Skalní pevnost v Českém ráji – Drábské světničky

Skalní pevnost v Českém ráji – Drábské světničky

Český ráj patří k nejzajímavějším oblastem České republiky. Nachází se v něm celá řada pozoruhodných památek, mezi něž můžeme zařadit i Drábské světničky, které rozhodně stojí za návštěvu. Pokud rádi objevujete krásy naší vlasti, pak určitě zvažte návštěvu Drábských světniček.

Světnice s tesaným oltářem

Drábské světničky se nachází asi čtyři kilometry od Mnichova Hradiště v chráněné krajinné oblasti Český ráj. V oblasti Příhrazské vrchoviny v Českém ráji se původně nacházelo šest středověkých hradů, z nichž nejlépe se dochoval Valečov. Z ostatních středověkých hradů se většinou dochovaly pouze tesané světničky v pískovci – Klamorna, Hyšta, Drábské světničky. Drábské světničky byly postaveny na izolovaných pískovcových blocích o výšce přibližně patnácti metrů. Dochovaly se tu dvě desítky tesaných místností, které měly různé funkce. Nechybí ani zbytky pěti chodeb a tesané kapsy, v nichž byly zasazeny dřevěné stavby.


Dominantou byla mohutná věž, jež chránila vstup po padacím mostě. Úplně nejvýznamnějším objektem je světnice s tesaným oltářem, která byla objevena teprve v roce 1921. Drábské světničky se nachází na severozápadním okraji náhorní planiny zvané Hrada. Najdeme je v nadmořské výšce kolem 370 metrů nad mořem. V současné sobě jsou Drábské světničky jedním z nejnavštěvovanějších míst celého kraje. V roce 2005 bylo místo vyhlášeno geologickým parkem UNESCO.

Trocha historie

Na místě byly nalezeny pozůstatky keramiky, které potvrzují osídlení Drábských světniček již ve třináctém století. Okolo roku 1430 byl hrad rozšířen a upraven, o což se nejspíše postarali husitští vojáci. Následně byly světničky využívány a upravovány jen příležitostně. Husité drželi Drábské světničky až do bitvy u Lipan. Od konce patnáctého století stavba chátrala, dodnes se dochovaly zbytky osmnácti světniček, které byly zcela nebo částečně vytesány do pískovce a sloužily hlavně jako zásobárny. Během třicetileté války se sem uchylovali obyvatelé okolních vesnic. Vynikající poloha a mistrovské využití skalních útvarů, tvořících podstatnou část opevnění, zaručovala Drábským světničkám dlouholetou nedobytnost.

V roce 1830 vznikl současný turistický přístup rozšířením pukliny z jihu a jednotlivé skalní bloky byly spojeny za pomoci soustavy žebříků, schodů a mostu. V období druhé světové války ve světničkách přebývali partyzáni z řad horolezců.  Z vyhlídkových plošin se můžete podívat do údolí Jizery od Mnichova Hradiště přes Bezděz až po Ještěd. Od obce Dneboh vede cesta místy strmě do kopce po modré značce a míjí zajímavé místo sesuvu půdy. V současnosti se toto místo dá poznat dle stromů, jež narostly do oblouku. Z parkoviště u Krásné vyhlídky vede skoro po rovině kilometr dlouhá cesta po červené značce s občasnými vyhlídkami ze skal.

Drábské světničky jsou společně se sousedním skalním hradem Klamorna a hradištěm Hrada od roku 1958 chráněny jako kulturní památka České republiky. Drábské světničky často vyhledávají turisté. Jedná se také o oblíbený cíl horolezců. V lokalitě bylo popsáno na 74 skalách skoro pět set lezeckých cest. Model Drábských světniček se dá spatřit v muzeu v Mnichově Hradišti.