Broumovské a Polické stěny

Broumovské a Polické stěny

Severovýchodní Čechy nabízí celou řadu zajímavých pamětihodností a přírodních krás. Mezi nejzajímavější přírodní místa patří Broumovské a Polické stěny, které najdeme v okrese Náchod. Je to obraz téměř panenské přírody, která návštěvníky uchvátí romantickými skalními útvary, roklemi a vyhlídkami do překrásné krajiny.

Broumovské stěny

Broumovské stěny jsou Národní přírodní rezervací, která zde byla vyhlášena v roce 1956. Rozloha rezervace je více než 600 hektarů a slouží k ochraně krajinářsky významného nesouměrného hřbetu Broumovských stěn s řadou skalních měst. Broumovské stěny najdeme zhruba čtyři kilometry na západ od Broumova v turistickém regionu Kladské pomezí. Broumovské stěny jsou z kvádrových pískovců a tvoří přirozenou hranici mezi Polickem a Broumovskou kotlinou.

Přibližně dvanáct kilometrů dlouhý zalesněný hřbet se táhne od Honského Špičáku až k pohraničnímu sedlu pod Hejšovinou. Broumobské stěny patří k oblíbeným místům turistů díky svým skalním útvarům, roklím, vyhlídkám a klidu. Rozsáhlá oblast je tvořena krásnými exempláři pískovcových skal, nechybí ani hluboké rokle, soutěsky, bohaté lesy a krásná vyhlídková místa. Místním unikátem jsou tzv. Slavěnské hřiby, jež se dají vidět v lese nad obcí Slavný. Skály svou podobu hřibů získaly nerovnoměrným zvětráváním.

Nejnavštěvovanější Hvězda


Nejzajímavější části Broumovských stěn jsou zpřístupněny poměrně hustou sítí turistických naučných stezek a značených cest, jež umožňují relativně pohodlný průchod jinak těžko prostupným terénem. Mezi zajímavé vyhlídkové vrcholy patří Supí koš, Hvězda, Božanovský Špičák či Koruna. Právě z těchto vrcholů je perfektní výhled nejen na blízký skalní terén a další okolí Policka a Broumovska, ale i k dalekým obzorům s charakteristickými obrysy hřebenů Krkonoš, Sovích či Orlických hor.

Nejčastěji navštěvovanou částí je Hvězda, ležící v nadmořské výšce 671 metrů. Ta je i křižovatkou turistických cest. Kromě toho je často navštěvovaná i díky barokní kapli postavenou podle plánu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Polické stěny

Polické stěny jsou národní přírodní památkou, za níž byly vyhlášeny v roce 2009. Nachází se nedaleko obcí Hlavňov a Suchý Důl. Důvodem ochrany Polických stěn je geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy, jež se tu vyskytují hlavně ve formě rozsáhlých skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a skalních věží, kaňonů, soutěsek a jeskyní, kde žijí specifická rostlinná a živočišná společenstva.

Pískovce byly v dávných dobách dnem moře. Ze slepeného písku pak vzniknul pískovec, který později popraskal do mohutných kvádrů. V oblasti Polických stěn poté vzniknul jedinečný útvar, který tvoří skalní plošiny a města. Znečištění ovzduší ve druhé polovině dvacátého století způsobilo zkázu původního lesního porostu, nicméně původní les se postupně pozvolna obnovuje.

K nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům patří Kovářova rokle, což je přibližně kilometr dlouhý kaňon, který je sevřený skalními bloky a vysokými věžemi. Prohlédnout si zde můžete i pískovcové jeskyně. Vzhledem k ochraně skal i porostu je tu upraven režim pohybu turistů a zvláštní pravidla platí i pro horolezce, jelikož horolezecké oblasti jsou přísně vymezeny.

Broumovské stěny jsou velmi dobře přístupné z obou stran, přičemž na jihozápadě se dá dostat autem do vesnic Pěkov, Slavný, Hlavňov či Machod, odkud se musí dále pěšky. Z druhé strany se dá autem dopravit do vesnic Martínkovice, Křinice či Božanov. Z těchto vesnic je třeba překonat poměrně velké převýšení, aby se dalo dostat na hřeben stěn.