zpestřuje i ovocem.

Jaguarundi se dá poměrně dobře ochočit a v dřívějších dobách ho domorodci chovali, aby se zbavili hlodavců. V současné době je jaguarundi chován v některých zoologických zahradách. S jaguarundi se můžeme setkat i ve vybraných českých zoologických zahradách. V listopadu 2015 se v brněnské zoologické zahradě podařilo odchovat dvě mláďata jaguarundi.

 

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné články

Krásná šelma ženetka

Šelmy většinou platí za jedny z nejkrásnějších živočichů na celé planetě. Spousta šelem patří do širokého povědomí, nicméně o něco méně toho lidé vědí o šelmě zvané ženetka....

Dlouhá a štíhlá šelma zorila

Slovo zorila je nejspíš jen velmi málo rozšířené mezi běžnou populací. Jedná se o pojmenování velice zajímavé lasicovité šelmy, která uniká pozornosti běžného Evropana, jeli...

Šelma zvaná tangalunga

Šelmy se většinou řadí k poměrně oblíbeným zvířatům. Řada lidí si myslí, že šelmy jsou většinou známá zvířata, ale kolik z vás se může chlubit tím, že zná zvíře pojmenované ...

Medvídkovitá šelma olingo

Medvídkovité šelmy patří k poměrně oblíbeným zvířatům, která jsou často označována za roztomilá. Olingo je méně známý živočišný druh, ale za naší pozornost každopádně stojí ...

Málo známá šelma promyka

Šelmy patří k těm více sledovaným druhům zvířat, ale přesto se i mezi nimi najde řada méně známých druhů. Třeba zrovna promyka není známá úplně každému a přitom se jedná o n...

Stromová šelma panda červená

Pandu velkou zná každý. Je to zvíře, které je jedním ze symbolů Číny a v současnosti patří do čeledi medvědovitých. V českém jazyce to však není jediná panda, kterou známe. ...

Madagaskarská šelma fosa

Na Madagaskaru žije celá řada zajímavých zvířat. Některé druhy dokonce nežijí nikde jinde, než právě na tomto africkém ostrově. Těmto organismům žijícím jen na jednom místě ...