Trosky a tajemné podzemí

Trosky a tajemné podzemí

Hrad Trosky je symbolem celého Českého ráje. Nachází se na severu Čech, kde přitahuje pozornost turistů nejen svými typickými věžemi Babou a Pannou, ale také řadou pověstí, jež hrad dělají ještě tajemnějším. Kromě toho se říká, že je pod Troskami ukrytý poklad a také že se jedná o zdejší podzemní bránu do jiné dimenze.

Místo pro vědecké bádání

Zřícenina gotického hradu se stala symbolem pro Český ráj. Vizuálně připomíná unikátní přírodní útvar. Obdobně výrazné čedičové suky, na nichž se stavba vypíná, se dají najít nejblíže ve Francii, takže se nelze příliš divit, že si v Českém ráji dávají dostaveníčko světoví geologové, kteří neustále Trosky zkoumají. Teprve v nedávné době však vědci zjistili, že se zde nachází tzv. lávové tunely, což jsou místa, kudy si láva prorazila cestu ven. Hrad Trosky byl postaven koncem čtrnáctého století a vzhled stavby musel být přizpůsoben přírodě.


Dvě věže hradu musely být namačkány mezi dvě čedičové homole, jež ho chránily a sloužily zároveň jako kvalitní podloží. Hrad vlastnila celá řádka majitelů a již od počátku panovaly zvěsti o jeho nedobytnosti. Ovšem v roce 1455 připadlo celé panství majiteli blízkého hradu Kost, což pro Trosky v podstatě znamenalo konec existence. Netrvalo totiž dlouho a částečně opuštěný hrad byl dobyt královským vojskem.

Pozoruhodné podzemí

Největší pozornost přitahuje tajemná jeskyně pod hradem. Dodnes se spekuluje nad tím, zda jde o tajnou chodbu, jež obyvatelům hradu zachránila životy za obléhání, nebo zda zavalené chodby vedou k podzemnímu jezírku, které bylo za zlých časů zásobárnou vody. Labyrint nacházející se v podzemí Trosek na každý pád láká k hlubšímu prozkoumání. Tajemné podzemí přitahovalo pozornost amatérských dobrodruhů a badatelů už od osmnáctého století. Jeden z možných vstupů byl až do nedávné minulosti přístupný v nedalekém skalním městě. Na několika místech se v podzemním labyrintu dají spatřit i varovné nápisy, přičemž některé jsou dokonce psány starým švabachem.

Ukrytý poklad

Na hradě dříve žili loupeživí rytíři, kteří údajně zcizili a následně na tajném místě schovali poklad z Opatovického kláštera. Ovšem nikdo netuší, zda se nachází pod hradem, v podzemí Trosek nebo někde v okolních vesnicích či nedalekých Prachovských skalách. Stejně tak nikdy nikdo nedokázal potvrdit ani vyvrátit, že několik vstupů vede do podzemí Trosek a jeden z nich je dokonce branou do jiné dimenze.

Tajemstvím opředená je i pověst, jež se váže ke jménům obou věží – Babě a Panně. Matka s dcerou podle pověsti kdysi měly během cest pána z Bergova společně hrad spravovat. Ovšem ženy se znesvářily a každá z nich se usadila v jedné věži, z níž pokřikovala pouze nadávky na druhou. Panství zchudlo, služebnictvo se rozuteklo, a když utichly hádky, nikdo už ani jednu z žen nenašel, takže vznikla pověst, že se údajně někam propadly.

Siluetu zříceniny hradu Trosky pozná nejspíš úplně každý, kdo v životě navštívil Český ráj. Dvě polorozpadlé věže se tyčí nad překrásnou přírodou a připomínají zašlou slávu hradu, který byl od dávných časů obestřen tajemstvím a pro historiky je do dnešních dob velikou záhadou. Nikdo netuší, jak hrad vypadal těsně po výstavbě, jelikož se nedochoval žádný spis, obraz či rytina.