Vratislav má vlastní zápis na seznamu UNESCO

Vratislav má vlastní zápis na seznamu UNESCO

Polsko má na seznamu světového dědictví UNESCO v současné době hned patnáct záznamů. Jedním z nich je i Hala století ve městě Vratislav, která je významnou památkou moderní architektury. Kromě toho se jedná o velice zajímavé město, v němž najdete celou řadu pamětihodností a míst k navštívení.

Osídlení již v pravěkých dobách

Město Vratislav je také známo pod polským označením Wroclaw. Jedná se o historické hlavní město Slezska a Dolního Slezska. V současné době jde o hlavní město Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Kromě toho je Vratislav čtvrtým největším městem celého státu. Zároveň je jedním z nejstarších polských měst.


Vratislav se rozkládá na 293 kilometrech čtverečních a čítá více než 600 tisíc obyvatel. O původu názvu města se dodnes vedou spory, nicméně poměrně častým názorem je, že pojmenování je odvozeno od jména českého knížete Vratislava I. Ovšem také je dost dobře možné, že město bylo pojmenováno po některém ze slezských panovníků nebo po prvním vládci města nazývaném Vratislav.

Foto:Aktron / Wikimedia Commons[CC BY 3.0], Wikimedia

Město leží na křižovatce obchodních cest, takže je jasné, že osídlení zde bylo již od pravěkých dob. Město bylo poprvé zaznamenáno již v desátém století jako Vratislavia, kdy tu vznikla česká pevnost. V roce 990 došlo k dobytí Polska včetně města Vratislav polským knížetem Měškem I. Důležitým rokem v historii je rok 1138, kdy se Vratislav stala hlavním městem celého Slezska. Ve třináctém století pak získala městská práva a rozšířila se o Nové město.

Připojeno ke Koruně české

Vratislav byla v roce 1241 během vpádu Mongolů do Slezska vypálena. Netknutý zůstal pouze Tumský ostrov s katedrálou. Ve čtrnáctém století už se však Vratislav stala hanzovním městem. V roce 1327 uznal vratislavský kníže svrchovanost českého krále Jana Lucemburského a připojení celého Slezska k českému státu bylo posléze stvrzeno v Trenčínské smlouvě z roku 1335. Do současnosti je pak v znaku Vratislavi zachován český lev. V průběhu šestnáctého století můžeme Vratislav označit za velmi důležité obchodní město zemí Koruny české.

Foto:Aktron / Wikimedia Commons[CC BY 3.0], Wikimedia

Významný je i rok 1702, protože ve Vratislavi byla založena univerzita, která je jednou z nejstarších v celé střední Evropě. Změna nastala v roce 1742 po prohrané válce o rakouské dědictví, kdy byla následně Vratislav připojena k Prusku. V historii města má i zápis slavný francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte, který město v roce 1807 obsadil a nechal tu strhnout městské hradby, čímž se vyřešil problém s přelidněností.

Hala století k výročí vítězství nad Napoleonem

Významnou památkou je zdejší Hala století. Jedná se o budovu postavenou v letech 1912-1913, kdy byla Vratislav součástí Německého císařství. Budova byla postavena podle projektu Maxe Berga ke stému výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Na seznam světového dědictví UNESCO byla Hala století dopsána v roce 2006. Kromě samotné Haly tvoří architektonický celek též Pavilon čtyř kopulí, Jehlice a Pergola.

Foto:Jar.ciurus [CC BY-SA 3.0 pl], Wikimedia

Stavba Haly století je ze železobetonu a dosahuje výšky 42 metrů. Hlavní kopule má průměr 67 metrů a vnitřní prostor má plochu čtrnáct tisíc metrů čtverečních. Budova se velmi často využívá k různým výstavám, veletrhům, koncertům nebo sportovním zápasům. Kapacita haly je deset tisíc lidí. Hala prošla v roce 2011 stavebními úpravami. Na svou dobu šlo o nesmírně odvážnou stavbu, která byla první modernistickou železobetonovou stavbou na celém světě. Denní světlo je do Haly vpouštěno 2400 okny.

Halu století najdete východně od centra města Vratislav v městské části Szczytniky. Konkrétně stojí na okraji Szczytnického parku, který je největší v celém městě. K Hale století se dá dojet autem, autobusem nebo tramvají ulicí Zygmunta Wrobiewskiego. Naproti Hale za dopravní magistrálou pak najdete zoologickou zahradu, kterou se také vyplatí navštívit, když už zde budete. Parkování u Haly se platí.