Svatý Jan pod Skalou perla Českého krasu

Svatý Jan pod Skalou perla Českého krasu

Ve Středočeském kraji asi 30 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Beroun, leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras vesnička, kde žije pouze 178 obyvatel. Malebná obec zasazená do nádherné přírody, zajímavá především svými historickými památkami vás jistě okouzlí. Vítá vás Svatý Jan pod Skalou.

Legenda o sv. Ivanovi

Historie místa začala na konci 9. století, kdy se tu podle legendy usadil křesťanský poustevník Ivan. Jeho domovem byla mohutná jeskyně, kde žil 42 let život plný samoty a odříkání. V jeskyni ho pokoušeli zlí duchové, když se rozhodl, že ji opustí, zjevil se mu sv. Jan Křtitel a dal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé duchy z jeskyně vypudil. Jedinou společnost mu dělala ochočená laň, kterou mu seslal bůh, aby mu dávala mléko. Bohužel ji potkal smutný osud, při honu na medvěda ji poranil kníže Bořivoj a její krvavá stopa ho přivedla až do jeskyně, kde se setkal s Ivanem. Bořivoje mrzelo, že zabil jeho jedinou živitelku a tak ho na oplátku pozval na svůj nedaleký hrad Tetín a nabídl mu, aby tam žil s ním. Ivan ale odmítl a zůstal sám ve své poustevnické jeskyni. Před jeho smrtí však kníže splnil jeho poslední přání a vystavěl na místě kostel jako památku na svatého Jana Křtitele, který se Ivanovi několikrát zjevil a ochraňoval ho před zlými duchy. Tak vniklo jméno tohoto poutního místa, které přetrvalo až dodnes.


Pamětihodnosti obce

Kostel sv. Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana jsou ranně barokní stavby mohutných rozměrů s bohatou vnitřní výzdobou. Uprostřed kostela stojí bohatě zdobený náhrobek sv. Ivana, kde je umístěna schránka se světcovými ostatky.  Kostel je propojen se starým skalním kostelem (jeskyní sv. Ivana). V části skalního kostela je zachována přirozená travertinová jeskyně, zdobená původní krápníkovou výzdobou. Hned vedle Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody. Voda ze zdejších pramenů byla dříve stáčena do láhví a prodávána jako minerální voda „Ivanka“.

Svatojánská skalní stěna je nejkrásnější skalní stěna, která se vypíná do výšky 210 m a dominuje tak celému okolí. Nejvyšší hrot skalního hřebene zdobí nádherný kříž, odtud se skytá ten nejkrásnější pohled na Svatého Jana po Skalou a jeho okolí.  Asi v polovině cesty na vrchol, najdete na menším skalním výběžku kapli sv. Kříže. Podle pověsti je to místo, kde daroval sv. Jan Křtitel dřevěný kříž Ivanovi na ochranu před zlými duchy.

Turismus

Můžeme říct, že obec patří k velmi vyhledávaným cílům, přesto si dokázala zachovat své původní kouzlo. Možná díky nedalekému populárnímu hradu Karlštejn, zde stále ještě naleznete klid v přírodě bez davů turistů.