Vodní elektrárna Dlouhé Stráně, jeden ze 7 divu Česka

Vodní elektrárna Dlouhé Stráně, jeden ze 7 divu Česka

Pokud máte rádi technické památky, pak musíte navštívit tu naší. Třetí největší přečerpávající vodní elektrárnu na světě naleznete právě na našem území. Jedná se o elektrárnu Dlouhé Stráně, které se nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti Jeseníky. V roce 2005 se dokonce zařadila mezi 7 největších divů České republiky.

Historie

Stavba vodní elektrárny byla zahájena v roce 1978. Počátkem 80. let 20. století vláda rozhodla o pozastavení výstavby a dlouho se nevědělo, zda bude vůbec dokončena. Zvrat nastal až v roce 1985, kdy byl projekt  modernizována v roce 1989 se rozhodlo o dokončení stavebních prací. Po protestech ochránců přírody a technických problémech byla stavba oficiálně uvedena do provozu v roce 1996. Celkové náklady na stavbu byly přibližně 6,5 miliardy korun. Za sedm let se tyto náklady vrátily. V prvních deseti letech totiž elektrárna dodala do sítě 2 672,716 GWh energie.


Zajímavosti

  • Pyšní se třemi nej: největší reverzní vodní turbínou v Evropě - 325 MW, největším spádem v České republice - 510,7 m a největším instalovaným výkonem v ČR - dvakrát 325 MW
  •  Provoz je řízen dálkově z pražského centrálního dispečinku společnosti ČEZ, do plného provozu najede elektrárna za 100 sekund
  •  Z ekologických důvodů je celý provoz umístěn v podzemí
  • Elektrárna je doplněna malou nízkotlakou vyrovnávací elektrárnou (Dlouhé stráně II), která slouží k pokrytí vlastní spotřeby elektrárny
  •  Celková délka tunelů uvnitř hory je 8,5 kilometrů. Zaměstnanci tuto trasu překonávají na kole

Exkurze

Exkurze do elektrárny se konají po celý rok. Začínají vždy v celou hodinu a maximální počet exkurzí je osm za den. Minimální počet účastníků je 15 osob a maximální počet je 45 osob. Rezervaci můžete provést předem online a to v dostatečném předstihu minimálně 3 dny před návštěvou. Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení na email, toto potvrzení si musí vytisknout a dostavit se s ním k nástupnímu místu exkurze (zástávka bus areál Kouty) a to minimálně s 15 minutovým předstihem. Pokud nemáte možnost si doklad vytisknout, bezplatně vám ho vytisknou ve zdejším infocentru. Exkurzi je možné zakoupit i na místě bez rezervace, musíte ale spoléhat na volná místa, která tu málokdy jsou. Pro jistotu tedy doporučuji rezervaci předem.

Při prohlídce navštívíte technologické provozy v obrovských podzemních prostorách. Vyjedete k horní nádrži, která se nachází v nadmořské výšce 1350 m a k dolní nádrži kde je součástí rovněž prohlídka Návštěvnického centra. V přednáškovém sále zhlédnete film o unikátním vodním díle, prohlédnete si model s průřezem podzemní elektrárny a získáte přednášku o okolní přírodě a fungování elektrárny. Celková doba prohlídky trvá okolo 2 hodin