Z hradu Roštejn lze dohlédnout daleko

Author: Daniel Baránek, license: CC BY-SA 4.0, zdroj: Wikimedia Commons

Z hradu Roštejn lze dohlédnout daleko

Hrad Roštejn se někdy označuje za romantický lovecký hrádek v lesích. Při jeho návštěvě se můžete porozhlédnout do dalekého okolí, protože díky poloze hradu je možné vidět skutečně do velké vzdálenosti.

Dlouho v držení pánů z Hradce

Roštejn najdeme na skalnatém vrchu ve výšce 677 metrů nad mořem v romanticky vyhlížející krajině Javořických vrchů poblíž vsi Doupě. Důležitým rokem pro Roštejn je 1339, kdy páni z Hradce získali od českého krále Jana Lucemburského Telč. Mezi lety 1348-1353 pak páni z Hradce vybudovali obranný strážní hrad Roštejn. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1353 a je v zemských deskách brněnských.


V patnáctém století kolem Roštejna táhli husité vedení Janem Hvězdou z Vicemilic. V roce 1476 došlo za Jindřicha III. z Hradce k opravám hlavním hradeb hradu. Na úplném konci patnáctého století byl dán hrad do zástavy Janu Feyrarovi z Malíkova, který následně hrad koupil v roce 1512 od Adama I. z Hradce.

Author: Daniel Baránek, license: CC BY-SA 4.0, zdroj: Wikimedia Commons

Ovšem již v roce 1536 hrad Roštejn putoval zpět do majetku pánů z Hradce, když ho zakoupil Volf st. Krajíř z Krajku, což byl v tu dobu poručník Zachariáše z Hradce. Ten nabyl plnoletosti až o několik let později a ujal se svého panství. Mezi lety 1569-1584 proběhla zásadní renesanční přestavba na lovecký hrádek. V roce 1604 však hrad přešel právem dědiců na Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka, který je známou postavou počátku třicetileté války. Běsnění během třicetileté války se nevyhnulo ani Roštejnu, takže se zde na čas usadilo švédské vojsko.

Po druhé světové válce zkonfiskováno

V roce 1691 hrad přešel opět právem dědiců do rukou Kryštofa Filipa z Lichtenštejna Kastelkornu. O více než sto let později se stejným právem k hradu Roštejn a přilehlému panství dostává Leopold I. Podstatský z Lichtenštejna. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století byly zhotoveny dodnes dochované nástěnné fresky ve dvou sálech. Další zásadní okamžik v historii hradu přišel ve válečném roce 1915, kdy se odehrál požár po zásahu blesku do věže. Mezi lety 1923-1928 proběhla oprava krovů a střech.

Další zásadní změna přišla s rokem 1945, kdy byl hrad zkonfiskován ve prospěch československého státu. Počátky opravy hradu se datují k roku 1958 a částečné zpřístupnění veřejnosti proběhlo o jedenáct let později. I v dalších letech však probíhaly stavební úpravy. Interiéry byly zpřístupněny veřejnosti v roce 1982.

Author: Daniel Baránek, license: CC BY-SA 4.0, zdroj: Wikimedia Commons

Zajímavosti i v blízkém okolí

Hrad je skryt na východním okraji rozlehlých lesů oblasti Jihlavských vrchů. Nachází se na konci silnice 5. třídy mezi obcemi Doupě a Růžená, deset kilometrů severně od Telče a sedm kilometrů jihozápadně od města Třešť. Před hradem je parkoviště, jež je určeno hlavně pro osobní automobily.

Na hradě se každoročně koná celá řada zajímavých akcí, jež zpestřují program. Kromě toho se na hradě čas od času odehraje svatební obřad, kdy si svatebčané řeknou své ano. I v okolí se nachází zajímavé přírodní památky, které můžete navštívit. K nejzajímavějším lákadlům v okolí patří Roštýnská obora, Míchova skála, mohutný smrk zvaný Král Javořice či hrad Štamberk.

Na hradě si můžete prohlédnout expozici, jež dokumentuje nejen samotnou historii hradu, ale taktéž způsob života a řemeslné schopnosti našich předků na Vysočině. Podívat se můžete na trasu A, kde činí plné vstupné 60 Kč, na trasu B, kde zaplatíte 40 Kč nebo se vydejte na věž, kde se vybírá poplatek 20 Kč. Existuje i možnost noční prohlídky, za níž dospělí zaplatí 140 Kč.