Zámek Humprecht skrytý v lesích

Zámek Humprecht skrytý v lesích

V lesích může být skryto ledacos. Zámky se však v lesích příliš často neskrývají, ale to neplatí v případě zámku zvaného Humprecht. Pojďme se na tuto zajímavou památku české historie podívat trochu blíže.

Turecký půlměsíc

Lovecký zámek Humprecht stojí nad městem Sobotkou a je dominantou kraje a jedním ze symbolů Českého ráje. V České republice se jedná o unikátní zámeckou stavbu – věž elipsovitého půdorysu inspirovaná stavbami v Itálii. Humprecht má interiéry barokního loveckého zámku. V 1. patře je šestnáct metrů vysoký hodovní sál s výraznou akustikou a ve 2. patře pak je vyhlídkový ochoz. Na vrchol věže byl v devatenáctém století umístěn turecký půlměsíc, který zámku propůjčuje určitý exotický nádech.


Zámek je naprosto nezaměnitelný svojí odlišností od současníků, předchůdců i následníků. Oválný tvar jeho půdorysu, zajímavé řešení osvětlení horního sálu vystupující lucernou a atypická ozdoba vrcholu střechy z Huprechtu dělají ojedinělou památku, kterou si s žádnou jinou jednoduše nemůžete splést. Ostatně zajímavé jsou i příběhy z historie zámku. Na zámku Humprecht se také konají svatby, protože se jedná o poměrně romantické prostředí. Této možnosti každý rok využijí desítky novomanželů. Svatby na zámku se pořádají v hodovní síni, kam se vejde zhruba stovka lidí, nebo v tzv. galerii, kam se vejde přibližně dvacet lidí.

Historie zámečku

Zámeček vystavěl italský architekt Carlo Lurago mezi lety 1666-1668 jako letní a lovecké sídlo pro hraběte Jana Humprechta Czernina z Chudenic. Stavbu italský architekt budoval ve stylu raného baroka s prky pozdní renesance a manýrismu. V roce 1678 byl zámek několikrát zasažen bleskem a Humprecht vyhořel. Ovšem během dvou let byl zámeček opět opraven a zvýšen o jedno poschodí. Dá se říci, že od roku 1680 až do současnosti existuje Humprecht v téměř totožné podobě.

Po třech generacích Czerninů přešel zámek Humprecht a celé kostecké panství do majetku rodiny Netolických z Eisenberka v roce 1738. Ti následně začali přemýšlet o velké přestavbě zámku, aby mohl rodině sloužit nejen jako reprezentační sídlo, ale také jako celoročně obyvatelný objekt. Avšak zřejmě i z vojenských důvodů k plánované přestavbě vůbec nedošlo. Místo Humprechtu byl upraven nedaleký zámeček ve Vlčím Poli.

Horší časy

Humprecht nicméně poklesl na hospodářské zázemí panství, díky čemuž byly opraveny střechy, nicméně atmosféra lovecké obory a zámečku se zázemím koníren, myslivny, hájenky a dalších staveb se proměnila. Kované zábradlí z vyhlídkového ochozu bylo zpeněženo a zeď obor se začala rozpadat, načež posloužila jako stavební materiál. Definitivní zánik obory pak úzce souvisel se stavbou železniční dráhy Mladá Boleslav – Stará Paka., kdy byl prostor honitby rozdělen na dvě části.

Zámek Humprecht postupem času chátral, i když pořád budil zájem. Již téměř rozpadlou budovu zámku i s oborou získalo v roce 1926 město Sobotka. V rámci první pozemkové reformy došlo k zaknihování majetku počátkem třicátých let. Město zahájilo opravy a vytvořilo první interiérové instalace v roce 1937, kdy byly otevřeny čtyři místnosti věnované rodu Czerninů. Prostor byl věnován i osobnosti historika Josefa Pekaře.

Po druhé světové válce se expozice v zámku proměňovaly a měly hlavně muzejní a literární charakter. Mezi lety 1982-1992 patřil zámek do správy Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích a právě tato instituce začala s opravami střech a omítek. Poté přešel zámek opět do majetku města Sobotky v roce 1992. Od roku 1994 město pokračuje v opravách zámku. Zámek byl v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné výlety

Trosky a tajemné podzemí

Hrad Trosky je symbolem celého Českého ráje. Nachází se na severu Čech, kde přitahuje pozornost turistů nejen svými typickými věžemi Babou a Pannou, ale také řadou pověstí, ...

Prachovské skály v Českém ráji

Český ráj představuje jednu z nejkrásnějších oblastí celé naší vlasti. Nachází se v ní celá řada překrásných památek, mezi něž patří také Prachovské skály vytvářející nádher...

Skalní pevnost v Českém ráji – Drábské světničky

Český ráj patří k nejzajímavějším oblastem České republiky. Nachází se v něm celá řada pozoruhodných památek, mezi něž můžeme zařadit i Drábské světničky, které rozhodně sto...

Zámek Hrubý Rohozec

V Českém ráji se nachází řada nesmírně zajímavých pamětihodností. Mezi velice pěkné památky patří zámek Hrubý Rohozec. Předchůdcem gotický hrad Předchůdcem zámku...

Zámek na skále Hrubá Skála

Hradů a zámků se v naší vlasti nachází celá řada. Hrubá Skála za sebou má nesmírně zajímavou historii a již na první pohled člověka upoutá. Původně hrad Zámek ...

Sídlo rodu Rohanů Sychrov

Původem francouzský rod Rohanů si za svou rezidenci vybral zámek Sychrov. Ten se nachází na severu Čech a v současné době se řadí k poměrně často navštěvovaným památkám Če...

Bozkovské dolomitové jeskyně

Česká republika má celou řadu zajímavých jeskyní. Mezi velice pěkný exemplář se řadí i Bozkovské dolomitové jeskyně, které jsou zároveň národní přírodní památkou. Náro...