Hrad Sovinec si oblíbili nacisté i netopýři

Foto: Palickap

Hrad Sovinec si oblíbili nacisté i netopýři

Hrad Sovinec, který je jednou z dominant Nízkého Jeseníku, patří k nejtajuplnějším místům v České republice. Dějí se tam podivné věci a některá jeho historická období, zejména pak ta novodobá, jsou obestřena tajemstvím. O tom, co se za jeho zdmi a hlavně v jeho podzemí dělo během nacistické okupace, se vypráví hned několik zajímavých historek.


Hrad byl založen na skalnatém ostrohu někdy kolem roku 1330 pány ze Sovince. První písemná zmínka pochází z roku 1332. Za husitských válek nedošel žádné výrazné újmy, ostatně byl sídlem příznivců kalicha a jednou z husitských pevností, tak nebyl důvod. Hrad stal dokonce místem pro důležité politické porady mezi Prokopem Holým a kandidátem na český trůn Zikmundem Korybutovičem. O dvě století později během třicetileté války padlo chatrné opevnění hradu pod útokem dánských vojsk generála Mansfelda.

Řád německých rytířů, tedy nový majitel hradu, přebudoval Sovinec na velmi propracovanou pevnost, která je v současné době nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z té doby v našich zemích. Jeho nejcennější součástí je polygonální dělová věž. Pod hradem bylo také vybudováno velké množstvím tajných podzemních chodeb, které sloužily k pohybu poslů a zásob jídla. Přesto všechno útokům švédských a dánských vojsk neodolal.

Generál Torstenson hrad dobyl a vyplenil. Nebylo to však úplně snadné vítězství. Švédská vojska dlouho hrad obléhala hladová natolik, že se vojáci uchýlili k pojídání vlastních koní. Nepolevili však ani navzdory velkým ztrátám, a tak se vítězství přiklonilo na jejich stranu. Je však s podivem, že se nikdy nenašly pozůstatky asi osmi set švédských vojáků. Nejedná se totiž o úplně zanedbatelné číslo a na masový hrob takových rozměrů neměl být problém při průzkumech narazit.

Po válce Řád německých rytířů hrad opravil, místo pevnosti jej však přestavěl na letní sídlo a muzeum Řádu. Zřídili zde knihovnu a lapidárium a přivezli sem tisíce knih, artefakty do vojenských sbírek a jiné cennosti. Nejvýznamnější období však přišlo až s obsazením českých zemí nacisty za druhé světové války. Hrad Sovinec si vybrali nejprve za místo ke zřízení pobočky zajateckého tábora OFLAG, kde podle všeho věznili francouzské důstojníky a antifašisty.

V roce 1942 byl tábor zrušen a Sovinec obsadilo komando SS. V tu chvíli začalo nejtajuplnější období hradu. Podle některých pamětníků se tady v podzemním jezeře testovaly německé ponorky a příslušníci SS zde prováděli tajné zasvěcovací rituály. Podzemí hradu také poskytlo dostatek místa na válečné kořisti. Na konci války proto Sovinec neunikl rozsáhlému drancování místními obyvateli, kteří měli možná zbytečně přehnané představy, co vše je na hradě a v jeho podzemí ukryto. Přesto objevili poměrně mnoho konzerv, kávu, mouku a další, v tomto období velmi nedostatkových. Kromě toho zde našli také přes 20 tisíc lahví francouzského vína, sektu a koňaku.

9. května 1945 vypukl na Sovinci znenadání požár, který celé tři dny nikdo nehasil. Shořely všechny archivy i dokumenty a na závěr ještě vybuchla uskladněná munice, takže z hradu, hlavně jeho vnitřního vybavení, nezbylo zhola nic. Nelze se tedy divit, že se mezi lidmi rozšířilo podezření, že jej nacisté zapálili sami, aby po sobě zahladili veškeré stopy. Co se stalo s asi 300 členy Hitlerjugend, kteří na hradě při požáru zůstali, nikdo neví.

V současnosti hrad přitahuje zejména lovce různých záhad a milovníky tajemných sil. Na hradě se údajně zjevuje bílá a i černá paní a šedý skřítek. Nejčastěji se tyto události odehrávají na pátém nádvoří a citlivější návštěvníci potvrzují, že je tam přepadají podivné nepříjemné pocity. Na třetím nádvoří byly zase objeveny kostry starce a mladé dívky ze 17. století, oba zřejmě zemřeli násilnou smrtí. Pod skálou na úpatí hradu by zase měla být ve stříbrné rakvi pohřbená tzv. "soví princezna". Záhad je tedy na tomto hradě více než dost.

Takovou malou zajímavostí jsou zvířecí obyvatelé hradu. Celoroční útočiště tam našli netopýři vrápenci malí. Obývají jeskyni, sklepení a půdy, a k dlouhému zimnímu spánku se ukládají do podzemní jeskyně na pátém nádvoří. A nejsou jediní. Kromě této kolonie Sovinec obývá další osm druhů netopýrů!