Sídlo rodu Rohanů Sychrov

Sídlo rodu Rohanů Sychrov

Původem francouzský rod Rohanů si za svou rezidenci vybral zámek Sychrov. Ten se nachází na severu Čech a v současné době se řadí k poměrně často navštěvovaným památkám České republiky.

Točily se zde i filmy

Zámek Sychrov je národní kulturní památkou a spravuje ho Národní památkový ústav. Novogotický zámek je pro veřejnost zpřístupněn v poměrně velkém rozsahu, takže jeho prohlídka návštěvníkům ukáže, jak se žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny ve druhé polovině devatenáctého století.

Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Kromě toho je většina místnostní doplněna bohatou řezbářskou výzdobou. Na Sychrově proběhlo natáčení řady filmů. Mezi známější se řadí Radúz a Mahulena, Zlatovláska či Nesmrtelná teta.


Dávná historie

Historie místa, kde se zámek Sychrov nachází, spadá až do patnáctého století, kdy zde byla zmiňována tvrz, jež byla majetkem české královské komory. Na jejím místě byl o století později vystavěn panský kamenný dům a v letech 1690-1693 pak nevelký barokní zámek. Stavebníkem tohoto zámku byla rytířská rodina Lamouttů z Frintroppu. V roce 1740 koupil panství František z Valdštejna. Jelikož však Valdštejnové sídlili na Mnichově Hradišti, přestal být Sychrov trvalým sídlem vrchnosti. Téměř osm desítek let zde nedošlo k žádným zásadním změnám a objekt byl využíván k hospodářským účelům a pro ubytování služebnictva.

Radiální změna přišla 30. srpna 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Právě tímto datem začala sto dvacet pět let trvající éra Rohanů na Sychrově a také doba největší slávy zámku. Kolébkou rodu Rohanů byla Bretaň, kde se o nich dá vystopovat nejstarší zmínka již v desátém století. Postavení rodu se časem upevňovalo, až se zařadili k desítce nejvlivnějších francouzských šlechtických rodů. Po Velké francouzské revoluci však Rohanové opustili Francii a usadili se v rakouské monarchii. Rohanové zůstali v Čechách i poté, co se většina ostatních šlechtických rodů vrátila do Francie.

Přestavby za Rohanů

Již za prvního majitele z rodu Rohanů, knížete Karla Alaina Gabriela Rohana, se uskutečnila velkolepá empírová přestavba, která nakonec byla dokončena v roce 1834. Stavební vývoj zámku potom pokračoval za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana, kdy se utvořila současná novogotická podoba zámku. Romantická novogotická přestavba z let 1847-1862 zařadila Sychrov mezi nejvýraznější památky historizujících slohů devatenáctého století. Všechny práce byly svěřeny do rukou domácím umělcům a řemeslníkům.

Kníže Kamil Rohan věnoval významnou pozornost i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl velkého rozkvětu, a dokonce byl předlohou pro vznik mnoha dnes již významných arboret (např. Průhonice, Konopiště). Přelom dvacátých a třicátých let dvacátého století přinesl zámku funkcionalistickou úpravu, jež nejenom změnila částečně exteriér stavby, když byly odstraněny různé ozdobné novogotické arkýře a atiky, ale upraveny byly i interiéry zámku.

Po skončení druhé světové války byl zámek konfiskován na základě tzv. Benešových dekretů a stal se majetkem státu. Zpočátku zámek sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl zpřístupněn veřejnosti. Od počátku devadesátých let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku. Cílem je přiblížení Sychrova do podoby jeho největšího rozkvětu v druhé polovině devatenáctého století.

Pro návštěvníky je k dispozici prohlídková trasa A a možnost návštěvy místní klenotnice. Obě prohlídky rozhodně stojí za to, takže pokud máte cestu v okolí nebo třeba plánujete dovolenou, pak zámek Sychrov představuje zajímavou variantu.