Libice – prokleté místo českých dějin

Libice – prokleté místo českých dějin

Když se řekne Libice, většina z české populace si asi vybaví vyvraždění rodu Slavníkovců. Ale Libice není spojena pouze s vyvražděním Slavníkovců. Libici totiž poté získali Vršovci, ale ani tento rod neunikl krutému osudu.

Slavníkovci byli významným českým rodem, jehož rozkvět, ale i zánik spadá do desátého století. Dne 28. září 995 došlo k vyvraždění Slavníkovců na Libici. Z kdysi mocného rodu přežili pouze Soběslav a Vojtěch.

V osudný den slavil rod Slavníkovců na svém hradě v Libici významný svátek – den svatého Václava. Ten byl přesně před šedesáti lety zavražděn ve Staré Boleslavi. Během slavnosti vtrhli na hrad čeští velmožové a v okolí kostela povraždili veškeré jeho přítomné členy. V některých učebnicích se sice píše o vypálení a vyvraždění celé vesnice, nicméně doklady z dobových pramenů hovoří vyloženě o zavraždění Slavníkovců. Tomu ostatně nasvědčuje také přes sto let trvající archeologický výzkum na Libici, při němž nebyla nalezena významná spáleništní vrstva. Výzkum také potvrdil, že hradiště plnilo svou funkci i po těchto událostech.

Proč byli Slavníkovci vyvražděni

Dodnes není přesně jasné, kdo byl konkrétně pachatelem či objednatelem nebo jaké byly jeho motivy. Někdy se uvádí, že hlavní sílu útoku na slavníkovský hrad tvořili Vršovci, ale to není stoprocentně prokázané. Jedním z motivů mohlo být bohatství Slavníkovců a jejich hradů Libice a Malín položených na obchodních koridorech do Slezska, na Moravu a do Malopolska. Mluví se též o zásobách stříbra či zlata. Dalším motivem mohl být incident, při němž Vojtěch jakožto pražský biskup poskytl na Pražském hradě církevní azyl cizoložnici a zastal se tak jí i cizoložníka, svého jáhna. Přitom se však Vojtěch nepohodl s bojovníky, patrně Vršovci, kteří církevní azyl nerespektovali a před Vojtěchem cizoložnici setnuli hlavu. V závěru přepadení pak bylo vyhrožováno Slavníkovcům pomstou za to, že jejich člen Vojtěch bránil okamžitému trestu ženy.

Černý konec dalších majitelů Libice

Ovšem Libice je spojena s krušným osudem i u Vršovců. Ti totiž získali Libici za pomoc při útoku na Slavníkovce jejich hradiště.  Vyvražděni nebyli jen Slavníkovci, ale došlo i ke krvavé akci proti Vršovcům. Vršovci byli středověkým velmožským rodem, který se Přemyslovci pokusili vyvraždit hned třikrát. Poprvé v roce 1003, podruhé asi v roce 1014 a potřetí v roce 1108 v obci Vraclav nedaleko Vysokého Mýta. Získání Libice bylo jednou z posledních výsep slávy Vršovců. Ovšem v případě Vršovců se nedá hovořit o nějakém úplném vyvraždění, protože z rozsáhlého rodu zůstala naživu alespoň jedna rodina.

Libice se tedy stala černým místem v českých dějinách. Nejprve je spojená s vyvražděním Slavníkovců, které bylo skutečně krvavé. Ovšem i další majitel pokračoval v prokletí rodu Slavníkovců – řada Vršovců byla povražděna v roce 1108.


Podobné

Nepohodlný rod Vršovců

V českých dějinách máme několik případů, kdy se celý nepohodlný rod vyvraždil. Asi nejznámější je případ Slavníkovců vyvražděných na Libici, ale zaostávat by neměl ani rod V...

Tunguzská záhada

V historii lidstva se odehrála celá řada doposud nevysvětlených záhad. Jednou z nich byla delší dobu i tunguzská záhada. Obrovská exploze Tunguzská záhada má hne...

Jaderná energie ve starověku?

Když přednášel po prvních jaderných testech na americké základně Alamogordo vedoucí tohoto výzkumu Robert Oppenheimer na univerzitě, dostal velmi nevinnou otázku, zda ...

Dlouholetý kubánský vůdce Fidel Castro

Málokterý vůdce je tolik spjatý se svou zemí jako Fidel Castro. Před řadou let Kubu vymanil z vlády diktátora Fulgencia Batisty, aby se země ujala vláda komunismu. Castro by...

Co ukrývá tajemná Oblast 51?

Oficiální stanovisko Oficiální název této nejtajnější oblasti na světě je Air Force Flight Test Center, Detachment 3 tedy Výzkumné centrum leteckých sil, Oddělení ...

Nejlepší agent ušetřil Americe více než 2 miliardy dolarů

Jméno Adolfa Tolkačeva znají jen nemnozí. Přesto byl nejlepším agentem CIA, který kdy působil na území Sovětského svazu. Měl přístup k nejstřeženějším tajemstvím ruské vojen...

L. P. Berija – pravá ruka Stalina

Lavrentij Pavlovič Berija byl typickým příkladem souhry nešťastných náhod, kdy naprosto nevhodný člověk dostane vysokou funkci. Přehnaně snaživý, podlézavý kariérista , k...

Kateřina Bechyňová z Lažan - taková česká Bathory

Zatímco o její slovenské ″kolegyni″ toho bylo napsáno víc než dost, o české krvelačné Kateřině Bechyňské se ví velmi málo, přestože se dopouštěla podobně besti...

Stalinův nástupce Nikita Chruščov

Josif Stalin byl jedním z největších šílenců v dějinách, a když v roce 1953 zemřel, řada lidí si oddechla. Po jeho smrti následoval boj o moc v SSSR, z něhož jako vítěz vy...