Národní přírodní památka Klokočka

Národní přírodní památka Klokočka

O národní přírodní památky není v naší vlasti nouze. Jednu ze zajímavých národních přírodních památek představuje Klokočka. Jedná se přitom o jednu ze starších přírodních památek, protože vyhlášena byla již v roce 1956.

Ve středních Čechách

Klokočka se rozkládá ve středních Čechách na území okresu Mladá Boleslav mezi Bělskými papírnami a osadou Velký Rečkov. Území je součástí evropsky významné lokality Niva Bělé u Klokočky, která zabírá o hostně větší plochu – 11 hektarů. Název Klokočka je odvozený od místního polesí, jehož název pak vychází z 1,5 kilometru vzdálené samoty a obory Klokočka.

Národní přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 220-250 metrů a výměra je 3,46 hektarů. Důvodem ochrany je slatinná louka a mokřadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin stejně jako živočichů včetně populací popelivky sibiřské a vrkoče bažinného.

V údolí říčky Bělé

Většina území Klokočky se nachází v údolní nivě přirozeně meandrujícího úseku říčky Bělé, jež je členěna náspem železniční tratě 080. Geologické podloží tvoří křídové vápnité pískovce jizerského souvrství, na kterých se vyvinuly zvodněné nivní sedimenty s převahou písčité složky. Takřka celé území, s výjimkou okrajových částí, je mozaika mokřadních biotopů – olšin, ostřicových porostů, rákosin a slatinné vegetace.

Vlivem dřívějšího dlouhodobého znečišťování říčky Bělé nedalekými papírnami se tu uplatňují i ruderální druhy. Po nainstalování čističky v papírnách už je delší dobu voda úplně nezávadná. Zřejmě nejvýznamnější rostlinou je popelivka sibiřská, přičemž právě Klokočka je jednou ze čtyř lokalit popelivky v celé České republice. Popelivka se vyskytuje na slatinném bezlesí i v rozvolněné olšině nebo lemových společenstvech.

Kaple svatého Stapina

Cennou součástí území Klokočky je slatinná louka s výskytem různých druhů orchidejí nebo jiných vzácných rostlin – např. kozlíku lékařského, kapradiníku bažinného či zvonečníku hlavatého. Na Klokočce najdeme i silnou populaci drobného měkkýše vrkoče bažinného, který se spolu s popelivkou řadí ke glaciálním reliktům. Pro milovníky ptactva najdeme na území Klokočky lindušku lesní nebo cvrčilku říční.

Místní vodě byly připisovány léčivé vlastnosti a jezdí se pro ni dodnes. Právě za pomoci této vody údajně vyléčil svůj neduh jeden z členů rodu Valdštejnů. Z vděčnosti pak dala v roce 1724 hraběnka Markéta z Valdštejna postavit nad pramenem kapli zasvěcenou svatému Stapinovi, což je francouzský světec, jenž není v našich končinách příliš známý.

Národní přírodní památka se udržuje a péče o ní spočívá v pravidelném kosení lokalit a redukci olšových porostů. Jasným cílem je zachování populace popelivky sibiřské a udržení bezlesí v nivě říčky Bělé. Lokalitou národní přírodní památky nevede žádná turistická trasa, nicméně poblíž vede naučná stezka Klokočským lesem, která zájemce seznámí se všemi tajemstvími místního ekosystému.


Podobné

Koněpruské jeskyně- nejdelší jeskynní systém v Čechách

Pouhých 5 km od města Beroun , uvnitř návrší Zlatý Důl nad obcí Koněprusy, můžete pod zemským povrchem obdivovat tuto krásu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě je...

Svatý Jan pod Skalou perla Českého krasu

Ve Středočeském kraji asi 30 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Beroun, leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras vesnička, kde žije pouze 178 obyvatel . Mal...

Pražský Tančící dům

Praha skýtá celou řadu zajímavých historických památek. Jednu z nejzajímavějších novodobých památek představuje Tančící dům, který byl dokončen až v devadesátých letech dvac...

Impozantní hrad Kokořín

Střední Čechy nabízejí k vidění mnohé památky. Jednou z nich je i impozantní hrad Kokořín, který najdeme na Mělnicku. Samotný hrad pak leží na ostrohu pískovcové skály nad K...

Zajímavé přírodní Mšenské pokličky

Česká republika je doslova prošpikovaná různými přírodními památkami, takže je možné toho využít a podívat se na místa, kde se příroda pořádně ukázala. Jednou ze zajímavých ...

Magický chrám v Panenském Týnci

Magických míst je na území naší vlasti několik. Jedním z těch nejzajímavějších je určitě nedostavěný chrám v Panenském Týnci, který láká k návštěvě každý rok řadu turistů i ...

Největší český menhir Kamenný pastýř

Jako menhiry se označují kamenné bloky, které jsou svisle zasazené do země. Vyskytují se po celém světě, ale v České republice se jich zase tolik nevyskytuje. Na našem území...

Jako z jiného světadílu – lomy Amerika

Naše země nabízí celou řadu překrásných míst. Ovšem některé oblasti uchvacují i tím, že vůbec nevypadají jako klasická středoevropská krajina. Jako z jiného světadílu vypada...

Romantický zámek Loučeň

Zámek v Loučeni je velice zajímavou romantickou barokní památkou, s níž se však v širším povědomí nesetkáme, což je jistě škoda. Zámek navíc obklopuje obrovský anglický park...