Svatyně Las Lajas

Svatyně Las Lajas

Úchvatnou svatyni Las Lajas najdete na jihu Kolumbie blízko hranic s Ekvádorem. Je to nádherná bazilika, která se zcela právem stala poutním místem. Její impozantnost tkví v naprosto jedinečném umístění, tyčí se totiž vysoko nad strmou roklí nad řekou Guaitara, a to do neuvěřitelné výšky 100 metrů a s protější skálou je spojená 50 metrů vysokým mostem. Výsledek je více než nádherný. Není divu, že se tato bazilika stala významným poutním místem a turistickým cílem.

Celá stavba vznikla na základě zázraku, který se měl na tomto místě udát v roce 1754. Tehdy místní indiánka procházela tímto místem se svojí hluchoněmou dcerou. Ta v okamžiku, kdy hledali úkryt před bouřkou jeskyni, v úžasu vykřikla, že uviděla paní s dítětem v náručí. Od té doby přicházeli na toto místo poutníci s nadějí, že také zahlédnou zjevení Panny Marie s Ježíšem a dočkají se uzdravení.

Ihned v polovině 18. století zde podle svědectví vyrostla slaměná kaplička s doškovou střechou, která byla o půl století nahrazená větší svatyní. Ta už byla efektivně zapracovaná do terénu a s protější skalní stěnou byla spojená mostem. Současná stavba je však mnohem mladší. Jde o novogotickou katedrálu, jejíž stavba začala až v roce 1916, kdy na ní bylo dostatek peněz ze sbírky a darů místních lidí a návštěvníků poutního místa. Samotná stavba možná i z důvodu nelehkého financování trvala více než 30 let a teprve v roce 1951 ji římskokatolická církev zasvětila Panně Marii. Když však stanete v její blízkosti této pohádkově vyhlížející stavby, užasle musíte uznat, že ona mravenčí práce rozhodně nebyla zbytečná. Svatyně nemá přední stěnu, tu tvoří skála, do které je stavba zapracovaná. Oltář zdobí obraz Madony zachycený na skále. Celé místo střeží z kopce ohromná bílá socha archanděla Michaela s křídly. Andělé jsou vůbec nejčastějším zdobícím prvkem tohoto poutního místa. Jejich bělostné sošky lemují celý most i vrcholy katedrály. Svatyni dále zdobí osm barvených vitráží, které připomínajícím poutníkům připomínají osm nejslavnějších zjevení na světě.

Středobodem, do kterého směřují kroky poutníků nejčastěji, je však posvátný obraz Naší Paní v Las Lajas. V životní velikosti zde vystupuje ze skály Matka Boží s Ježíškem, sv. Dominik a sv. František a všemi proniká vnitřní světelná záře. Tento obraz je obklopen zajímavým tajemstvím. I po 250 letech má totiž velmi živé barvy, což se stalo předmětem zkoumání geologů. Skálu v několika místech navrtali a údajně měli dojít k šokujícímu zjištění. Barvy prý nebyly na skálu naneseny, ale jsou její součástí, tedy jedná se o přírodní zbarvení skály, a to do hloubky až jednoho metru. Nakolik je toto tvrzení pravdivé, nevíme, nicméně obraz je skutečně krásně barevný.


Podobné

Vratislav má vlastní zápis na seznamu UNESCO

Polsko má na seznamu světového dědictví UNESCO v současné době hned patnáct záznamů. Jedním z nich je i Hala století ve městě Vratislav, která je významnou památkou moderní ...

Horská dráha Semmering

Semmering je i v českých luzích a hájích poměrně známé označení. Můžete se setkat s pojmenováními jako Pražský Semmering, Krušnohorský Semmering nebo třeba Saský Semmering. ...

Kolínský dóm na seznamu UNESCO

Seznam světového kulturního dědictví je poměrně obsáhlý a najdeme na něm památky z celého světa. Německo má v současné době na seznamu 42 památek. Nechybí mezi nimi např. ka...

Rozsáhlé šlechtické sídlo v Heidelbergu

Impozantní zámek v německém Heidelbergu patří mezi největší turistické atrakce své země. Dokonce se dostal i na první místo mezi stovkou nejoblíbenějších památek v Německu, ...

Slavná berlínská Braniborská brána

Hlavní město Německa skýtá spoustu zajímavých míst a pamětihodností. Okouzlující Braniborská brána se řadí k těm úplně nejznámějším památkám celého Berlína a bez okolků může...

Starobylé německé město Bamberk

Německá historie je nesmírně dlouhá, takže nikoho nepřekvapí, že dodnes zůstala zachována spousta zajímavých památek. Třeba starobylé německé město Bamberk patřící na seznam...

Čínské jeskyně Mo-kao

Čína nemá pouze bohatou historii, ale obdivovat můžeme také přírodní památky. Turisty z celého světa lákají rozmanité jeskyně. Jedny z nejnavštěvovanějších čínských jeskyň j...

Červená pevnost v Indii

Vydáte-li se do Indie a na seznam míst, která určitě musíte navštívit, připíšete Red Fort neboli Červenou pevnost ze seznamu UNESCO , nedivte se, až vás místní budou posíla...

V národním parku Kanha můžete potkat tygry

Kočkovité šelmy patří k velmi oblíbeným živočišným druhům. Tygři jsou jedním z nejkrásnějších druhů kočkovitých šelem a lidé je často obdivují. V některých oblastech je může...