Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně

Česká republika má celou řadu zajímavých jeskyní. Mezi velice pěkný exemplář se řadí i Bozkovské dolomitové jeskyně, které jsou zároveň národní přírodní památkou.

Národní přírodní památka

Bozkovské dolomitové jeskyně najdeme na severu Čech. Nachází se přibližně jeden kilometr severně od obce Bozkov, která se rozkládá v okrese Semily. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Ovšem vzhledem k velice bohaté výzdobě nemají nikterak zásadní potíže s přilákáním všech milovníků podzemí. Kromě toho najdeme v Bozkovských dolomitových jeskyních také největší podzemní jezero v Čechách. Právě pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně zapsány v roce 1999 na seznam národních přírodních památek. Obzvláště v letním období jsou Bozkovské dolomitové jeskyně hodně navštěvované, takže se dokonce doporučuje zajištění si telefonické rezervace dopředu.


Bozkovské dolomitové jeskyně, to jsou labyrinty chodeb, které zdobí krápníky a také charakteristické křemenné lavice, lišty a římsy. Výzdoba vystupuje ze stěn i stropů ze všech stran. Díky lidské představivosti existují místa jako Anděl, Hřebínek, Tři králové, Betlém, Přilba či Panenka. V jeskyních se nachází stalagnáty, stalaktity i stalagmity v rozmanitých barvách a tvarech. Tyto útvary byly vytvářeny statisíce roků, během nichž také čekaly na objevení lidstvem. Asi nejatraktivnějším místem jsou jezírka a jezera, jež z části zatopují podzemní jeskyni. Jejich průzračně čistá voda sice leckoho svádí k vykoupání, nicméně to bohužel možné není s ohledem na přísné zákony vztahující se na ochranu přírody. Historie objevování Bozkovských dolomitových jeskyní není nijak dlouhá a poprvé byly spatřeny až po druhé světové válce, kdy se našly náhodně během těžby vápence v malém dolomitovém lomu.

Do jeskyní se teple oblečte

Na dně jezer se občas zaleskne drobná mince. Ty sem návštěvníci hází možná ze zvyku nebo třeba pro štěstí, jak je tomu v případě studen na zámcích a hradech. Menší jezírka se nazývají Labutí. Podzemním jezírkům dominuje Jezerní dóm, což je právě již zmíněné největší podzemní jezero v Čechách. Jeskyně vznikaly opravdu dlouhou dobu, když se postupem času rozpouštěl vápenitý dolomit za pomoci slabě kyselé vody, jež vyplňovala podzemní dutiny. Jeskyně musely v historii čelit různým přírodním vlivům. Formovány byly tektonickými pohyby a silnějšími zemětřeseními. Ta však bohužel částečně poničila krasovou výzdobu jeskyně. Ostatně stopy po zemětřesení jsou na jeskyních vidět dodnes. Velká část lidí obdivuje krápníky, ale ty tedy vznikaly později, nicméně jejich jedinečnost je nepopiratelná.  Při prohlídce jeskyní navštíví zájemci Starou i Novou jeskyni, které jsou uměle propojeny padesátimetrovým tunelem.

Prohlídka Bozkovských dolomitových jeskyní není nikterak fyzicky náročná a bez potíží ji zvládnou i menší děti. Celková délka návštěvního okruhu je totiž kolem 350 metrů, během nichž se dá vidět všechno zásadní. Jeskynní systém má ještě více než sedm set metrů dalších chodeb, které ovšem nejsou zpřístupněny veřejnosti. Jakmile návštěvníci vstoupí do jeskyní, musí klesnout několik metrů pod úroveň povrchu. S tím je spojená snížená teplota vzduchu.

Průměrná teplota v jeskyních se v průběhu roku příliš nemění a kolísá okolo sedmi stupňů Celsia. Z toho důvodu by se návštěvníci měli dostatečně obléknout a rozhodně by se neměli nechat zaskočit ani v letních měsících, protože jinak by si koledovali o onemocnění. Prohlídka trvá přibližně kolem čtyřiceti minut.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné výlety

Trosky a tajemné podzemí

Hrad Trosky je symbolem celého Českého ráje. Nachází se na severu Čech, kde přitahuje pozornost turistů nejen svými typickými věžemi Babou a Pannou, ale také řadou pověstí, ...

Prachovské skály v Českém ráji

Český ráj představuje jednu z nejkrásnějších oblastí celé naší vlasti. Nachází se v ní celá řada překrásných památek, mezi něž patří také Prachovské skály vytvářející nádher...

Skalní pevnost v Českém ráji – Drábské světničky

Český ráj patří k nejzajímavějším oblastem České republiky. Nachází se v něm celá řada pozoruhodných památek, mezi něž můžeme zařadit i Drábské světničky, které rozhodně sto...

Zámek Hrubý Rohozec

V Českém ráji se nachází řada nesmírně zajímavých pamětihodností. Mezi velice pěkné památky patří zámek Hrubý Rohozec. Předchůdcem gotický hrad Předchůdcem zámku...

Zámek Humprecht skrytý v lesích

V lesích může být skryto ledacos. Zámky se však v lesích příliš často neskrývají, ale to neplatí v případě zámku zvaného Humprecht. Pojďme se na tuto zajímavou památku české...

Zámek na skále Hrubá Skála

Hradů a zámků se v naší vlasti nachází celá řada. Hrubá Skála za sebou má nesmírně zajímavou historii a již na první pohled člověka upoutá. Původně hrad Zámek ...

Sídlo rodu Rohanů Sychrov

Původem francouzský rod Rohanů si za svou rezidenci vybral zámek Sychrov. Ten se nachází na severu Čech a v současné době se řadí k poměrně často navštěvovaným památkám Če...