Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

V Hranickém krasu se nachází řada jeskyní a propastí, přičemž k nejzajímavějším patří jednoznačně Zbrašovské aragonitové jeskyně. Jedná se o chráněné území, které najdeme v okrese Přerov.

Unikátní jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází pod Zbrašovským vrchem v levém břehu řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou. Jeskyně tvoří velice složitý systém chodeb, dómů, komínů a puklin v několika výškových úrovních. Zbrašovské jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi v České republice, které mají hydrotermální původ. Jeskyně byly objeveny na počátku dvacátého století bratry Josefem a Čeňkem Chromými. Pro veřejnost byly jeskyně zpřístupněny již v roce 1926. Na konci druhé světové války sloužila Koblihová síň, která je součástí Zbrašovských aragonitových jeskyní, jako úkryt pro matky a děti ze Zbrašova. Od roku 1981 se ve zdejší Mramorové síni pořádají koncerty, divadelní představení, svatby a také výstavy výtvarných děl. Jeskyně jsou poměrně často navštěvované a každý rok se do nich podívá přibližně šedesát tisíc návštěvníků.

Nebezpečné mikroorganismy


Jeskyně jsou vyzdobeny unikátní krasovou výplní – k vidění jsou „onyxové“ povlaky stěn, raftové stalagmity či krystalické agregáty aragonitu. Zbrašovské jeskyně ukrývají tzv. plynová jezera, což jsou prostory zaplněné oxidem uhličitým ve vysoké koncentraci. Délka jeskyní činí celkem 1 435 metrů s výškovým rozpětím 55 metrů. Pro veřejnost však není zpřístupněná kompletní délka, ale projít se dá pouze 375 metrů. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným jeskynním systémem evropského významu. Jeskyně vznikly současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích.

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit. Zásadním problémem zdejších jeskyní je napadení aragonitu mikroorganismy, jež parazitují na textilních vláknech, které s sebou nevědomky přinesou přicházející návštěvníci. Tyto mikroorganismy poté způsobují zbarvení bílých aragonitových jehlic a jejich postupný rozklad. Doposavad nebyl objeven způsob, jak tento problém vyřešit. Ostatně lidská přítomnost ve zdejších jeskyních má i další negativní dopady – cizorodé látky se uvolňují i dýcháním, lidé mohou olamovat výzdobu a zvyšuje se i teplota díky teplotě lidských těl. Z toho důvodu bývá omezen počet návštěvníků v jedné skupině.

Nejteplejší jeskyně v ČR

Zajímavostí Zbrašovských aragonitových jeskyní je fakt, že se jedná o nejteplejší jeskyně v České republice, jelikož teplota vzduchu v podzemí se pohybuje okolo čtrnácti až šestnácti stupňů Celsia, což je skutečně netradičně vysoko. Relativní vlhkost v jeskyni se pak pohybuje okolo 98 %. Ve zdejším jeskynním komplexu žijí i zajímavá a chráněná zvířata. Vzhledem k vyšším teplotám nejsou zimovištěm letounů, nicméně i přesto se zde příležitostně vyskytuje kriticky ohrožený vrápenec malý či silně ohrožené druhy netopýr hvízdavý, netopýr večerní a netopýr nejmenší. Kromě letounů tu můžete najít slepýše, užovku, ještěrku, plcha, krahujce či lejska. Nechybí ani mnohonožky.

Jeskyně se v roce 2003 dočkaly vyhlášení národní přírodní památkou kvůli ochraně hydrotermálního krasového území. Nedaleko jeskyní se nachází také další zajímavá přírodní památka – nejhlubší propast ČR (Hranická propast). Jeskyně nejsou přístupné každodenně, např. celý leden bývají zavřené.