Veltruský zámek

Veltruský zámek

Střední Čechy rozhodně nejsou chudé na různé zajímavé pamětihodnosti. Ve středních Čechách se nachází celá řada hradů a zámků, které vybízejí k navštívení. Jeden ze zajímavých zámků se jmenuje Veltrusy. Veltrusy se nachází přibližně 25 kilometrů severně od hlavního města. Veltruský zámek je v současné době ve správě Národního památkového ústavu.

Počátku v 18. století

Počátky zámku ve Veltrusech je třeba hledat ve druhém desetiletí osmnáctého století. Rod Chotků totiž potřeboval po svém povýšení do hraběcího stavu nějaké reprezentační sídlo. Zámek byl od samého prvopočátku budován s velkorysou barokní koncepcí jako komplex výškově odstupňovaných budov obklopujících čestný dvůr dle osy sever - jih. Hlavní budovu tvořilo střední válcové jádro, které přesahovalo o výšku jednoho patra čtyři paprskovitě z něho vybíhající jednopatrová křídla.


V prvním patře se pak nacházely reprezentační prostory. Čestný dvůr měl na severu mnoho alegorických soch, jež představovaly měsíce a roční období z dílny Matyáše Bernarda Brauna. V původní podobě se Veltrusy řadily k nejvýznamnějším dílům vrcholného baroka v Čechách. Stavba zámku a s ní přímo související úpravy okolí trvaly až do počátku čtyřicátých let osmnáctého století.

Rudolf Chotek

Panství během stavby zámku připadlo Rudolfovi Chotkovi, který pokračoval v budování veltruského panství a stejně jako otec, i on zastával významné funkce u vídeňského císařského dvora. Vzhledem k zvyšující se prestiži musel Rudolf Chotek rozšířit zámek o nový hospodářský dvůr, kam byly odsunuty hospodářské funkce z budov, jež obklopovaly nádvoří. Po roce 1750 pak Chotek nechal rozšířit hlavní budovu zámku zvětšením křídel na dvojnásobek jejich původní délky. Rudolf Chotek postupem času rozšiřoval i pozemkový majetek v okolí. Během své inspekční cesty po českých zemích Veltrusy navštívila i Marie Terezie.

Zámek Veltrusy pravé křídlo

Jan Rudolf Chotek

Rudolf Chotek však neměl žádného mužského potomka, takže se majitelem zámku stal Rudolfův synovec Jan Rudolf Chotek. Za jeho éry se na nejvyšší stupeň dostal hlavně veltruský zámecký park. Jan Rudolf se kromě politiky věnoval i přírodě a vědám obecně. V roce 1782 se dokonce dočkal jmenování kancléřem česko-rakouské dvorní kanceláře, ale protože nesouhlasil s některými reformami Josefa II., rozhodl se funkci opustit.

Od roku 1784 se Jan Rudolf plně věnoval správě veltruského panství a po smrti otce převzal i panství Nové Dvory u Kutné Hory, kde založil velký park a později i největší empírový zámek v Čechách – Kačinu. Po smrti Jana Rudolfa Chotka se stal dědicem jeho vnuk Jindřich Chotek. Ten završil období rozkvětu Veltrus hlavně rozšířením majetku.

Úpadek

Ovšem druhá polovina devatenáctého století přinesla panství úpadek. Ten byl způsobený hospodářskou krizí a nezodpovědným způsobem života Jindřichova syna Rudolfa, který se nedokázal vyrovnat se ztrátou syna. Po Rudolfově smrti se stal dědicem jeho mladší bratr Emerich a po jeho smrti nejmladší bratr Arnošt. Poslední majitelé zámku z rodu Chotkových – Karel a Livie, poskytli zámek za druhé světové války k dispozici německé armádě, kterou následně v květnu 1945 vystřídala Rudá armáda. Po válce zámek přešel do vlastnictví státu. Celý areál byl zásadně poškozen povodněmi v roce 2002 a doposud probíhá obnova.

Zámek je v současnosti částečně zpřístupněn návštěvníkům. K dispozici je prohlídkový okru zvaný „Aristokracie: začátek konce“. Jedná se o expozici v severozápadním křídle, která zavede zájemce do bytu posledních majitelů zámku. Zpřístupněné místnosti byly jejich domovem od roku 1921. Temná doba však pro Chotky nastala za druhé světové války a po ní, kdy byli odsunuti do Německa. Prohlídka trvá přibližně 45 minut.