Moosham – nejstrašidelnější hrad Evropy

Moosham – nejstrašidelnější hrad Evropy

Rakouský hrad Moosham provází pověst nejstrašidelnějšího hradu Evropy, který po nocích obchází vlkodlak. Jeho dlouhá a místy velmi krvavá historie položila základy mnoha legendám a pověstem, ve kterých se to různými duchy, přízraky a nadpřirozenými úkazy jen hemží. Nicméně se zdá, že to nejsou jen povídačky.

Dodnes někteří návštěvníci a zaměstnanci hradu vypovídají o svých nevšedních zážitcích, při kterých cítili přítomnost jiné osoby, jakoby jim kdosi dýchal na krk, slyšeli nevysvětlitelné zvuky, kroky a rázné zavírání dveří. Někteří viděli podivná oblaka bílé mlhy a mnozí pociťují nepříjemné tíživé pocity. Také na fotografiích se často objevují skvrny, které tam nemají co dělat.


Z římské strážnice v mohutný hrad

Moosham najdeme nedaleko Salzburgu, kde se majestátně vypíná na skaliscích nad místními lesy ve výšce přes 1000 metrů nad mořem na pozadí štýrsko-korutanských Alp. Jeho bohatá historie sahá hluboko až do dob římského impéria. Tehdy na jeho místě stála, podle nalezených kamenů s latinskými nápisy, opevněná římská strážnice hlídající důležitou cestu. Středověká éra tohoto místa pak začíná ve 13. století, kdy se původní římská stavba proměnila ve velký, poctivě opevněný hrad.

Foto:Renedrivers [CC BY-SA 3.0 at], Wikimedia

Pohnuté středověké dějiny se do jeho zdí zapsaly stejně jako všude jinde, neminuly jej ani reformace, ani boje s Turky či třicetiletá válka. Poté, co byl hrad v roce 1790 uzavřen a ponechán svému osudu, byl na nejlepší cestě stát se jednou z mnoha podobných zřícenin, kterých jsou po Evropě desítky. Zachránil ho hrabě Hans Nepomuk Wilczek, který ho koupil a nechal zrekonstruovat do původní středověké krásy. Víc než nádherné sbírky obrazů, zbraní, historických a uměleckých předmětů lákají mnohé návštěvníky zvěsti o nadpřirozených jevech.

Hrad čarodějnic

Vraťme se na chvíli k historii hradu, který po dlouhou dobu sloužil především jako vězení a místo, kde se ve velkém odehrávaly různé soudní tribunály a čarodějnické procesy. Desítky lidí obviněných z čarodějnictví zde odsoudili, mučili a následně popravili. Dochované smolné knihy hovoří o stovkách odsouzených, donucených k přiznání těmi nejhrůznějšími metodami, hradu se proto často říká hrad čarodějnic.

Foto:Bwag [CC BY-SA 3.0 at], Wikimedia

Absurdní procesy vrcholily nelidským mučením, které i v novověku využívalo šílených středověkých metod, cejchování rozžhaveným kovem, nebo sekání rukou, které mělo vykonavatele ochránit před domnělou magií čarodějnic. Někteří svědci tvrdí, že je viděli při návštěvě hradu několik bloudících duší mladých i starších. Nejsilnější přítomnost nadpřirozených sil je prý cítit v samotné mučící místnosti.

Dva hradní páni, jedna dívka

Jedna z legend, pojící se k hradu, hovoří o dvou hradních pánech, kteří se oba zamilovali do jedné dívky. Ani jeden nechtěl ustoupit tomu druhému, a tak došlo jednoho dne na hlavním nádvoří na souboj. Naneštěstí zemřeli oba i dotyčná dívka, která se pokoušela souboji zachránit. Od té doby se na nádvoří mají zjevovat tři mlhavé přízraky, dva černé, jeden bílý. Lidé tvrdí, že dokud se páni nesmíří a jejich přízraky nezbělají, budou zde obcházet navěky.

Foto:Peter Tritthart [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Vlkodlak

K hradu Moosham se neoddělitelně váže také legenda o vlkodlakovi, který za nocí obchází v lesích kolem a děsivě vyje. Pověst pochází z let 1715 – 1717, kdy měli místní obyvatelé problémy s dobytkem, který nacházeli zadávený a roztrhaný. Povídačkám o vlkodlakovi učinilo přítrž dopadení pytláků převlečených za vlky. Lidská představivost však na sebe nenechala dlouho čekat a vznikla legenda o bratrech, kteří udělali dohodu se samotným ďáblem, který jim dal schopnost přeměňovat se na noc ve vlkodlaky. Ti se dodnes za nocí zjevují v této podobě a vytím se navzájem svolávají.