Malý daman je příbuzným slona

Malý daman je příbuzným slona

Když se člověk podívá na damana, tak vidí poměrně malé zvíře a řada lidí by očekávala, že se snad jedná o nějaké hlodavce. Ale to není tak úplně pravda. Navíc se jedná o velice blízkého příbuzného obrovským slonům. Jak je to vůbec možné?

Nepotřebují moc vody

Damani sice velikostí i vzhledem připomínají králíky, ale genetické důkazy dokládají, že jsou příbuzní s primitivními kopytníky. Na chodidlech mají polštářky, zvlhčované žlázovými sekrety a zvyšující přilnavost chodidel k podkladu. To společně s palci zadních nohou schopnými stavět se do opozice proti ostatním prstům umožňuje damanům šplhat i po srázných skalních plochách. Damani se vyskytují na africkém kontinentu a také v některých částech Středního východu. Některé druhy žijí na skalnatých výchozech, jiné jsou stromové.

Tato zvířata poměrně málo konzumují vodu. Jejich ledviny jsou nesmírně výkonné. Ovšem damani mají málo výkonnou teplotní regulaci, takže je často k vidění několik damanů, jak se nachází blízko u sebe a udržují si tím dostatečnou teplotu. Příbuznost damanů se slony je potvrzena společnými znaky na kostře a molekulární analýzou DNA. Ovšem v minulosti byli damani mnohem rozmanitější a rozšířenější skupinou. První se objevili již před 40 miliony let a některé druhy byly mnohem větší než současné.

Velikost pravěkých damanů pak může pomoci s uvědoměním, že skutečně jde o příbuzné slonů. Potomci velkých damanů se vyvinuli dvěma směry – někteří se zmenšili a stali se z nich dnešní damani, zatímco jiní začali žít ve vodě a nakonec se z nich vyvinuli chobotnatci a možná i sirény.

Daman skalní


Čeleď damanovitých se dělí na tři rody: Dendrohyrax, Heterohyrax a Procavia. Mezi zástupce pak patří daman stromový, daman pralesní, daman horský, daman stepní či daman skalní. Daman skalní se latinsky označuje jako Procavia capensis a jeho tělo dorůstá délky 30-58 centimetrů. Ocas damana skalního je pak dlouhý 20-31 centimetrů. Hmotnost zvířete je mezi třemi až pěti kilogramy. Žije na jihu a výhodě Afriky a v západní Asii.

Má buclaté tělo a krátkou, hustou šedou nebo šedohnědou a na spodině těla světlou srst. Můžete se u něj setkat i s pojmenováními jako daman jihoafrický, súdánský či arabský. Damani skalní žijí v koloniích čtyř až čtyřiceti zvířat, kde je většinou jeden dominantní samec, další samci, samice a mláďata. Setkat se s ním sice můžeme v různých prostředích, ale obvykle žije na skalnatých výchozech, útesech a mezi bludnými balvany, kde si staví hnízdo vyložené mechem.

Daman stromový

Daman stromový dorůstá délky těla mezi 40-70 centimetry, zatímco jeho ocas má jen 1-3 centimetry. Hmotnost tohoto druhu damana se pohybuje mezi 1,5-4,5 kilogramy. Zvíře žije na východě a jihu Afriky. Starším jménem byl daman stromový označován jako tlustoš kapský. Latinské pojmenování zní Dendrohyrax arboreus. Má nažloutlou skvrnu na hřbetě u zadku a jinak je šedohnědý a na spodku těla hnědožlutý.

Hlava, ocas a nohy se zdají být až příliš malé na zavalité tělo tohoto druhu damana. Zvíře žije na stromech, keřích a liánách, přičemž hnízdo má ve stromové dutině. Na zemi sbírá potravu jen výjimečně. Jako všichni damani, i tento druh nemá dobrou teplotní regulaci, a proto se s ním často můžeme setkat, jak se ve skupinách vyhřívá na slunci nebo odpočívá ve stínu, aby se ochladil.

Damani patří k poměrně snadno chovatelným druhům zvířat, takže se s nimi můžete setkat v mnohých zoologických zahradách. U nás damany chová Dvůr Králové nad Labem, Plzeň, Praha, Olomouc či Zlín. Pokud vás tedy daman zaujal, můžete se za ním na návštěvu vypravit i v naší zemi.