Zámek Opočno

Zámek Opočno

Dalším z řady nesmírně zajímavých českých zámků je Opočno. Zámek nacházející se na východě naší republiky zaujme již na první pohled, protože má nesmírně pěkný exteriér.

Zajímavé návštěvní okruhy

Areál zámku v Opočně je velice pěkným souborem památek dokládajících způsob života, vkus a myšlení části české společnosti v průběhu století. Zámek je navíc obklopen přírodně krajinářským parkem, což určitě není k zahození. Interiéry jsou dochovány v jejich historické podobě i s bohatými sbírkami obrazů a zbraní. Hlavní sezóna je v červenci a srpnu, nicméně zámek se dá navštívit i v květnu, červnu a září, stejně jako v dubnu a říjnu, kdy je ale třeba počítat s určitými omezeními.


Zámek Opočno

Návštěvníci si mohou prohlédnout 1. okruh, kde jsou k vidění historické interiéry a zbrojnice, což je prohlídka trvající zhruba 75 minut, nebo si mohou projít 2. okruh, který je zkrácený na 50 minut, a k vidění jsou jen historické interiéry. Kromě toho je k dispozici i devadesátiminutová prohlídka celého zámku, kde zájemci navštíví památky z 1. okruhu a k tomu apartmá rodu Kinských.

Unikátní zbrojnice

Unikátem opočenského zámku je jistě rozsáhlá sbírka historických zbraní, která patří k nejvýznamnějším v celé České republice. Orientální zbrojnice návštěvníkům představí zbraně japonské, čínské, thajské, barmské, indonéské, indické, íránské, turecké či zbraně dalších neevropských kultur. K asi nejcennějším exponátům místních zbrojnic patří zbraně palné, které se nachází v loveckém sále a nechybí mezi nimi zbraně od renomovaných puškařů (Poser, Lebeda, Novotný, Procházka, Kuchenreiter apod.).

Množství kvalitních exemplářů je i v loveckých tesácích, nechybí ani pozdně gotická kopí, renesanční kuše a trofeje ulovených zvířat. Zřejmě nejpočetnější je kolekce evropských vojenských zbraní, která je umístěna hlavně v rytířském sálu. Najdou se zde šlechtické či žoldnéřské plátové zbroje, toledské kordy nebo doutnákové muškety. Nechybí ani sbírka popravčích mečů z Francie či Německa.

Etnografické poklady

V roce 1895 byla na Opočno převezena hlavní colloredo-mansfeldská sbírka obrazů, jejíž historie spadá až do osmnáctého století a katalog sestavený v roce 1929 inventarizuje 471 položek. Součástí sbírek jsou i etnografické poklady, které nashromáždil Josef Colloredo-Mansfeld. Kromě dalšího zde můžete vidět exponáty z mahdistického povstání v Súdánu, trofeje africké či severoamerické zvěře, oblečení, keramiku a košíkářské práce Indiánů či předměty denní potřeby afrických domorodých kmenů. Zajímavá je i knihovna čítající kolem 10 000 svazků nebo sbírky historického porcelánu a skla.

Historie zámku

První písemná zmínka o Opočnu pochází z roku 1068, kdy se o hradišti zmínil Kosmas ve své kronice. V roce 1130 pak kníže Soběslav I. daroval plat z Opočna Vyšehradské kapitule. Od roku 1158 byl majitelem Opočna český král. Poté Opočno poměrně často měnilo majitele. V roce 1425 bylo Opočno pobořeno a vypáleno vojsky Sirotků, nicméně dodnes není přesně znám rozsah poškození.

V roce 1495 opočenské panství získal rod Trčků z Lípy. Jeden z členů rodu, Mikuláš mladší Trčka z Lípy nechal na Opočně v roce 1507 zazdít svou manželku Kateřinu ze Šelemberka kvůli nevěře. Ve druhé polovině 16. století byla v duchu severoitalské renesance vystavěna severozápadní část zámku a kostel Nejsvětější Trojice, který sloužil jako rodová pohřební kaple. Zásadní změna nastala ve 30. letech 17. století, kdy panství od císaře zakoupili Colloredové. V roce 1771 se František z rodu Colloredů oženil s Marií Izabelou z Mansfeldu a byly spojeny rodové znaky, jména i majetky obou rodů.

Zámek dlouhá léta spravovali a vylepšovali Colloredo-Mansfeldové, nicméně v letech 1942-1945 zámek spadal pod správu nacistické říše. Po skončení okupace převzal správu nad zámkem československý stát. Mezi lety 1974-1992 probíhala obnova fasád, reinstalace a restaurování interiérů a sbírek. O zámek se doposud vedou restituční spory.