Toulovcovy maštale

Toulovcovy maštale

Nevelká, ale o to zajímavější oblast se nachází v jihovýchodní oblasti České křídové pánve, kde vznikla kaňonovitá údolí v pískovcové plošině Budislavských skal. Toulovcovy maštale, jak se malému labyrintu ze skalních bloků a rozsedlin říká, najdete asi 13 kilometrů od Litomyšle, mezi obcemi Proseč, Budislav a Nové Hrady.

Turistický cíl

Krajina v této oblasti byla po tisíciletí utvářena pískovcovými usazeninami mořského původu, do kterých se nenápadně zařezávala ramena řek a potoků. Jedním z nich je říčka Novohradka, která významnou měrou přispěla k tvorbě reliéfu této krajiny a vyhloubila zde čtyři kaňony o hloubce až 60 metrů. Výsledkem všech těchto činitelů včetně erozních vlivů jsou spletité rokle, strmé srázy, osamocené skalní útvary a pilíře vyrůstající nečekaně z místních malebných borových lesů, které se staly turisty hojně vyhledávaným a navštěvovaným místem k rekreaci i aktivnímu odpočinku. 


Není proto divu, že zde byla v roce 1993 vyhlášena Přírodní rezervace Maštale a turisty celou oblastí provede hustá síť značených cest, vytvářející možnost kruhových vycházek. Mezi nejoblíbenější útvary patří například Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně nebo Panský stůl. Zajímavá je zde i fauna a flóra. Při troše štěstí můžete narazit na vzácného mloka skvrnitého, zatímco se budete brouzdat neméně vzácnými mechy a kapraďorosty.

Rozhledny

Atraktivitu místa výrazně zvyšují i zdejší rozhledny. Toulovcova rozhledna stojí na Jarošovském kopci ve výšce 539 m. n. m. a přivítá vás hned dvěma vyhlídkovými plošinami. Ta vyšší je ve výšce 12 metrů a vystoupáte na ni po 60 schodech. Další, neméně vyhledávanou rozhlednou je dřevěná rozhledna s poetickým názvem Terezka. Najedete ji nad Prosečí a vypíná se do úctyhodné výšky 28 metrů se 112 schody. V blízkosti Toulovcových maštalí se nachází ještě rozhledna Borůvka u obce Hluboká, která je zajímavá svým netradičním provedením.

Rytíř Toulovec

Toulovcovým maštalím dal jméno měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné, který se později stal hlavním hrdinou lidové pověsti. Žil na začátku patnáctého století v Litomyšli, vlastnil početné statky a výnosy z nich věnoval například městskému špitálu. Jeho dobročinnost se stala o 400 let později předmětem pověsti o loupeživém rytíři Toulovci. Ten měl sídlit právě v oblasti pískovcových útvarů, blízko Proseče, a vyrážet odtud na Moravu loupit. Dobýval tam tvrze a města a kořist ukrýval ve skalních slojích. Neschovával ji však jen pro sebe a činil mnohá dobrodiní, zvláště žebrákům a nemocným, za což ho v kraji měli lidé rádi. A tak když se z Moravy okradení přišli pomstít, postavili se místní obyvatelé za něj a společně vyhráli. Za to se jim Moravané pomstili zapálením Proseče ze všech čtyř stran. Podle pověsti pak rytíř Toulovec řekl: “Nic netrapte se sousedé! Já na stavbu vám všecko dříví z lesů dám a nad to všecky své lesy kolem Proseče v zápis na věčné časy ode mně vezmete. A zase vstanou vaše domky z popele a spokojenost se v nich uhostí. Toť vůle má, toť přání mé!”


Postava rytíře Toulovce nevymizela z paměti místních ani dnes. Právě on totiž provází turisty po Litomyšli.