Heracleion – potopená civilizace

youtube.com

Heracleion – potopená civilizace

Dvanáct set let dřímalo toto kdysi věhlasné město v hlubinách Středozemního moře v západní části zátoky Aboukir, celých 2,5 kilometrů od pobřeží. Legendami opředené město dvou jmen, město, o jehož existenci nebyly žádné věrohodné důkazy, ukryto pod nánosy písku tam, kde by ho nikdo nehledal.

Legenda či skutečnost?


Heracleion pro Řeky, Thonis pro Egypťany bylo po celá staletí považováno za bájné místo, podobně jako Atlantida. O jeho existenci se sice zmiňovaly některé starověké texty, ale samotné město prostě chybělo. Slavný řecký historik Hérodotos píše v 5. století p.n.l. o obrovském chrámu na místě, kde slavný hrdina Herakles poprvé vkročil na pevninu na cestě do Egypta. Slavný Heracleion měli podle něj navštívit také Helena s Paridem někdy před Trójskou válkou. Dnes už víme, že město za dobu jeho existence postihlo několik přírodních katastrof v podobě zemětřesení a následných přílivových vln. Neuvěřitelných 1600 let odolávalo, dokud v osmém století nepřišlo zemětřesení mnohem silnější než kdy předtím a nepohřbilo Heracleion v hlubinách moře.

Objevení

Na své znovuobjevení čekala tato potopená civilizace celých dvanáct století. Teprve v roce 2000 se dočkala a Evropský institut pro podvodní archeologii v čele s archeologem Franckem Goddiem tehdy stanul v úžasu nad svým objevem. Díky nejmodernějšímu vybavení a jedinečnému přístupu dokázali ve spolupráci s Nejvyšší správní radou pro Egyptské památky identifikovat oblast a provést pod vodou vykopávky fragmentů města. Že se jedná právě o Heracleion, o jehož existenci panovaly odůvodněné pochyby, zjistili podle chrámu boha Amona. Následoval rozsáhlý výzkum v oblasti neuvěřitelných 11 × 15 kilometrů, který brzy přinesl nečekané výsledky.

Věhlasné město

Heracleion byl důležitým přístavem, stavěly v něm všechny lodě na cestě z Řecka do Egypta. Vznikl nejspíše někdy v 8. století před Kristem a po několik staletí byl skutečně významným námořním centrem. Celé město bylo vystavěno kolem Hérodotem zmiňovaného chrámu zasvěceného egyptskému bohu Amonovi. Samotný chrám však není zdaleka jediným artefaktem, který byl na dně Středozemního moře nalezen. Naopak, obrovské sochy, nápisy na kamenech, architektonické elementy, kotvy, šperky a mince, rituální předměty, keramika, to všechno dokazuje krásu města a jeho slávu. Podle všech nálezů se zdá, že největší slávy město dosáhlo v 6. – 4. století před naším letopočtem, ale po založení Alexandrie v roce 331 p.n.l. začala jeho důležitost a sláva upadat.