Starobylé německé město Bamberk

Starobylé německé město Bamberk

Německá historie je nesmírně dlouhá, takže nikoho nepřekvapí, že dodnes zůstala zachována spousta zajímavých památek. Třeba starobylé německé město Bamberk patřící na seznam kulturního dědictví UNESCO doslova láká houfy turistů. Každoročně město navštíví mnoho zájemců o historii.

Velmi stará historie osídlení

Město Bamberk leží v úrodném údolí mezi dvěma rameny řeky Regnitz v Bavorsku na jihovýchodě Německa. V Bamberku žije více než sedmdesát tisíc obyvatel. Město je proslulé středověkými památkami, barokem bratrů Dietzenhoferů a pivovary. Frankové město kdysi nazývali svým Římem.

V současné době je Bamberk na seznamu světového dědictví UNESCO, kam byl zařazen v roce 1993. Bamberk se také označuje jako „město na sedmi kopcích“. Založení přesně známo není, nicméně první zmínky o Bamberku jako o hradu ve vlastnictví rodu Babenberků se objevují již v roce 902.

Foto:Berthold Werner , Wikimedia

Předpokládá se však, že osídlení zde bylo již mnohem dříve a hovoří se již o keltském osídlení vrcholu Altenburgu. Babenberkové o město v boji s franskými Konrádovci přišli a Bamberk později připadl královské koruně. Město získalo výsadní postavení teprve počátkem 11. století, kdy ho císař Jindřich II. povýšil na biskupství.

Bamberk se poměrně brzy stal nezávislým na papežském stolci, takže se místní biskup stal svrchovaným pánem. Právě z tohoto období pochází významné pamětihodnosti a právem se mluví o jedné z nejzachovalejších sbírek raně středověkých památek z dob Svaté říše římské.

Zajímavé historické budovy

Na seznam kulturních památek UNESCO byly zapsány hned tři historické městské části Bamberku, čímž je památkově chráněno více než tisíc budov. Nejstarší část města vystavěnou na sedmi kopcích představuje Bergstadt, kdy na každém z kopců najdete jednu z dominant. Asi nejvýznamnější z nich je císařský dóm sv. Petra a Jiří. Začátek výstavby dómu se datuje k roku 1002. Poměrně brzy po dostavbě sice dóm vyhořel, nicméně i přesto si dochoval pozdně románské a raně gotické prvky doposavad.

Foto:Peter Eberts  [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Ze stejného období pak pochází také klášter sv. Michaela, který však stihlo zemětřesení a později i požár, takže dnes můžeme obdivovat jeho barokní přestavbu v podání známých bratrů Dietzenhoferů. Již zvenku jde o monumentální stavbu, která však zaujme i zevnitř, protože uvnitř kláštera najdete bohaté nástěnné malby. Z terasovitých zahrad si užijete rozhled na celý Bamberk.

Bamberk jako Malé Benátky

Uprostřed města najdete tzv. Inselstadt. Pro znalce němčiny jistě není záhadou, že se tedy Bamberku říká „Malé Benátky“. Střed města se totiž nachází na umělém ostrově, kde se původně nacházela rybářská osada. Typicky středověký vzhled si dodnes zachovala i stará radnice, kterou zdobí bohaté fresky. Vznik radnice je opředen pověstmi stejně jako vznik celého umělého ostrova. Biskup totiž podle této pověsti nechtěl dát měšťanům k dispozici místo pro výstavbu radnice, a proto se obyvatelé rozhodli vytvořit si umělý ostrov na řece Rengitz.

Foto:Nawi112 [GFDL oder CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Třetí historickou částí města je Gärtnerstadt, kde se vyskytují staré domy a dvorky zelinářů. Zelenina se zde ostatně pěstuje dodnes. Bamberk má skutečně zajímavou minulost a často bývá srovnáván s hlavním městem České republiky. Praha je ostatně partnerským městem Bamberku. Obdivovat zde můžete skutečně zajímavé památky. Ve městě byla v roce 1647 založena akademie, která byla v roce 1803 zrušena, aby byla později znovu obnovena, a dnes je známá jako Otto-Friedrichova univerzita. V Bamberku měl své sídlo německý výrobce letadel Messerschmitt.

Kromě historie však můžete v Bamberku navštívit i koncerty či festivaly vážné hudby, které se zde konají v průběhu celého roku. Na své si přijdou také milovníci piva, protože v samotném městě se nachází hned devět pivovarů a v nejbližším okolí pak vyrábí pivo dalších šedesát pivovarů. Ve výsledku se tak v Bamberku a okolí produkuje okolo čtyř set druhů piva. Místní specialitou je tzv. „nakuřované pivo“ (Rauchbier).
Aktivity v okolí

Kolínský dóm na seznamu UNESCO

Seznam světového kulturního dědictví je poměrně obsáhlý a najdeme na něm památky z celého světa. Německo má v současné době na seznamu 42 památek. Nechybí mezi nimi např. ka...

Rozsáhlé šlechtické sídlo v Heidelbergu

Impozantní zámek v německém Heidelbergu patří mezi největší turistické atrakce své země. Dokonce se dostal i na první místo mezi stovkou nejoblíbenějších památek v Německu, ...

Slavná berlínská Braniborská brána

Hlavní město Německa skýtá spoustu zajímavých míst a pamětihodností. Okouzlující Braniborská brána se řadí k těm úplně nejznámějším památkám celého Berlína a bez okolků může...

Hrad Eltz

V Německu se nachází celá řada nesmírně zajímavých pamětihodností a velmi známé jsou hlavně různé hrady. Jedním z impozantních německých hradů je Eltz, který se nachází ve s...

Německá památka UNESCO – hrad Wartburg

V Německu se nachází celá řada zajímavých historických památek. Jednou z těch nejznámějších a nejnavštěvovanějších je hrad Wartburg, který patří i na seznam kulturního dědic...

Monumentální hrad Hohenzollern

Německý rod Hohenzollernů je poměrně známý, protože se dostal k moci již ve středověku a vládnul Prusku a Braniborsku až do konce první světové války. Málokdo však ví, že ex...

Úchvatný zámek Neuschwanstein

Česká republika sice disponuje celou řadou nádherných zámků, ale i v Německu najdeme množství krásných míst. Jedním z nejzajímavějších německých zámků je bezesporu Neuschwan...

O Hitlerově Orlím hnízdě

Hitler ho nenáviděl, proto ho přežilo. Dnes díky němu navštíví Berchtesgadenské Alpy statisíce turistů z celého světa, kteří se na rozdíl od Hitlera výšek rozhodně nebojí. O...