Přírodní rezervace Žofínský prales

Foto: Karelj, wikimedia

Přírodní rezervace Žofínský prales

Česká republika uchvacuje návštěvníky spoustou pamětihodností, ale nesmíme zapomínat ani na krásy naší přírody. Vždyť máme celou řadu krásných národních přírodních rezervací, kde se ochraňuje překrásná příroda. Jedním z těchto míst je také Žofínský prales, který najdeme ve střední části Novohradských hor nedaleko hranic s Rakouskem.

Nejstarší přírodní rezervace v pevninské Evropě

Žofínský prales je společně s dalším pralesem Hojná voda nejstarší přírodní rezervací v pevninské části Evropy. Starší je v Evropě jen rezervace na ostrově Vilm v Baltském moři. Přírodní rezervace Žofínský prales byla založena již v roce 1838, což má „na svědomí“ hrabě Jiří František August Buqoy. Sám Buqoy se o svém nařízení vyjádřil takto: „… rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení…“.


Původní plocha rezervace byla necelých čtyřicet hektarů, avšak po převzetí panství jeho synem bylo rozhodnuto o zmenšení plochy rezervace na necelé dva hektary. Teprve v roce 1882 byl vydán úplný zákaz těžby a od roku 1888 se plocha místní rezervace znovu zvyšovala. Současná rozloha přírodní rezervace je 102,71 hektaru.

Foto:Mgr. Zdeněk Kubeš [CC BY 2.5], Wikimedia

Stromy staré až čtyři sta let

Nejstarší stromy v rezervaci jsou až čtyři sta let staré. Tyto mohutné dožívající smrky a jedle jsou čtyřicet až padesát metrů vysoké a ve většině případů hodně přečnívají nad úroveň převládajícího bukového porostu. Od půlky osmnáctého století se na velké části území vyvíjí prales bez zbytečných lidských zásahů. Mezi stromy je dominantní buk (cca 81 %) a v menším počtu se tu vyskytují také smrky (cca 14 %) a jedle (cca 4 %).

Od roku 1991 je Žofínský prales oplocen proti nežádoucímu vlivu divoké zvěře a není přístupný pro veřejnost kvůli zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému. Ovšem prohlédnout si Žofínský prales přeci jen můžete, protože kolem něj vede cyklostezka č. 34 ze Žofína k Huťskému rybníku případně na Stříbrné Hutě. Do roku 1975 v rezervaci rostla Žofínská královna jedlí, která však na začátku zmíněného roku padla za prudkého nárazového větru. Dožila se 425 let, měřila 51 metrů a obvod kmene dorostl 553 centimetrů.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Z dalších zásahů určitě stojí za zmínku likvidace kůrovce v padesátých letech dvacátého století. Přístup do Žofínského pralesa je povolován pouze výjimečně pro odborné pracovníky, kteří provádí vědecký výzkum, a pro návštěvy odborníků v lesnických a přírodovědných oborech.

Člověk se do historie pralesa také zapsal

Chráněné území najdeme na mírných severních svazích Stříbrného vrchu – na jihovýchod od osady Žofín v nadmořské výšce 735 – 825 metrů. Povrch rezervace je členěn rozmanitými roklinami několika drobných potůčků, jež sbírají vodu v řadě plošných pramenišť. Na větší části plochy pralesa se tedy dá krásně doložit nepřetržitý přirozený vývoj pralesa od přelomu osmnáctého a devatenáctého století až po současnost bez zásahů lesníků.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Ovšem člověk se přeci jen v historii na budoucím pralese podepsal svými zásahy – hlavně těžbou, zpracováním vývratů a souší. Během období obou světových válek se zde těžily takzvané loďařské výřezy. V bylinném podrostu najdeme povětšinou charakteristické druhy květnatých bučin – hlavně kyčelnici devítilistou, kyčelnici cibulkonosnou, bukovinec kapraďovitý, bažanku vytrvalou či kostival lékařský. Zajímavá je i přítomnost řeřišnice trojlisté, což je jeden z druhů alpského původu v jihočeské květeně.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Žofínský prales je také velmi důležitým biotopem pro ohroženou ptačí faunu. Mezi lety 1989 – 1990 se zde prováděl průzkum a bylo zjištěno celkem 44 druhů ptactva. K nejvýznamnějším zjištěným druhům patří čáp černý, holub doupňák, kulíšek nejmenší, datel černý, datlík tříprstý a lejsek malý. Kromě ptactva zde žije i spousta hmyzu. Při průzkumu v roce 1997 bylo zjištěno 163 druhů, z nichž velká část indikuje svou přítomností reliktnost a relativní nedotčenost přírodního prostředí Žofínského pralesa.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Lamborghini Gallardo LP560-4 vs. Ferrari 458 Italia na Moravě

Lamborghini Gallardo LP560-4 vs. Ferrari 458 Italia na Moravě

Lambo anebo Ferrárko? Kdo je lepší? Dopřejte si možnost vyzkoušet si tyhle nadupané italské ikony automobilového světa na vlastní kůži.

Výprava do středu země

Výprava do středu země

Seznamte se s historií jeskynního systému Rudické propadání, oblečte se do speleologické výstroje a vydejte se po provazových žebřících a lanech do nitra země. Průvodcem vám bude zkušený instruktor-speleolog, který vás dovede až do 153 m...

Bungee jumping ve dvou

Bungee jumping ve dvou

Zažijte stav beztíže ve dvou při skoku na pružném laně. Dorazíte na most, někdo vám uváže lano kolem kotníků, oba se postavíte na úplný kraj pevného tělesa a čekáte na odpočet. Čas plyne pomaleji, hledíte jeden na druhého a zazní příkaz ...

Podobné výlety

Hrad Kotnov i další zajímavosti města Tábor

Město Tábor sice nemá zrovna nejdelší historii, ale přesto v něm najdeme celou řádku zajímavých budov. Jednou z nich je samozřejmě i hrad Kotnov, ale tím výčet rozhodně neko...

Zámek ve Lnářích

Na jihu Čech se nachází barokní zámek uprostřed malebné krajiny plné rybníků a lesů, který má jedinečnou freskovou výzdobu, jež je velice zachovalá. Zámek Lnáře se nachází v...

Landštejn – rejdiště bílé paní a ducha Viléma

Mohutnou zříceninu hradu Landštejn najdeme v oblasti známé jako Česká Kanada. Hrad má za sebou celkem dlouhou historii a spojený byl i s různými nadpřirozenými bytostmi. Cel...

Zřícenina hradu Choustník

Na jihu Čech se nachází celá řada zajímavých historických pamětihodností. Mnoho z nich je v perfektně zachovalém stavu, ale další spousta se dochovala pouze jako zřícenina. ...

Vodní zámek v Blatné

Na jihu Čech se nachází celá řada zajímavých pamětihodností. Svého druhu unikátem je i vodní zámek ve městě Blatná. Patří mezi stavebně historicky nejhodnotnější památky na ...

Nové Hrady – Malý Schönbrunn nebo České Versailles?

Za architektonickými krásami našich předků nemusíme vždy cestovat do méně či více vzdálených zemí, abychom se pokochali pohledem na skvostné stavby. I v našich končinách můž...

Krajina jako na Sahaře – písečný přesyp u Vlkova

V naší zemi člověk neočekává písečnou krajinu, která vzhledem připomíná africké pouště. Ovšem u Vlkova se nachází písečný přesyp, jenž na první pohled evokuje Saharu. Z píse...

Památka UNESCO – Český Krumlov

Jižní Čechy nabízí celou řadu krásných a historicky zajímavých památek. Velice pěkné je historické centrum města Český Krumlov, které dokonce patří mezi jednu z dvanácti čes...

Nový zámek v Dačicích

Řada pěkných památek zůstává skryta pozornosti lidí. Jedním z velice zajímavých památek je nový zámek v Dačicích, který vypadá velice pěkně již na první pohled, protože má n...