Rozsáhlé šlechtické sídlo v Heidelbergu

Rozsáhlé šlechtické sídlo v Heidelbergu

Impozantní zámek v německém Heidelbergu patří mezi největší turistické atrakce své země. Dokonce se dostal i na první místo mezi stovkou nejoblíbenějších památek v Německu, o čemž v roce 2012 rozhodli návštěvníci Německa hlasováním na webové stránce a facebookových profilech Německé turistické centrály (DZT). Heidelbergu se dokonce podařilo porazit i proslulý zámek Neuschwanstein.

Turisticky oblíbená zřícenina zámku

Město Heidelberg najdeme ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, kde se jedná o páté nejlidnatější město. Heidelberg leží na půli cesty mezi Frankfurtem nad Mohanem a Stuttgartem. Jde o turisticky velmi často vyhledávaný cíl. Město je po celém světě proslulé díky své zřícenině zámku, ale oblíbené je i historické centrum města a Univerzita Ruprechta-Karla. Heidelberská univerzita je ostatně nejstarší na území celého Německa, jelikož pochází z roku 1368.


Jak již bylo zmíněno, turisticky nesmírně atraktivní je místní zřícenina zámku. Jde o zříceninu původní pevnosti Heidelberg, která byla po dobytí v sedmnáctém století jenom částečně zrekonstruována. O místních zahradách se dokonce říká, že byly označovány jako osmý div světa. K dobytí pevnosti došlo v rámci Devítileté války, která probíhala mezi lety 1688 až 1697. Pevnost dobyla vojska Ludvíka XIV. Do té doby šlo o rezidenci falckého kurfiřta. Zámek je na svahu pahorku Königstuhl v sedmdesátimetrové výšce nad hladinou řeky Neckar nad městem.

Část zámku zůstala v troskách dodnes

Velmi zajímavý je vzhled do červené barvy. To je způsobeno červenými cihlami z neckarského pískovce. Nejstarší částí je tzv. Ruprechtův dům, který nechal postavit falcký kurfiřt a římskoněmecký král Ruprecht III. z dynastie Wittelsbachů. Tento dům byl gotický. Významný je i dům Jindřicha Otty, které je sice momentálně v troskách, avšak jeho fasáda stále patří k nejkrásnějším památkám celého hrdu. Vedle toho stojí věž, jež byla postavena v totožné době a v současnosti je také v troskách.

Palác Fridricha IV. s barokní fasádou je dochovaný, a jeho interiéry jsou dokonce součástí prohlídkového okruhu, který mohou zájemci navštívit. Právě v tomto paláci mohou návštěvníci spatřit královskou halu, sloupkovou síň a další interiéry. V dnešní době je v hradu umístěno i muzeum lékárnictví. Určitě jsou velmi interesantní i věže a obranné zdi hradu, ze kterých něco zůstalo pobořeno již od dob obléhání vojsky Ludvíka XIV. Terasovité zahrady v okolí hradu poskytují skutečně nádherné vyhlídky do okolí.

Knížecí vinné sklípky útočištěm v dobách zlých

Heidelberg je také znám studentskou scénou, kulturní a programovou nabídkou, poctivou a srdečnou gastronomií a hlavně nádhernou polohou na řece Neckar a na výběžcích pohoří Odenwald. Ve městě jsou také patrné stopy slavného spisovatele Johanna Wolfganga von Goetheho, kterému Heidelberg přirostl k srdci. Město podle statistik návštěvnosti denně navštíví kolem tří milionů turistů.

Foto:Pumuckel42 at the German language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], Wikimedia

Heidelberg se jednoduše odlišuje od řady univerzitních měst zvláštní atmosférou a stylem života. S ohledem na zámek je třeba zmínit ještě jednu zajímavost. V bouřlivých dobách, kdy hrozil zánik, se zámečtí pánové nejspíš vydávali po schodech dolů do knížecích vinných sklípků, kde také odpočívá největší sud na světě, jenž je udělaný ze 130 dubových klád. Sud je dlouhý přes osm metrů, široký je sedm metrů a vejde se do něj 221 726 litrů.

Zámek je otevřen po většinu roku. Prohlídky jsou v době od října do března každé dvě hodiny, zatímco do dubna do září jsou každou hodinu. Zámek je běžně přístupný od 8 do 18 hodin. Vstupné činí šest euro za dospělého. Z hlavního vlakového nádraží se lze dopravit autobusem č. 33 k zastávce Bergbahn, odkud se dá nasednout na vláček, který zájemce dopraví až k zámku.