Na Zubštejnu zahlodal zub času

Na Zubštejnu zahlodal zub času

Některé kdysi slavné hrady již v dnešní době vůbec nevypadají lákavě a staly se z nich zpustlé zříceniny. Jedním z těchto dříve velkých hradů je i Zubštejn, z něhož slávy toho již skutečně mnoho nezůstalo. Přitom se jedná o jeden z největších hradů celé Moravy.

Nejasnosti se založením hradu

Na hoře Zubštejn leží stejnojmenný hrad. Kopec se vypíná do výšky 682 metrů nad mořem a najdeme ho nad vesnicí Pivonice na Žďársku (Žďár nad Sázavou). Zřícenina kdysi významného hradu je dnes chráněna jako kulturní památka České republiky. Dodnes není přesně známo, kdo a kdy hrad založil. Dochovala se nám však legenda, podle níž měl hrad na kopci Zubrštýn vystavět jistý uhlíř jménem Věnava. Jeho syn Prsten poté měl o něco později založit hrad Pernštejn.


Dlouhou dobu se reálně uvažovalo o době založení hradu v první půlce třináctého století, což by znamenalo, že Zubštejn by se pyšnil titulem nejstaršího hradu na celé Moravě. Ovšem s ohledem na moderní náhled na vývoj hradní architektury se považuje za mnohem reálnější dobu vzniku na začátku čtrnáctého století. První skutečná písemná zmínka o hradu Zubštejnu pak pochází z roku 1344.

Léta v držení Pernštejnů

Prvním písemně doloženým vlastníkem Zubštejna byl od roku 1344 Atluš „de Lapide“ z rodu pánů z Pernštejna. Po polovině čtrnáctého století pak hrad putuje do rukou Bluda z Kralic, od nějž následně hrad získal Jimram z Jakubova. Hrad však poměrně často střídal majitele, až ho v roce 1358 odkoupil sám markrabě Jan Jindřich. V zeměpanské držbě hrad zůstal až do roku 1377, kdy ho markrabě Jošt udělil lénem Janu z Křižanova, nicméně v roce 1390 mu ho zase odebral.

období husitských válek nemáme o stavu hradu žádné záznamy, ale traduje se, že hrad byl značně poškozen. V roce 1432 byl hrad Pernštejnům odebrán a připadl Janu Meziříčskému z Lomnice. Ovšem v roce 1440 hrad získali do držení opět Pernštejnové, kteří na Zubštejnu provedli různá stavební opatření a modernizační práce. Za Viléma z Pernštejna byl hrad patřičně opevněn a vyzbrojen. Zubštejn zůstal obýván až do šestnáctého století, nicméně v jeho průběhu přestal být udržován a byl ponechán svému osudu. V roce 1547 je již zmiňován jako pustý.

Současnost zříceniny

Moderní historie hradu Zubštejnu započíná rokem 1971, kdy se provedl stavebně-historický průzkum a od roku 1990 se prováděl archeologický výzkum spojený s údržbou a zajišťováním zříceniny. V současnosti je zřícenina hradu relativně zachovalá a dochována jsou i některá patra paláce. Obvod hradů je patrný a místy najdeme i několikametrové zdi. Velmi dobře zachovalá je hradní studna.

Hrad původně nesl název Lapis, což znamená Kámen. Zřícenina hradu se stává poměrně častým turistickým cílem. Nynějším majitelem zříceniny je město Bystřice nad Pernštejnem. Zřícenina je nejmohutnější v širokém okolí a do současnosti se zachoval zbytek paláce se čtyřmi klenutými místnostmi a část vstupní věže, k jejíž bráně kdysi vedl padací most.

Zubštejn je veřejnosti volně přístupný a nabízí zajímavý výhled do širokého okolí. V rámci projektu, na němž spolupracovala Evropská unie, byla postavena lávka mezi prvním a druhým předmostím a zábradlí okolo nejzachovalejšího jádra hradu. Na zřícenině se dá dokonce poměrně pohodlně nocovat. Na Zubštejnu jsou k vidění makety středověkých obléhacích strojů.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné výlety

Karlštejn se nachází také na Vysočině

Když se řekne Karlštejn, drtivá většina lidí si vybaví slavný hrad, který nechal postavit Karel IV. a na nějž podle pověsti měly ženy zapovězený přístup. Ovšem Karlštejn se ...

Záhada jihlavského podzemí

Spletité podzemní chodby pod Jihlavou jsou se svými pěti hektary a 25 kilometry druhým největším komplexem svého druhu v České republice . Nachází se pod celým městem i pod...

Z hradu Roštejn lze dohlédnout daleko

Hrad Roštejn se někdy označuje za romantický lovecký hrádek v lesích. Při jeho návštěvě se můžete porozhlédnout do dalekého okolí, protože díky poloze hradu je možné vidět s...

Památka UNESCO – Třebíč

Na území naší vlasti se nachází hned dvanáctka památek ze Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jednou z nich je i třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokop...

Památka UNESCO – Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Česká republika má v současné době dvanáct památek UNESCO. Patří mezi ně historické centrum Prahy, historické centrum Českého Krumlova , historické centrum Telče , poutní ...

Památka UNESCO – Telč

Jako památku UNESCO se neoznačuje jen tak něco. Památek UNESCO je na celém světě pouze omezené množství a naše republika má také několik takovýchto památek. Patří mezi ně ...