Německá památka UNESCO – hrad Wartburg

Německá památka UNESCO – hrad Wartburg

V Německu se nachází celá řada zajímavých historických památek. Jednou z těch nejznámějších a nejnavštěvovanějších je hrad Wartburg, který patří i na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Dominanta Durynska

V německé spolkové zemi Durynsko se nachází výrazná dominanta, kterou je hrad Wartburg. Ten se tyčí nad městem Eisenach v severozápadním cípu Durynského lesa. Hrad najdeme v nadmořské výšce 394 metrů. Historie hradu sahá až do roku 1067, kdy byl založen Ludwigem der Springerem, což byl durynský hrabě z rodu Ludowingů. V dobách Heřmana I. (1190-1216) se dá Wartburg označit za ústředí německého básnictví a dějiště výborných pěveckých soubojů.

hrad Wartburg

Hrabata sídlila na Wartburgu až do roku 1406, kdy zemřel poslední hrabě. V letech 1521 a 1522 se na Wartburgu ukrýval reformátor Martin Luther, který zde během svého pobytu přeložil Nový zákon do německého jazyka. Na hradě mu poskytnul útočiště kurfiřt Fridrich III. Moudrý. Fridrich zinscenoval Lutherovo přepadení a únos, načež reformátor vystupoval pod falešnou identitou jako rytíř Jiří.

Doklad života hrabat


Hrad je cenným dokladem života říšských hrabat a vyspělosti stavitelů hradu. Wartburg tvoří tzv. hlavní, přední a střední hrad. Hlavní hrad má impozantní třípodlažní palác, jehož téměř celé podkroví zabírá Velký sál, což je okázalá reprezentativní prostora s protáhlým obdélníkovým půdorysem a bohatě zdobenými stěnami. Díky vynikající akustice je sál považován za jeden z nejlepších v Německu, co se koncertů týká.

Palác byl postaven ve dvanáctém století a řadí se k nejlepším pozdně románským světským stavbám na sever od Alp. Vzhledem k vysoké návštěvnosti Wartburgu musíte počítat s frontami. Na Wartburgu najdeme směsici několika stavebních slohů – od románského až po historizující slohy devatenáctého století. Ty totiž byly výsledkem snahy německých romantiků o obnovu hrad.

Wartburská slavnost

Na začátku devatenáctého století se začalo se shromažďováním cenných uměleckých předmětů, jelikož na Wartburgu se jich z původních mnoho nedochovalo. Dovezeny sem tedy byly zbraně a okrasná brnění. V současnosti už jsou předměty uloženy v několika sálech, takže si je návštěvníci mohou prohlédnout. K chloubám kolekce patří dvě středověké mosazné akvamanile – obřadní nádoby na vodu ve tvaru lvů.

V historii je známa tzv. Wartburská slavnost, která se uskutečnila při příležitosti výročí tří set let německé reformace a výročí bitvy u Lipska 18. října 1817. Během Wartburské slavnosti došlo k pálení knih, jež symbolizovaly německou nesvobodu. Původně lokální událost však zaznamenala ohlas po celé Evropě a byla vnímána jako součást širokého liberálního spiknutí.

Na konci roku 1999 se hrad Wartburg dočkal zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na hradě pobývala svatá Alžběta a Martin Luther, což značně přispělo k zapsání hradu na seznam. Kromě toho byl na seznam zapsán i díky svým architektonickým kvalitám.