Hrad Zvíkov nad vodní nádrží Orlík

Hrad Zvíkov nad vodní nádrží Orlík

Vodní nádrž Orlík je nechvalně proslulá orlickými vraždami. Ovšem kromě toho se zde nachází krásný hrad i zámek. Zámek nese název Orlík, zatímco hrad se jmenuje Zvíkov. Zvíkov stojí na skalnaté ostrožně přibližně jeden kilometr na sever od obce Zvíkovské Podhradí. Hrad najdete v nadmořské výšce 370 metrů. Významný profesor August Sedláček Zvíkov nazval ve svém díle „králem českých hradů“.

Hrad založil zřejmě Přemysl Otakar I.

Ostrožna, kde se v současné době nachází hrad, byla osídlena již v době pravěku. V této době tu stávalo hradiště Zvíkov, za jehož pozůstatky se považují valy a příkopy nacházející se v předpolí hradu. Podle předpokladů vzniklo hradiště už na konci starší doby bronzové a předpokládá se jeho existence již během mladší doby bronzové – doby halštatské. Pozdně laténská podoba se občas považuje za oppidum, avšak s ohledem na malou rozlohu by se mělo řadit spíše k menším opevněným objektům, které se označují jako castellum.


Hrad Zvíkov byl založen s největší pravděpodobností již králem Přemyslem Otakarem I. Jeho potomkům pak hrad patřil až do vymření rodu v roce 1306. První písemná zmínka pochází teprve z roku 1234, kdy je zde zmiňován purkrabí Konrád z Janovic a je tedy jasné, že minimálně část hradu v tuto dobu již musela stát. Během vlády krále Václava I. se rozšířilo hradní jádro o dvě palácová křídla a také zde byl vězněn Václavův syn Přemysl a příslušníci šlechty včetně pražského biskupa Mikuláše. V období vlády Václava II. pak byl hrad obléhán vojskem Záviše z Falkenštejna.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Důležitý pro Zvíkov byl rod Rožmberků

Následně hrad přešel do držení rodu Rožmberků, kteří projevovali snahu o získání Zvíkova již v době vlády posledních Přemyslovců. Jihočeští Rožmberkové hrad vnímali jako ohrožení vlastních zájmů. Záměr se povedlo naplnit v roce 1307, kdy král Rudolf Habsburský hrad zastavil Jindřichu z Rožmberka. Hrad zůstal Rožmberkům v zástavním držení až do roku 1335, kdy ho ze zástavy vykoupil král Karel IV. Zvíkov se pak rozhodl zařadit mezi hrady, které by král nemohl zastavit.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

Během období husitských válek se v roce 1424 zvíkovskému purkrabímu Janu Hájkovi z Hodětína podařilo jednáním odvrátit hrozbu obléhání husitským vojskem. Ovšem husité se nakonec vrátili a v roce 1429 hrad oblehli. V okolí byly zachovány stopy obléhacích prací a na hradě samotném je sbírka dělostřeleckých koulí. Roku 1431 hrad získal Oldřich II. z Rožmberka. Ten nechal na základě padělané listiny vylepšit systém opevnění. V roce 1473 pak Jindřich V. z Rožmberka přenechal hrad Zvíkov svému strýci Bohuslavu ze Švamberka.

Hrad vlastnili i Švamberkové, Eggenberkové a Schwarzenbergové

Během vlády Švamberků byly zahájeny renesanční úpravy hradu. Také zde v roce 1550 vznikl pivovar a fasády jádra byly vyzdobeny sgrafitovými omítkami. V roce 1554 byla zvýšena věž Hláska. Petr II. ze Švamberka se účastnil stavovského povstání a posádka se po porážce stavů odmítala vzdát a ve svém vzdoru pokračovala až do roku 1622, kdy byl hrad dobyt, obležen a vyrabován. Novým majitelem hradu se stal Jan Oldřich z Eggenberka. Ten sice hrad nechal opravit, nicméně sídlo si zde nevytvořil a začal ho využívat hlavně k vojenským a hospodářským účelům.

Foto:Chmee2 [GFDL or CC BY 3.0], Wikimedia

V období třicetileté války byl hrad Zvíkov obsazen vojenskou posádkou. Roku 1719 hrad přešel do rukou Schwarzenbergů, kteří měli sídlo v nedalekém Orlíku, a Zvíkov přestal být správním centrem panství. V roce 1741 hrad na krátkou dobu osídlilo francouzské vojsko. O deset let později velkou část hradu zlikvidoval velký požár a postupně se hrad měnil ve zříceninu. Chátrání zastavil až Karel III. Schwarzenberg mezi lety 1840-1844. Rodu Schwarzenbergů hrad patřil až do roku 1948, kdy jim byl zabaven a od roku 1950 se stal hradem státním.

V současné době je Zvíkov ve správě Národního památkového ústavu a je přístupný veřejnosti, takže ho klidně můžete vyrazit navštívit. Od roku 1958 je Zvíkov chráněn jakožto kulturní památka a od roku 1978 patří na seznam národních kulturních památek. Hrad Zvíkov je devátým nejnavštěvovanějším objektem ze třinácti kulturních památek ve správě Národního památkového ústavu v Jihočeském kraji.

Jak najít ubytování?

Pro vyhledávání ubytování na výletech doporučujeme stránky ehotel. Další dobrou alternativou je booking, kde najdeš penziony a hotely z celého světa.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelům

Aktivity v okolí

Vyhlídkový let balónem

Vyhlídkový let balónem

Balónové létání je romantika a dobrodružství v jednom zážitku. Vidět pole, lesy, hrady, jezera a městečka z ptačí perspektivy má své nezaměnitelné kouzlo. Při pozorování vás neruší hluk motoru a můžete v klidu plout vzduchem tak, jak plu...

Bungee jumping ve dvou

Bungee jumping ve dvou

Zažijte stav beztíže ve dvou při skoku na pružném laně. Dorazíte na most, někdo vám uváže lano kolem kotníků, oba se postavíte na úplný kraj pevného tělesa a čekáte na odpočet. Čas plyne pomaleji, hledíte jeden na druhého a zazní příkaz ...

Dvoudenní pobyt na jachtě

Dvoudenní pobyt na jachtě

Fascinuje vás život námořníků? Máte rádi lodě? Nebo jen přemýšlíte, jak po dlouhé době originálně strávit čas se svými blízkými? Prožijte úžasné dva dny dobrodružství na palubě plachetnice! Loď budete mít k dispozici po celou dobu pobytu...

Podobné články

Hrad Kotnov i další zajímavosti města Tábor

Město Tábor sice nemá zrovna nejdelší historii, ale přesto v něm najdeme celou řádku zajímavých budov. Jednou z nich je samozřejmě i hrad Kotnov, ale tím výčet rozhodně neko...

Zámek ve Lnářích

Na jihu Čech se nachází barokní zámek uprostřed malebné krajiny plné rybníků a lesů, který má jedinečnou freskovou výzdobu, jež je velice zachovalá. Zámek Lnáře se nachází v...

Landštejn – rejdiště bílé paní a ducha Viléma

Mohutnou zříceninu hradu Landštejn najdeme v oblasti známé jako Česká Kanada. Hrad má za sebou celkem dlouhou historii a spojený byl i s různými nadpřirozenými bytostmi. Cel...

Zřícenina hradu Choustník

Na jihu Čech se nachází celá řada zajímavých historických pamětihodností. Mnoho z nich je v perfektně zachovalém stavu, ale další spousta se dochovala pouze jako zřícenina. ...

Přírodní rezervace Žofínský prales

Česká republika uchvacuje návštěvníky spoustou pamětihodností, ale nesmíme zapomínat ani na krásy naší přírody. Vždyť máme celou řadu krásných národních přírodních rezervací...

Vodní zámek v Blatné

Na jihu Čech se nachází celá řada zajímavých pamětihodností. Svého druhu unikátem je i vodní zámek ve městě Blatná. Patří mezi stavebně historicky nejhodnotnější památky na ...

Nové Hrady – Malý Schönbrunn nebo České Versailles?

Za architektonickými krásami našich předků nemusíme vždy cestovat do méně či více vzdálených zemí, abychom se pokochali pohledem na skvostné stavby. I v našich končinách můž...

Krajina jako na Sahaře – písečný přesyp u Vlkova

V naší zemi člověk neočekává písečnou krajinu, která vzhledem připomíná africké pouště. Ovšem u Vlkova se nachází písečný přesyp, jenž na první pohled evokuje Saharu. Z píse...

Památka UNESCO – Český Krumlov

Jižní Čechy nabízí celou řadu krásných a historicky zajímavých památek. Velice pěkné je historické centrum města Český Krumlov, které dokonce patří mezi jednu z dvanácti čes...