Nový zámek v Dačicích

Nový zámek v Dačicích

Řada pěkných památek zůstává skryta pozornosti lidí. Jedním z velice zajímavých památek je nový zámek v Dačicích, který vypadá velice pěkně již na první pohled, protože má netradiční barvu fasády.

Nový dačický zámek stojí na křižovatce Havlíčkova náměstí a Hradecké ulice v Dačicích. Dačice se nachází v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. V současné době se v zámku nachází Městské muzeum a galerie Dačice. Kromě toho je památkově chráněn, když se v roce 2001 stal národní kulturní památkou.


Prohlídka 21 místností

Pokud se na zámek vypravíte, můžete si prohlédnout soukromé a reprezentační pokoje. Prohlídkovou trasu zámku tvoří celkem 21 místností. Mezi těmito místnostmi se nachází společenské i reprezentativní sály. K vidění jsou i soukromé pokoje jednotlivých členů rodiny svobodných pánů Dalbergů. Přízemí severního křídla zámku sloužilo k reprezentativním účelům a přijímali se zde hosté. V rozlehlém sále předků se do současnosti dochovaly renesanční klenby a zařízení, které instalovali ještě majitelé z rodu Dalbergů v devatenáctém století.

Pozornost si zaslouží rodinná portrétní galerie, jíž tvoří dvojportréty ve sdružených rámech a tři desítky jednotlivých portrétů členů rodiny a jejich příbuzných. K historii rodu se ostatně vztahuje i velký obraz s výjevem pasování rytířů a vyobrazení zříceniny hradu Dalburg ve společenském sále. Výzdoba ve velké jídelně zase připomíná konec osmnáctého století a poslední Osteiny. V gotickém sále jsou k vidění nástěnné malby z roku 1818 od J. Altmanna a sál také slouží jako obřadní síň.

Zámecká expozice

Expozice v prvním patře prošla poměrně složitou rekonstrukcí, přičemž jednotlivým místnostem byla navrácena podoba z počátku dvacátého století a nechybí ani původní tapety. V roce 2011 pak byly rekonstruovány pokoje barona Friedricha Ferdinanda Dalberga, což byl známý mineralog a ornitolog. Kromě rodinných portrétů a fotografií je k vidění část sbírky motýlů, vycpaných ptáků a minerálů.

Na správném zámku nemůže chybět ani knihovna. V Dačicích můžete vidět hned dvě unikátní knihovny. Starší byla vybudována ve třicátých letech devatenáctého století a z této doby se dochovaly původní skříně se zhruba sedmi tisíci svazků knih. Velká zámecká knihovna je pozdně secesní a je v ní uloženo kolem sedmnácti tisíc knih z různých vědních oborů, beletrie a časopisů. V zadní části severního křídla se nacházela ložnice, v níž přebývala Karolina Dalbergová, což byla matka posledních dvou členů rodu Dalbergů – Josefa a Johanna. Po smrti svého chotě v roce 1914 užívala také sousední prostory jako pracovnu s předpokojem, kde byl nezbytný toaletní kout.

Trocha historie

Dačice byly v 16. století centrem poměrně rozsáhlého panství Krajířů z Krajku, což byl šlechtický rod pocházející z Korutan. Ti v Dačicích nejprve nechali postavit tzv. Starý zámek, kde dnes sídlí městský úřad. Posléze přišel na řadu i nový zámek, který byl postaven v renesančním slohu italským stavitelem Francescem Garofem da Bissone. Zámek byl postaven koncem 16. století. Není známo, jestli byl zámek upravován v průběhu 17. století za Viléma Dubského z Třebomyslic, za Berků či Fürstenberků.

K přestavbě přikročil až Heinrich Karl hrabě z Osteinů, který panství zakoupil v roce 1728. Ten nechal zámek přestavět barokně a nově ho zařídil. V roce 1809 pak zámek přešel v dědictví na šlechtický rod Dalbergů, který pocházel z Porýní. Karl Anton Maxmilián Dalberg zámek proměňoval v moderní a pohodlné sídlo pro svou rodinu. Svůj současný vzhled zámek získal ve 30. letech 19. století po klasicistní přestavbě.

Délka prohlídky zámku je okolo padesáti minut. Dačice jsou významné také tím, že zde v roce 1843 vznikla první kostka cukru, čemuž je věnována i zdejší muzejní expozice. Ještě je třeba doplnit, že po smrti Johnanna Dalberga v r. 1940 se zámek nakrátko stal majetkem rodu Salm-Salm, kterému však byl v roce 1945 zkonfiskován a později zpřístupněn veřejnosti.