Národní přírodní památka Klokočka

Národní přírodní památka Klokočka

O národní přírodní památky není v naší vlasti nouze. Jednu ze zajímavých národních přírodních památek představuje Klokočka. Jedná se přitom o jednu ze starších přírodních památek, protože vyhlášena byla již v roce 1956.

Ve středních Čechách

Klokočka se rozkládá ve středních Čechách na území okresu Mladá Boleslav mezi Bělskými papírnami a osadou Velký Rečkov. Území je součástí evropsky významné lokality Niva Bělé u Klokočky, která zabírá o hostně větší plochu – 11 hektarů. Název Klokočka je odvozený od místního polesí, jehož název pak vychází z 1,5 kilometru vzdálené samoty a obory Klokočka.

Národní přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 220-250 metrů a výměra je 3,46 hektarů. Důvodem ochrany je slatinná louka a mokřadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin stejně jako živočichů včetně populací popelivky sibiřské a vrkoče bažinného.


V údolí říčky Bělé

Většina území Klokočky se nachází v údolní nivě přirozeně meandrujícího úseku říčky Bělé, jež je členěna náspem železniční tratě 080. Geologické podloží tvoří křídové vápnité pískovce jizerského souvrství, na kterých se vyvinuly zvodněné nivní sedimenty s převahou písčité složky. Takřka celé území, s výjimkou okrajových částí, je mozaika mokřadních biotopů – olšin, ostřicových porostů, rákosin a slatinné vegetace.

Vlivem dřívějšího dlouhodobého znečišťování říčky Bělé nedalekými papírnami se tu uplatňují i ruderální druhy. Po nainstalování čističky v papírnách už je delší dobu voda úplně nezávadná. Zřejmě nejvýznamnější rostlinou je popelivka sibiřská, přičemž právě Klokočka je jednou ze čtyř lokalit popelivky v celé České republice. Popelivka se vyskytuje na slatinném bezlesí i v rozvolněné olšině nebo lemových společenstvech.

Kaple svatého Stapina

Cennou součástí území Klokočky je slatinná louka s výskytem různých druhů orchidejí nebo jiných vzácných rostlin – např. kozlíku lékařského, kapradiníku bažinného či zvonečníku hlavatého. Na Klokočce najdeme i silnou populaci drobného měkkýše vrkoče bažinného, který se spolu s popelivkou řadí ke glaciálním reliktům. Pro milovníky ptactva najdeme na území Klokočky lindušku lesní nebo cvrčilku říční.

Místní vodě byly připisovány léčivé vlastnosti a jezdí se pro ni dodnes. Právě za pomoci této vody údajně vyléčil svůj neduh jeden z členů rodu Valdštejnů. Z vděčnosti pak dala v roce 1724 hraběnka Markéta z Valdštejna postavit nad pramenem kapli zasvěcenou svatému Stapinovi, což je francouzský světec, jenž není v našich končinách příliš známý.

Národní přírodní památka se udržuje a péče o ní spočívá v pravidelném kosení lokalit a redukci olšových porostů. Jasným cílem je zachování populace popelivky sibiřské a udržení bezlesí v nivě říčky Bělé. Lokalitou národní přírodní památky nevede žádná turistická trasa, nicméně poblíž vede naučná stezka Klokočským lesem, která zájemce seznámí se všemi tajemstvími místního ekosystému.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Destruktoterapie

Destruktoterapie

Co takhle popadnout kladivo a rozmlátit kancelář? Nebo vzít baseballku a vyřádit se na autě… Třískat, ničit, drtit, bušit… Uáááá! Tohle je lepší terapie, než se válet někde na gauči u psychologa!

Výprava do středu země

Výprava do středu země

Seznamte se s historií jeskynního systému Rudické propadání, oblečte se do speleologické výstroje a vydejte se po provazových žebřících a lanech do nitra země. Průvodcem vám bude zkušený instruktor-speleolog, který vás dovede až do 153 m...

Bungee jumping ve dvou

Bungee jumping ve dvou

Zažijte stav beztíže ve dvou při skoku na pružném laně. Dorazíte na most, někdo vám uváže lano kolem kotníků, oba se postavíte na úplný kraj pevného tělesa a čekáte na odpočet. Čas plyne pomaleji, hledíte jeden na druhého a zazní příkaz ...

Podobné články

Opuštěný hrad Valdek

Brdy se staly v poslední době terčem řady cestovatelů. Po otevření bývalého vojenského prostoru je možné navštívit spoustu zajímavých míst. V Brdech se také nachází zřícenin...

Půvabné sídlo na Dobříši

Středočeská Dobříš má jednu velkou turistickou zajímavost. Ve městě se nachází velice pěkný rokokový zámek s výraznou fasádou, která upoutá každého. V současné době se zámek...

Dominanta Českého středohoří – hrad Házmburk

Vrcholem Českého středohoří je hora Milešovka, nicméně není to jediná dominanta, kterou se tento geomorfologický celek může chlubit. Vyjímá se zde i jedno lidské sídlo, kter...

Lovecký zámeček Bon Repos leží nedaleko Nymburka

V České republice se nachází celá řada loveckých zámečků. Jeden z nich nese netradiční název – Bon Repos. Podle názvu by zámeček jen těžko někdo hledal v Čechách, leč najít ...

Nejstarší šlechtický hrad Žebrák

Na jižním okraji Křivoklátských lesů se nachází zřícenina gotického hradu Žebrák. Najdete ji v obci Točník a z kdysi slavného hradu se do dnešní doby dochovala vysoká okrouh...

Veřejová skála na Blaníku

Zatímco horu Blaník zná i ten, kdo se o historii a české pověsti příliš nezajímá, Veřejová skála už tolik známým pojmem není, ačkoli je se samotným Blaníkem velmi silně spja...

Koněpruské jeskyně- nejdelší jeskynní systém v Čechách

Pouhých 5 km od města Beroun , uvnitř návrší Zlatý Důl nad obcí Koněprusy, můžete pod zemským povrchem obdivovat tuto krásu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě je...

Svatý Jan pod Skalou perla Českého krasu

Ve Středočeském kraji asi 30 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Beroun, leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras vesnička, kde žije pouze 178 obyvatel . Mal...

Mohutný hrad v Českém Šternberku

Hrady sloužily jako obrana před nepřáteli, a proto se stavěly poměrně velké. Jedním z hodně mohutných hradů je ten v Českém Šternberku. Gotický hrad přestavěný na zámek se n...