Kronborg patří na seznam UNESCO

Foto: Artico2

Kronborg patří na seznam UNESCO

Dánsko nepatří mezi nejčastější cíle turistů, ale přesto v této zemi najdeme spoustu zajímavých pamětihodností, které stojí za pozornost. Jednou z nich je i opevněný renesanční zámek Kronborg, který byl v roce 2000 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Zámek je známý hlavně díky tomu, že sem William Shakespeare umístil děj svého slavného Hamleta.


Hrad zde byl založen v 15. století

Renesanční zámek Kronborg se nachází ve městě Helsingør na severovýchodě Dánska.  Helsingør je přístavním městem na ostrově Sjaelland a leží zhruba čtyřicet kilometrů na sever od hlavního města Dánska Kodaně. Kronborg byl založen již v roce 1420 jako hrad a o jeho postavení se zasloužil král Erik VII. Pomořanský z dynastie Greifen. Původním názvem hradu bylo Krogen. Od roku 1429 byl hrad využíván k výběru sundského cla od lodí, které potřebovaly proplout úžinou Öresund. Mezi lety 1574-1584 pak proběhla velká přestavba ve stylu holandské renesance na zámek.

O přestavbu se zasloužil dánský a norský král Frederik II. Dánský. Zároveň byl pod vedením vlámského stavitele Hanse van Paesschena zámek obehnán novým stylem opevnění – bastiony. Bastion je část opevnění, která vystupuje mimo samotnou hradbu, na které se soustředí střelci a děla. Díky tomu bylo možno ostřelovat protivníka bez příliš vysokého ohrožení střelců a děl. Doposud se na zámku nachází skupina děl, která byla prapůvodně určena ke střelbě na lodě, které by se rozhodly proplout bez zaplacení cla. Během přestavby také zámek získal své současné pojmenování Kronborg.

Foto: Fiskfisk Wikimedia

Po vyhoření následovala obnova

Důležité datum v historii zámku Kronborg představuje rok 1629, kdy celý zámek kromě kaple vyhořel. Ovšem ještě ve stejném roce ho nechal král Kristián IV. znovu vystavět. Určitě není bez zajímavosti, že Kristián IV. je považován za jednoho z největších dánských králů celé historie. Prací na zámku byl pověřen dánsko-vlámský architekt Hans van Steenwinckel. Práce trvaly deset let, kdy až na několik chybějících detailů z interiéru a chybějící špice jižní věže zámek opět stál v plné kráse. Mezi lety 1785-1926 však Kronborg sloužil jakožto kasárna.

Interiéry zámku jsou relativně skromně zařízeny nábytkem, který je převážně holandský ze sedmnáctého století. Zámecká míčovna se také nazývá banketní sál a patří k největším v celé severní Evropě. V dřívějších dobách byla míčovna během slavnostních příležitostí vyzdobena čtyřicítkou gobelínů, na nichž byly vetkány podobizny sta dánských králů – včetně mytických. Po velkém požáru však zbylo pouze sedm gobelínů z původních čtyřiceti.

Interiéry zámku rozhodně neohromí

Kronborg najdete na hradbách ve tvaru hvězdice a vypadá opravdu majestátně. Podobný renesanční kolos se příliš nevidí. Ovšem návštěva interiérů často nenaplní očekávání. Kronborg je jednoduše lepší vidět zvenku. Zevnitř totiž zámek působí, jako kdyby ho vyloupili nebezpeční Vikingové. Většinou jsou k vidění pouze holé zdi, sem tam tapiserie, židle nebo jiný kousek obyčejného nábytku. V koutech u stropu je pak k vidění i plíseň. Doby jednoho z nejluxusnějších zámků Evropy už jsou jednoduše dávno pryč.

Součástí zámku jsou i kasematy, které sloužily jako sklad potravin i věznice pro politické vězně. V kasematách se taktéž nachází socha legendárního spícího národního hrdiny Dánska – Ojíře Dánského (Holger Danske). Ojíř byl rytířem a družiníkem císaře Karla Velikého. Jedná se o legendu podobnou té české o blanických rytířích – Ojíř Dánský se probudí ze svého spánku teprve tehdy, když bude zemi nejhůře a pomůže zahnat nepřátele Dánska.

Město Helsingør se proslavilo Shakespearovou hrou Hamlet, kde však vystupuje pod názvem Elsinore. Každý rok se tu koná mezinárodní divadelní Hamletův festival. Kromě zámku Kronborg se ve městě dá navštívit i zámek Marienlyst, katedrála svatého Olafa, gotický klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie, což je jediný v úplnosti dochovaný středověký klášter v severských zemích.