Racetrack Playa - záhada pohybujících se kamenů

Racetrack Playa - záhada pohybujících se kamenů

Death Valley

Kalifornské Údolí smrti je nejsušším, nejteplejším a nejníže položeným místem v Severní Americe a tvoří velkou část Národního parku Death Valley.  Se svojí rozlohou dosahující hodnoty 8000 metrů čtverečních jde o skutečně obrovskou oblast, která dělá čest svému jménu. Ne snad proto, že by zde vyhaslo mnoho lidských životů, ale kvůli svým nehostinným scenériím, nad kterými však často přechází zrak.

Nekonečné písečné duny, hluboké vyprahlé kaňony, dávno vyhaslé sopečné krátery, dlouze se vinoucí solná pole nebo horniny, jejichž barvy byste ani na prstech obou rukou nespočítali. Název tohoto místa vznikl v roce 1849, kdy zde po vypuknutí zlaté horečky zemřel jeden člověk. Jedna oběť stačila k tomu, aby nekonečných 230 kilometrů dlouhé údolí získalo svůj světoznámý název.

Racetrack Playa a bludné balvany

A někde tady, uprostřed všech těch přírodních krás, najdeme mezi horami Cottonwood Mountain a Last Change Range vyschlé jezero Racetrack Playa, které je dějištěm záhadného jevu. Obrovské, až 300 kilogramů těžké kameny, které se nacházejí na dně tohoto vyprahlého jezera, se z času na čas pohnou a objeví se o kus dál, zanechávajíc za sebou někdy rovné, jindy křivolaké rýhy jako slimák cestičku ze slizu.

Na ploše 7 hektarů se donedávna nepochopitelným způsobem pohybuje zcela nahodile v časovém intervalu i několika let mnoho takovýchto kamenů. Některé však zůstávají stát i deset let. Vysledovat jakoukoli pravidelnost, časovou shodu a jakoukoli logiku mezi jednotlivými přesuny bylo v podstatě nemožné.

Foto: Richard D. Norris, James M. Norris, Ralph D. Lorenz, Jib Ray, Brian Jackson [CC BY 1.0], Wikimedia

Záhadné přesuny

Kameny se nejčastěji pohybují na jihovýchodě Racetrack Playa, kde se posunuje asi 200 velkých balvanů. Milovníci tajemna, amatérští řešitelé záhad i odborníci se sem sjížděli z široka daleka v touze odhalit toto tajemství. Od roku 1995 zde dokonce probíhal jakýsi soustavnější výzkum, vyprahlý bahnitý povrch bývalého jezera však nedával na první pohled, ani po bližším zkoumání vůbec žádnou odpověď na to, jaká síla a proč uvádí kameny do pohybu.

 Plocha je téměř dokonale rovná, takže ani při silném větru, který je zde stejně spíše výjimkou, se nedalo předpokládat, že by se 300kilogramové balvany dal do pohybu. Také lidské přičinění vyznívalo velmi nepravděpodobně. Racetrack Playa je velmi izolované místo a jediná přístupová cesta vede dlouhých 50 kilometrů po kamenité stezce. Navíc i pro člověka by bylo zcela nemožné s kameny bez jakékoli techniky, která by sobě musela zanechat stopy, pohybovat.

Co za tím stojí

Bylo čím dál zřejmější, že pokud vyloučíme nadpřirozené či mimozemské síly, musí se jednat o nějakou vzácnou souhru klimatických náhod. Ačkoli je Racetrack Playa kvůli srážkovému stínu ze Sierra Nevada velmi suchým místem, nějaké srážky, v úhrnu zhruba 75 - 100 mm ročně, zde přece jen spadnou. Jenže i za předpokladu, že se plocha změní vlivem náhlého deště na bahnitou, stále chybí síla, která by balvany uvedla na rovném povrchu do pohybu.

 Přítrž všem dohadům a teoriím se rozhodl učinit v roce 2011 tým bratranců Norrisových, kteří nejdříve zřídili v místě meteorologickou stanici, aby získali přesné údaje o místním počasí. Rozmístili také kamery a na vybrané kameny zařízení umožňující sledování jejich přesné polohy pomocí GPS. Dlouho se však nedělo nic.

Když se jednou v roce 2013 vydali na strastiplnou cestu k planině, aby zkontrolovali přístroje, netušili, jak hodně se jim cesta vyplatí. Když totiž dorazili na místo, s úžasem zjistili, že část jejího povrchu pokrývá velká zamrzlá louže, silná sotva deset centimetrů. Rozřešení záhady na sebe nenechalo dlouho čekat. Bratranci zůstali na místě a přesun kamenů sledovali doslova v přímém přenosu.

Náhodné odhalení

Dvacátého prosince 2013 byl krásný slunečný den a právě sluneční paprsky uvedly všechno do pohybu. Obrovská ledová krusta začala tát a roztříštila se na několik menších, stále však obrovských kusů. Těmi začal pohybovat vítr a pevný led bral některé kameny s sebou. Po podmáčeném bahnitém povrchu pod ledem tyto kry krásně klouzaly, i když vítr dosahoval rychlosti pouhých 3 – 5 metrů za sekundu. Kameny urazily sotva 6 metrů za minutu, některé ještě mnohem méně, ale posunovaly se, a za sebou nechávaly ony rýhy, němé svědky o jejich pohybu.

 


Podobné

Kdo byli bezhlaví Římané z hrobu v Yorku?

Když se na pohřebišti Driffield Terrace v anglickém Yorku našly další hroby s uloženými ostatky, nebylo na tom nic až tak zvláštního. York vystavěný na základech římského c...

Záhadné zmizení eskymácké osady u jezera Anjikuni

Psal se rok 1930 a listopad o sobě dával u jezera Anjikuni na severu Kanady již docela znatelně vědět. Málokdo by očekával, že se v této odlehlé části světa každodenní kol...

Komunisty potrestaný Číhošťský zázrak

Jako Číhošťský zázrak se označuje samovolný pohyb dřevěného křížku v číhošťském kostele koncem roku 1949. Přítomni byli místní farníci, kteří byli naprosto přesvědčeni, že s...

V tajuplných Tiských skalách prý řádí skřeti

Některá místa jsou opředena řadou tajemných pověstí a málo jich není ani v České republice. Tak třeba Tiské skály podle jedné z pověstí obývají skřeti. A právě skřeti by měl...

Veřejová skála na Blaníku

Zatímco horu Blaník zná i ten, kdo se o historii a české pověsti příliš nezajímá, Veřejová skála už tolik známým pojmem není, ačkoli je se samotným Blaníkem velmi silně spja...

Ostrov duchů Hashima

Japonský ostrov, kterému kdysi patřila mnohá prvenství, už přes čtyřicet let nikdo neobývá. Zašlou slávu dokumentuje jen podivná scenérie, která láká historické nadšence, no...

Záhada jihlavského podzemí

Spletité podzemní chodby pod Jihlavou jsou se svými pěti hektary a 25 kilometry druhým největším komplexem svého druhu v České republice . Nachází se pod celým městem i pod...

Hrad Sovinec si oblíbili nacisté i netopýři

Hrad Sovinec, který je jednou z dominant Nízkého Jeseníku, patří k nejtajuplnějším místům v České republice . Dějí se tam podivné věci a některá jeho historická období, zej...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...