Hitlerův tajemník Martin Bormann

Hitlerův tajemník Martin Bormann

Druhá světová válka přinesla spoustu osudů. Dodnes se hovoří o osobnostech na straně vítězů, ale také se často rozebírají ti, kdo stáli na straně poražených. Jednou z často diskutovaných osobností je i Hitlerův tajemník Martin Bormann, který se postupem času propracoval na jednoho z nejmocnějších mužů celé Třetí říše.

Účastnil se již první světové války

Martin Bormann se narodil 17. června 1900 v německém Halberstadtu v Sasku-Anhaltsku do rodiny vojenského hudebníka a poštovního úředníka Theodora Bormanna. Otec však velmi brzy zemřel, takže Martina vychovával otčím, který byl bankovním ředitelem. Začal studovat reálné gymnázium ve Výmaru, jenže studium nedokončil. Během první světové války působil u dělostřeleckého pluku a po skončení války pracoval na šlechtickém velkostatku v Meklenbursku. Zde řídil ilegální a pravicově nacionální dobrovolnický sbor.


Roku 1924 byl Bormann odsouzen k vězení na dobu jedenácti měsíců za napomáhání při těžkém ublížení na zdraví s následkem smrti. Bormannovým spolupachatelem byl další známý nacista Rudolf Höss, který v období druhé světové války plnil úlohu velitele nacistického koncentračního tábora Auschwitz  polské Osvětimi.

Foto:Bundesarchiv, B 145 Bild [CC BY-SA 3.0 de], Wikimedia

Velká kariéra odstartovala díky sňatku

Kariéru Bormann nastartoval díky výhodné svatbě s Gerdou Buchovou, což byla dcera partajního soudce NSDAP Waltera Bucha. Martin Bormann se stal vedoucím podpůrné pokladny NSDAP a od roku 1932 řídil hlavní správu strany. Ovšem Bormann rozhodně nepatřil k představitelům strany, kteří by veřejně vystupovali. Vyzkoušel si to sice, ale jakožto řečník byl po několika minutách vypískán a dostal od vedoucích činitelů strany zákaz veřejně vystupovat.

Foto:Bundesarchiv, Bild  [CC BY-SA 3.0 de], Wikimedia

Bormanna sice nikdo původně nebral vážně v soupeření o moc, avšak Bormannovi se podařilo postupně šplhat výše a výše. Bormann pracoval téměř nepřetržitě a traduje se o něm, že spal zhruba čtyři hodiny za den. Veškeré Hitlerovy peněžní akce se vyřizovaly přes Bormanna. Ostatně i dárky pro Hitlerovu Evu Braunovou kupoval Bormann, který by se dal s trochou nadsázky označit za Hitlerovu peněženku.

Na veřejnosti nebyl Bormann zase tolik známý a většina běžných Němců o něm příliš nevěděla. Hitlerovi Bormann doslova podlézal, takže při společných obědech si nechával servírovat vegetariánské jídlo. Běžně Bormann hodně kouřil a pil, nicméně v Hitlerově společnosti si nikdy nezapálil a byl střízlivý. Martin Bormann se stavěl proti křesťanství a pokoušel se zlikvidovat veškeré církevní organizace, jelikož věřil, že to NSDAP odvádí občany. Velice dobře byl informován o likvidacích Židů.

Po Hitlerově smrti také spáchal sebevraždu

Bormann pro Adolfa Hitlera vymyslel a nechal vybudovat tzv. Orlí hnízdo, což byla určitá novodobá tvrz v nedostupných Alpách. Hitler dostal Orlí hnízdo ke svým padesátým narozeninám. Když se Bormann dostal velmi blízko k Hitlerovi, zaměřil se na to, aby se nikdo k Vůdci nedostal blíže než on. To se mu ve většině případů dařilo. Ovšem jeho přístup k ostatním z něj udělal nejnenáviděnějšího muže v Hitlerově okolí.

Foto:Bundesarchiv, Bild  [CC BY-SA 3.0 de], Wikimedia

Po skončení druhé světové války byl Martin Bormann odsouzen v Norimberském procesu v nepřítomnosti k trestu smrti. Nebylo totiž úplně jasné, zda je Bormann naživu. Kolem jeho smrti dodnes zůstává řada otazníků. Bormann byl naposledy viděn v noci na 2. května 1945 v blízkosti berlínského nádraží Lehrter Bahnhof. V roce 1972 byly náhodně objeveny kosterní pozůstatky se stopami cyankáli a v roce 1998 bylo potvrzeno, že skutečně jde o Bormannovy ostatky.

Adolf Hitler označil ve své závěti Martina Bormanna za „svého nejvěrnějšího muže“ a vykonavatele poslední vůle. Bormann za sebou zanechal několik dětí, přičemž jeho nejstarší syn Martin se stal teologem. Ovšem v roce 2011 se Martin Bormann jr. stal terčem obvinění ze sexuálního zneužívání a týrání žáků.